Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-238/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-240/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 09:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-242/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 09:15
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-243/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 09:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-244/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-247/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 09:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-248/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 09:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-246/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 09:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-252/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 09:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-251/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-269/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-273/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 10:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-255/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 10:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-265/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 10:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-267/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-271/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 10:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-275/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-43/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-278/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 11:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-283/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 11:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-285/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-286/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 12:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-280/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-Ј-14/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-291/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 12:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-304/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 12:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-297/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 13:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-294/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 13:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-290/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 13:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-293/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 13:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-292/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 14:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-300/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 14:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-298/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2023, во 14:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-140/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 08:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-649/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-812/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 09:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-218/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 09:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-28/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-38/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 09:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-224/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 09:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-227/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-228/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 10:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-230/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 10:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-233/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 1
  30.05.2023, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-234/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 10:45
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-235/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 10:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-236/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 10:55
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-236/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 10:55
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-584/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-687/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-514/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 12:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-42/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 13:40
 • Мај
  31

  Предмет: П2-8/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.05.2023, во 09:30
 • Мај
  31

  Предмет: П2-9/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.05.2023, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: ВПП-6/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.05.2023, во 10:30
 • Мај
  31

  Предмет: ВПП-6/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.05.2023, во 10:30
 • Мај
  31

  Предмет: П4-38/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.05.2023, во 12:00
 • Мај
  31

  Предмет: П1-14/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.05.2023, во 13:30
 • Мај
  31

  Предмет: ВПП1-3/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.05.2023, во 14:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-О-6/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-О-59/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 09:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-4/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-3/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 11:50
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-23/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-79/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 12:10
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-14/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 12:20
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-111/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-175/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-179/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 09:15
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-182/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 09:20
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-183/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-184/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 09:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-185/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 09:45
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-186/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-218/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 10:10
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-217/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 10:15
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-213/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 10:20
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-210/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-209/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 10:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-208/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 10:45
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-206/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 10:50
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-204/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  5

  Предмет: П4-4/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-202/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 11:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-200/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 11:45
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-195/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 11:50
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-193/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-192/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 12:15
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-191/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-190/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 12:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-5/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-5/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 13:15
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-219/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  5

  Предмет: РО-3/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  6

  Предмет: К-22/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-19/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: К-20/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  7

  Предмет: П4-9/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  07.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П4-8/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  7

  Предмет: МАЛВП-1/2023

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  9

  Предмет: П4-10/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  09.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ВПП-3/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  9

  Предмет: ВПП-2/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.06.2023, во 12:20
 • Јуни
  9

  Предмет: ПРК-С-260/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-310/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-306/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.06.2023, во 10:10
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-311/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.06.2023, во 10:20
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-318/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-317/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.06.2023, во 10:40
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-315/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-322/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.06.2023, во 11:40
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-320/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.06.2023, во 11:50
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-324/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-308/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.06.2023, во 12:20
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-313/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-305/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.06.2023, во 12:40
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-949/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-80/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  14

  Предмет: П4-4/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  16

  Предмет: П4-18/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  16

  Предмет: РО-2/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ВПП-16/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ВПП-18/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П1-3/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-О-48/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-332/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-333/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.06.2023, во 10:10
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-334/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.06.2023, во 10:20
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-329/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-336/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-339/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.06.2023, во 11:40
 • Јуни
  21

  Предмет: К-50/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-153/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-60/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.06.2023, во 12:10
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-368/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.06.2023, во 12:20
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-958/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-258/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.06.2023, во 12:50
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-259/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-452/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.06.2023, во 13:10
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-С-241/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.06.2023, во 13:20
 • Јуни
  22

  Предмет: К-52/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  22

  Предмет: К-94/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-О-4/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  23

  Предмет: ПЛ1-П-4/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  23.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  23

  Предмет: К-9/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  23.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  23

  Предмет: П4-33/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  23.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  23

  Предмет: К-95/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  23.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-Ј-8/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  23.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  23

  Предмет: ПЛ1-П-2/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  23.06.2023, во 14:00
 • Јуни
  26

  Предмет: П1-9/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-28/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-27/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  27

  Предмет: К-24/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-136/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-144/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.06.2023, во 09:10
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-303/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.06.2023, во 09:15
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-302/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.06.2023, во 09:20
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-301/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-299/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.06.2023, во 09:40
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-296/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.06.2023, во 09:45
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-295/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.06.2023, во 09:50
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-289/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-268/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.06.2023, во 10:15
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-288/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-16/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-17/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-65/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  29

  Предмет: К-25/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: К-26/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-21/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-107/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 11:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-23/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.06.2023, во 13:00
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-351/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.07.2023, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-350/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.07.2023, во 10:10
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-348/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.07.2023, во 10:20
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-342/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.07.2023, во 10:30
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-347/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.07.2023, во 10:40
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-363/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.07.2023, во 11:30
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-354/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.07.2023, во 11:40
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-343/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.07.2023, во 11:50
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-340/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.07.2023, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-357/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.07.2023, во 12:20
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-360/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.07.2023, во 12:30
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-364/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.07.2023, во 12:40
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-365/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.07.2023, во 12:50
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-926/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.07.2023, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-480/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-261/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 09:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-О-14/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-О-12/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-О-13/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-О-11/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 12:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-О-10/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-3/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.07.2023, во 13:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-15/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-5/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-263/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-264/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 10:40
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-266/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 10:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-270/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 10:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-272/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-274/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 11:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-276/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 11:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-279/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 11:55
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-277/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 12:10
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-281/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 12:20
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-282/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-287/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 12:40
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-284/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.07.2023, во 12:45
 • Јули
  6

  Предмет: К-45/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.07.2023, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-20/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.07.2023, во 11:30
 • Јули
  7

  Предмет: П1-1/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.07.2023, во 11:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-339/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 09:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-490/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 09:20
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-314/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-438/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-572/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 09:40
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-521/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 09:50
 • Јули
  10

  Предмет: ВПП1-7/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.07.2023, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-514/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-584/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 10:10
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-578/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 10:20
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-465/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-819/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 10:40
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-48/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 10:50
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-519/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 11:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-185/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 11:40
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-673/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 11:50
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-574/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-565/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 12:10
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-554/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 12:20
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-447/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 12:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-453/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2023, во 12:40
 • Јули
  11

  Предмет: К-109/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  11.07.2023, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-34/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  11.07.2023, во 12:30
 • Јули
  11

  Предмет: К-35/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  11.07.2023, во 13:30
 • Јули
  12

  Предмет: К-65/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.07.2023, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-327/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.09.2023, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-326/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.09.2023, во 09:15
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-325/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.09.2023, во 09:20
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-323/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.09.2023, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-321/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.09.2023, во 09:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-319/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.09.2023, во 09:45
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-316/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.09.2023, во 09:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-314/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.09.2023, во 10:10
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-312/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.09.2023, во 10:15
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-309/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.09.2023, во 10:20
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-307/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.09.2023, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-6/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.09.2023, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-7/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.09.2023, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: К-14/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.09.2023, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: К-17/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.09.2023, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: К-78/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.09.2023, во 12:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-338/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.09.2023, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-337/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.09.2023, во 09:10
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-335/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.09.2023, во 09:15
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-331/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.09.2023, во 09:20
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-330/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.09.2023, во 09:45
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-152/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.09.2023, во 10:10
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-328/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.09.2023, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-12/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.09.2023, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-О-7/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.09.2023, во 12:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-О-8/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.09.2023, во 12:15
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-О-9/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.09.2023, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-29/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.09.2023, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-73/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.09.2023, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-11/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.09.2023, во 13:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-341/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2023, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-344/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2023, во 09:10
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-345/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2023, во 09:20
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-346/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2023, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-349/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2023, во 09:40
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-352/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2023, во 09:50
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-353/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2023, во 09:55
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-355/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2023, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-47/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2023, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-356/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2023, во 11:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-358/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2023, во 11:40
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-359/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2023, во 11:45
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-361/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2023, во 11:50
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-362/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 1
  26.09.2023, во 11:50
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-145/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2023, во 12:10
 • Септември
  28

  Предмет: К-33/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.09.2023, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-31/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.09.2023, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-18/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.09.2023, во 13:00