Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  29

  Предмет: К-29/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1147/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1148/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 10:05
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1116/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 10:15
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1114/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 10:15
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1105/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 10:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1106/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1115/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 11:35
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1111/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 11:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1126/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 11:45
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1121/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 11:50
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1130/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 11:55
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-113/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  01.03.2024, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1117/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1118/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 12:05
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1120/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 12:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1128/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 12:15
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1125/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 12:20
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1134/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 12:25
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1127/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1137/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 12:35
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1141/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1140/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 13:05
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1144/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 13:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-1143/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 13:15
 • Март
  1

  Предмет: ВПП1-8/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2024, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-1032/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-1030/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-1024/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-1022/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: П4-100/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-314/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 10:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-1075/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 10:25
 • Март
  4

  Предмет: П4-102/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: П4-48/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.03.2024, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: П4-98/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: П4-99/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-1050/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 12:20
 • Март
  4

  Предмет: П4-103/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-1079/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-46/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 12:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-44/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 12:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-О-51/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.03.2024, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: К-27/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: К-45/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 11:30
 • Март
  6

  Предмет: П4-97/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: П4-101/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: П4-107/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 11:30
 • Март
  6

  Предмет: П4-108/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: П4-80/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 12:30
 • Март
  11

  Предмет: П4-43/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: П4-25/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: П4-105/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: П4-106/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 12:00
 • Март
  11

  Предмет: ВПП1-7/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 13:00
 • Март
  13

  Предмет: П4-110/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.03.2024, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: П4-109/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.03.2024, во 10:30
 • Март
  13

  Предмет: П4-111/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.03.2024, во 11:30
 • Март
  13

  Предмет: П4-112/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.03.2024, во 12:00
 • Март
  13

  Предмет: П4-136/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.03.2024, во 13:00
 • Март
  14

  Предмет: К-58/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.03.2024, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: П4-113/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2024, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: К-67/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.03.2024, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: П4-76/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  15.03.2024, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: ВПП-19/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2024, во 11:30
 • Март
  15

  Предмет: П4-127/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2024, во 12:30
 • Март
  15

  Предмет: К-43/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.03.2024, во 13:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-989/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 08:50
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-507/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 09:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-76/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 09:10
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-74/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 09:20
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-70/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 09:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-73/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 09:40
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-21/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 09:50
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-20/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-31/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-27/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 210
  18.03.2024, во 10:05
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-24/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 10:10
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-29/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 10:10
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-13/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 10:15
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-11/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 10:20
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-30/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 10:20
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-32/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 10:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-36/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 10:40
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-34/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 10:50
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-10/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 11:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-1004/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 11:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-6/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 11:35
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-4/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 11:40
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-38/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 11:40
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-8/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 11:45
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-22/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 11:50
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-41/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 11:50
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-743/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 12:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-42/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 12:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-19/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 212
  18.03.2024, во 12:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-25/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 12:05
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-26/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 12:10
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-45/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 12:10
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-17/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 12:15
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-35/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 12:20
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-49/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 12:20
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-39/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 12:25
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-48/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 12:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-28/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 12:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-44/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 12:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-33/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 12:40
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-52/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 12:40
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-37/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 12:45
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-53/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 12:50
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-40/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 12:50
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-43/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 12:55
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-47/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 13:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-55/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 13:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-757/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 13:10
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-544/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 13:15
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-Ј-2/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 13:20
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 13:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-112/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 13:35
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-496/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 13:40
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-О-1/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.03.2024, во 13:40
 • Март
  19

  Предмет: К-53/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.03.2024, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.03.2024, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-Ј-22/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.03.2024, во 13:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-5/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.03.2024, во 13:30
 • Март
  20

  Предмет: ПЛ1-П-1/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.03.2024, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: П4-1/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.03.2024, во 11:30
 • Март
  20

  Предмет: П4-2/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.03.2024, во 12:00
 • Март
  20

  Предмет: П4-17/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.03.2024, во 12:30
 • Март
  20

  Предмет: П4-88/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.03.2024, во 13:00
 • Март
  20

  Предмет: П4-141/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.03.2024, во 13:30
 • Март
  21

  Предмет: К-14/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.03.2024, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-О-28/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.03.2024, во 12:00
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-О-18/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.03.2024, во 12:30
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-474/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.03.2024, во 12:30
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-185/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.03.2024, во 13:00
 • Март
  22

  Предмет: К-69/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.03.2024, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-50/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.03.2024, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-54/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.03.2024, во 10:05
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-51/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.03.2024, во 10:10
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-46/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.03.2024, во 10:15
 • Март
  22

  Предмет: ВПП1-9/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.03.2024, во 11:30
 • Март
  22

  Предмет: К-63/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.03.2024, во 12:00
 • Март
  22

  Предмет: П4-140/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.03.2024, во 12:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-593/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-16/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 09:10
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1109/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 09:20
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-15/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1108/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 09:40
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 09:50
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-2/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: РО-1/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.03.2024, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-5/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 10:10
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-69/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 10:20
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-67/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-63/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 10:40
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-18/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 10:50
 • Март
  25

  Предмет: П2-20/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.03.2024, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-14/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 11:45
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-12/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-7/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 12:10
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-3/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 12:20
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1110/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 12:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-9/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 12:40
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1113/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 12:50
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1107/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 13:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1104/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 13:20
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-520/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 13:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1112/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 13:40
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-66/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 13:50
 • Март
  26

  Предмет: К-52/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.03.2024, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-536/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 09:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-191/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 09:10
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-575/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 09:20
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-512/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-О-52/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 09:40
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-Ј-29/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 09:50
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-1119/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: П4-115/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.03.2024, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-1122/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 10:10
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-1123/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 10:20
 • Март
  27

  Предмет: П4-116/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.03.2024, во 10:20
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-1124/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: П4-117/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.03.2024, во 10:40
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-1129/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 10:40
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-1131/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 10:50
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-1132/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 11:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-1133/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 11:10
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-1135/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 11:20
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-1136/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 11:30
 • Март
  27

  Предмет: П4-114/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  27.03.2024, во 11:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-1138/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 11:40
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-1139/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 11:50
 • Март
  27

  Предмет: П4-9/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.03.2024, во 12:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-1142/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 12:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-1145/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 12:10
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-Ј-4/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 12:20
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-56/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 12:30
 • Март
  27

  Предмет: П4-6/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.03.2024, во 12:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-62/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 12:40
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-60/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 12:50
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-Ј-24/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 13:00
 • Март
  29

  Предмет: К-5/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.03.2024, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: П4-118/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.04.2024, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: П4-122/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.04.2024, во 10:30
 • Април
  1

  Предмет: П4-121/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.04.2024, во 11:30
 • Април
  1

  Предмет: П4-120/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.04.2024, во 12:00
 • Април
  1

  Предмет: П4-129/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.04.2024, во 12:30
 • Април
  3

  Предмет: П1-9/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2024, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: П4-15/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2024, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: П4-14/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2024, во 12:15
 • Април
  3

  Предмет: П4-10/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2024, во 12:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-665/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.04.2024, во 08:50
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-77/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.04.2024, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-821/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.04.2024, во 09:05
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-79/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.04.2024, во 09:10
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-81/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.04.2024, во 09:15
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-83/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.04.2024, во 09:20
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-86/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.04.2024, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-87/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.04.2024, во 09:40
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-93/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.04.2024, во 09:45
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-89/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.04.2024, во 09:50
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-94/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.04.2024, во 09:55
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-96/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.04.2024, во 10:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-Ј-7/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.04.2024, во 11:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-Ј-6/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.04.2024, во 12:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-Ј-6/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.04.2024, во 13:00
 • Април
  5

  Предмет: П4-126/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.04.2024, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: К-73/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.04.2024, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: П4-130/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.04.2024, во 10:30
 • Април
  5

  Предмет: П4-125/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.04.2024, во 10:30
 • Април
  5

  Предмет: К-60/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.04.2024, во 11:30
 • Април
  5

  Предмет: П4-124/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.04.2024, во 11:30
 • Април
  5

  Предмет: П4-132/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.04.2024, во 12:00
 • Април
  5

  Предмет: П4-131/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.04.2024, во 13:00
 • Април
  5

  Предмет: К-50/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.04.2024, во 13:30
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-72/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 10:00
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-75/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 10:05
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-64/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 10:10
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-59/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 10:15
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-78/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 10:20
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-57/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 11:30
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-65/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 11:35
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-71/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 11:40
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-85/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 11:45
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-88/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 11:50
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-90/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 11:55
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-91/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 12:00
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-92/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 12:05
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-95/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 12:10
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-522/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 12:15
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-867/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 12:20
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-997/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 12:25
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-729/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 12:30
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-691/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 12:35
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-656/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 12:40
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-754/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 12:45
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-1040/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 12:50
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-798/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2024, во 12:55
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-58/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.04.2024, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: К-55/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.04.2024, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-61/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.04.2024, во 10:05
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-68/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.04.2024, во 10:10
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-80/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.04.2024, во 10:15
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-82/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.04.2024, во 10:20
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-84/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.04.2024, во 10:25
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-1066/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.04.2024, во 11:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-708/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.04.2024, во 11:35
 • Април
  12

  Предмет: К-23/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.04.2024, во 13:00
 • Април
  12

  Предмет: К-29/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.04.2024, во 14:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-977/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-976/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 09:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-972/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-970/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-969/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 09:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-968/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: П4-95/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-966/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 10:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1149/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 10:15
 • Април
  15

  Предмет: П4-4/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1146/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-497/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  15.04.2024, во 10:45
 • Април
  15

  Предмет: П4-5/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.04.2024, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: П4-12/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.04.2024, во 11:45
 • Април
  15

  Предмет: П4-7/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: П4-8/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.04.2024, во 12:15
 • Април
  15

  Предмет: П4-11/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.04.2024, во 12:30
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-О-53/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.04.2024, во 09:00
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-535/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.04.2024, во 09:30
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-710/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.04.2024, во 10:00
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-707/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.04.2024, во 10:10
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-719/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.04.2024, во 10:20
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-Ј-12/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.04.2024, во 11:30
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-Ј-3/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.04.2024, во 09:30
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-Ј-21/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.04.2024, во 10:00
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-788/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.04.2024, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: К-66/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-31/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-70/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: К-26/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-17/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-16/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.04.2024, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: К-44/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: К-19/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 12:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-102/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-101/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 10:05
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-104/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 10:10
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-106/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 10:15
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1088/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 10:15
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-107/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 10:20
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-109/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 11:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-108/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 11:35
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-100/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 11:40
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-121/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 11:45
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-118/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 11:50
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-117/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 11:55
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-116/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 12:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-115/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 12:05
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-113/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 12:10
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-853/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 12:20
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-887/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 12:25
 • Април
  25

  Предмет: К-37/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: К-78/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2024, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-Ј-26/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2024, во 11:30
 • Април
  26

  Предмет: К-36/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: К-40/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 11:30
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-137/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-139/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:05
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-141/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:10
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-143/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:15
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-891/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:20
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-153/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 11:30
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-151/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 11:35
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-148/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 11:40
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-147/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 11:45
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-145/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 11:50
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-135/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 11:55
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-155/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-125/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:05
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-128/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:10
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-131/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:15
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-132/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:20
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-951/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:00
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-126/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:10
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-127/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:15
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-129/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:15
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-130/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:20
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-123/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:25
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-122/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:30
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-120/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:40
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-119/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:45
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-114/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:50
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-112/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 10:00
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-111/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 10:10
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-Ј-10/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 10:15
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-Ј-9/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 10:30
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-Ј-8/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 11:30
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-777/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 12:00
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-795/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 12:15
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-640/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 12:20
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-704/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 12:30
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-827/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 12:45
 • Мај
  9

  Предмет: ПРК-О-38/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.05.2024, во 09:30
 • Мај
  9

  Предмет: ПРК-О-39/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.05.2024, во 10:00
 • Мај
  9

  Предмет: К-48/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.05.2024, во 12:00
 • Мај
  9

  Предмет: К-46/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.05.2024, во 12:30
 • Мај
  10

  Предмет: К-71/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: К-68/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 12:00
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-951/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:00
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-126/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:10
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-127/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:15
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-129/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:15
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-130/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:20
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-123/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:25
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-122/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:30
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-120/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:40
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-119/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:45
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-114/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:50
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-112/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 10:00
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-111/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 10:10
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-Ј-10/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 10:15
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-Ј-9/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 10:30
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-Ј-8/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 11:30
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-777/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 12:00
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-795/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 12:15
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-640/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 12:20
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-704/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 12:30
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-827/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 12:45
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-780/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 10:00
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-453/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 10:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-110/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 10:40
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-105/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 10:45
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-103/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 10:50
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-99/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 11:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-98/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 11:45
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-О-4/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 12:00
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-О-5/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 12:15
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-О-6/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 12:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-О-7/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 12:45
 • Мај
  23

  Предмет: К-107/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-95/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 12:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-47/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2024, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-22/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: П1-2/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.06.2024, во 10:00