Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-710/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-691/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-688/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-683/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-19/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-681/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-684/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-680/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-708/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-707/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-690/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П3-2/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-693/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-678/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-679/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-686/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 12:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-692/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 12:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-694/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-709/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 12:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-520/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-677/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 13:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-675/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 13:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-674/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-714/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 13:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-712/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 14:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-716/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-32/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-28/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-8/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  04.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-502/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ЗАМ-К-2/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-739/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-736/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-734/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-732/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП1-6/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-733/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-729/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-726/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-724/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-717/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-722/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-18/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-735/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-738/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-О-43/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-О-44/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 12:10
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-743/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-11/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-48/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-53/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-52/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-55/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П4-22/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П4-24/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-57/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  10

  Предмет: П2-1/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: П2-13/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  10

  Предмет: П4-44/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: П4-25/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: П1-13/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-784/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-781/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-773/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-774/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-774/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-769/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-758/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-757/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-750/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-771/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-779/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  17

  Предмет: П4-44/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-772/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-29/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-103/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  17.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-591/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  18.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-590/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  18.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-О-34/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 2
  18.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-603/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  18.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  18

  Предмет: К-68/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-602/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 2
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-601/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  18.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-599/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  18.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-593/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  18.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-321/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  18.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  18

  Предмет: К-67/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-81/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-54/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  19.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: П4-21/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-392/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-218/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-606/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-550/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-746/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-607/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-751/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-608/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-761/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 1
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-752/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-612/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-614/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-760/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-616/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-617/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-762/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-764/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-766/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-768/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-776/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-787/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-О-30/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-252/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-О-24/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-406/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 12:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-14/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 1
  21.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-79/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-20/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-92/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-14/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-24/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-56/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-89/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-30/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  25.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-15/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-62/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-798/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-45/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-797/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-796/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-794/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-793/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-791/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-792/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-795/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-586/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  28

  Предмет: К-94/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-362/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-620/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-622/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-625/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-628/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-629/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-631/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-634/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-637/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-638/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-639/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-641/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-644/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-645/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  31

  Предмет: К-91/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  31.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-646/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-618/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-588/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-Ј-12/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 13:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-69/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  01.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-540/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-74/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  01.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-70/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  01.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: К-26/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-72/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  03.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: К-66/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  03.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  4

  Предмет: К-4/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  04.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-659/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-648/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 09:10
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-649/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-650/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 09:25
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-653/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 09:40
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-654/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 09:50
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-657/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-658/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 10:10
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-660/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 10:20
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-662/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-667/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 10:40
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-669/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 10:45
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-670/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 10:50
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-715/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-713/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 11:40
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-711/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 11:45
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-706/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 11:50
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-705/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 11:50
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-704/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-703/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 12:15
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-702/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 12:20
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-701/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-700/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 12:40
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-699/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-698/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 13:15
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-697/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 13:20
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-696/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 13:40
 • Ноември
  10

  Предмет: ПРК-С-695/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 13:50
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-689/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-687/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2022, во 09:10
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-685/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2022, во 09:20
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-682/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-676/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2022, во 09:40
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-673/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2022, во 09:50
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-О-45/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-О-42/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-О-36/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-О-40/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2022, во 12:45
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-О-37/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-744/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-747/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-748/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.11.2022, во 09:20
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-749/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-753/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.11.2022, во 09:40
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-754/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 2
  17.11.2022, во 09:50
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-755/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-756/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 10:10
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-759/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 10:20
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-763/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-765/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 10:40
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-767/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 10:45
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-770/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 10:50
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-775/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-777/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 11:40
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-778/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 11:50
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-780/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-782/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 12:10
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-783/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 12:20
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-785/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-786/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 12:45
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-790/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-745/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 13:15
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-788/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 13:30
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-789/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  17.11.2022, во 13:45
 • Ноември
  22

  Предмет: К-28/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: К-61/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.11.2022, во 11:30