Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  7

  Предмет: П4-41/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-143/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-6/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: РО-5/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ВПП1-9/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  10.12.2021, во 12:00
 • Декември
  10

  Предмет: П1-2/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.12.2021, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-93/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.12.2021, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: П4-28/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-88/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: П4-17/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.12.2021, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-462/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-591/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-633/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-618/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 10:20
 • Декември
  14

  Предмет: К-98/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.12.2021, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-О-46/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-767/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 11:40
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-768/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 11:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-342/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 12:10
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-О-31/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-42/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.12.2021, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-О-32/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 12:40
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-О-52/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-478/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  14.12.2021, во 13:10
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-398/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-220/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 09:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-382/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 09:20
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-319/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-410/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: П4-23/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-7/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.12.2021, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-414/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПЛ1-П-6/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-776/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-600/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 11:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-555/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 11:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-779/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-О-59/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 12:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-775/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 13:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-О-45/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.12.2021, во 13:30
 • Декември
  16

  Предмет: К-94/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2021, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-10/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.12.2021, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-9/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.12.2021, во 11:30
 • Декември
  16

  Предмет: К-69/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2021, во 12:00
 • Декември
  16

  Предмет: К-26/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.12.2021, во 13:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-82/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: П4-43/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-748/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 11:30
 • Декември
  17

  Предмет: П4-46/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 13:30
 • Декември
  17

  Предмет: П4-47/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.12.2021, во 13:35
 • Декември
  20

  Предмет: П2-10/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.12.2021, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-70/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2021, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: П2-13/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.12.2021, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: П2-13/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.12.2021, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: П4-22/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.12.2021, во 13:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-464/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.12.2021, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-496/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.12.2021, во 09:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-210/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.12.2021, во 09:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-352/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.12.2021, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: К-86/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.12.2021, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-647/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.12.2021, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-315/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.12.2021, во 11:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-694/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.12.2021, во 12:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-401/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.12.2021, во 12:15
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-706/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.12.2021, во 12:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-396/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.12.2021, во 13:00
 • Декември
  22

  Предмет: К-91/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.12.2021, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: П1-1/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.12.2021, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-745/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.12.2021, во 11:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПЛ1-П-7/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.12.2021, во 13:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-О-64/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.12.2021, во 13:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-О-65/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.12.2021, во 14:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-729/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2021, во 09:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-713/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2021, во 09:15
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-713/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2021, во 09:15
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-719/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2021, во 09:15
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-735/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2021, во 09:20
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-666/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2021, во 09:45
 • Декември
  23

  Предмет: К-35/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.12.2021, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: К-67/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.12.2021, во 12:00
 • Декември
  24

  Предмет: П4-30/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 09:30
 • Декември
  24

  Предмет: К-134/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.12.2021, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: П2-28/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: ВПП1-7/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 11:30
 • Декември
  24

  Предмет: П4-40/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 12:30
 • Декември
  24

  Предмет: ВПП1-4/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.12.2021, во 13:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-781/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2021, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-658/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2021, во 10:10
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-470/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2021, во 10:20
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-788/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2021, во 10:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-789/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2021, во 10:40
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-790/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2021, во 11:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-787/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2021, во 11:10
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-791/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.12.2021, во 11:20
 • Јануари
  12

  Предмет: П4-49/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  12

  Предмет: П4-48/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-82/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: К-36/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-25/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-73/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-117/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.01.2022, во 10:00
 • Февруари
  15

  Предмет: К-48/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.02.2022, во 11:30