Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-7/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-616/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-589/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-607/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-586/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-604/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-610/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-579/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-614/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-613/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-606/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-42/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-582/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-576/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-605/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 13:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-590/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 13:20
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-611/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 13:50
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-598/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-609/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 14:10
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-580/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2021, во 14:20
 • Октомври
  26

  Предмет: К-22/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-22/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-78/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-8/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П2-6/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  27

  Предмет: П4-35/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-142/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-58/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: П4-30/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-48/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПЛ1-П-4/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-74/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-84/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-65/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-82/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-71/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-92/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-49/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 2
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-4/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П2-11/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-117/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П2-4/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П1-15/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-98/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 1
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ВПП-25/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  29

  Предмет: П2-9/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.10.2021, во 13:20
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-6/2020

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-6/2020

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-89/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: П4-33/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-75/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-452/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-61/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-79/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-27/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: К-91/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-642/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-638/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-622/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-634/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-635/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-643/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-645/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-625/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-626/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-628/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-629/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-619/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  3

  Предмет: К-14/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-641/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-631/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 13:20
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-581/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-602/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 13:40
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-603/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  03.11.2021, во 13:50
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-291/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-456/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 14:10
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-428/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2021, во 14:20
 • Ноември
  4

  Предмет: К-5/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-461/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-369/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  04.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-373/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-С-386/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-12/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  5

  Предмет: К-143/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: К-68/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: П4-34/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: П4-32/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  5

  Предмет: К-67/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ВПП-24/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  8

  Предмет: П4-35/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ВПП1-8/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  8

  Предмет: П4-29/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  8

  Предмет: РО-6/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  8

  Предмет: РО-7/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2021, во 14:05
 • Ноември
  9

  Предмет: К-86/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: К-69/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  09.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-6/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.11.2021, во 10:05
 • Ноември
  10

  Предмет: П4-28/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  10

  Предмет: К-47/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: П4-23/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: РО-5/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  10

  Предмет: П1-2/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  11

  Предмет: К-134/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  11

  Предмет: К-92/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  11.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  11

  Предмет: К-87/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  11.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  11

  Предмет: К-88/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  11.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  12

  Предмет: К-85/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: К-36/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-651/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-650/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-654/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-646/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-655/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-667/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-668/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-673/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-674/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-665/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-662/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-660/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-658/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-656/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 13:10
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-659/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 13:20
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-712/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 13:40
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-715/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 13:50
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-514/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-544/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.11.2021, во 14:10
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-439/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-446/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-401/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-396/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-747/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-746/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-717/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: П1-1/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: К-70/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-705/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-704/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-647/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-648/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  15

  Предмет: П4-21/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-315/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 11:35
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-649/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-652/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-653/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-706/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-708/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-710/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-713/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-714/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-701/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-697/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 13:10
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-695/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 13:20
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-694/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-691/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 13:40
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-689/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 13:50
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-685/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-683/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2021, во 14:15
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-681/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-680/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-679/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-678/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-675/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-368/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-666/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: К-65/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-672/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-671/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-670/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-669/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-664/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-663/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-661/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-657/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-730/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-732/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-734/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-733/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-737/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-735/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-742/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-743/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 13:10
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-740/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 213
  16.11.2021, во 13:20
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-723/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-721/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 13:40
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-729/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 13:50
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-719/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  17

  Предмет: П2-13/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  17

  Предмет: П4-22/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  18

  Предмет: К-35/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-90/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-64/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-676/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-677/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-682/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-684/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-686/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-687/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-688/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-699/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-698/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: К-48/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-696/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-693/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-700/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-692/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-702/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-709/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 13:10
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-707/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 13:20
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-703/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-711/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 13:40
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-152/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.11.2021, во 13:50
 • Ноември
  22

  Предмет: К-76/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: П4-40/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  22

  Предмет: П4-39/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  22

  Предмет: К-80/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  22

  Предмет: П4-36/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-С-690/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  23

  Предмет: ПРК-О-56/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  23

  Предмет: К-82/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  23.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  24

  Предмет: П4-38/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  24

  Предмет: П4-37/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-748/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  24

  Предмет: ВПП1-15/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  25

  Предмет: К-25/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: К-95/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-728/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-738/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-718/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-725/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-731/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-741/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-739/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-724/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-722/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-727/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-726/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-736/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-720/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-745/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.11.2021, во 13:10
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-744/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.11.2021, во 13:20
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-376/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-574/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.11.2021, во 13:40
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-27/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-48/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-73/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-751/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-755/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-758/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-757/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-759/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 10:40
 • Декември
  16

  Предмет: К-26/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.12.2021, во 13:00
 • Декември
  24

  Предмет: П2-28/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: ВПП1-7/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 11:30