Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-31/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-218/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-158/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 2
  28.06.2022, во 09:25
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-185/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 09:35
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-220/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-187/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 09:55
 • Јуни
  28

  Предмет: К-89/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-196/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 10:05
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-166/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-756/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-179/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 12:20
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-819/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 12:35
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-697/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-714/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 12:55
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-729/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.06.2022, во 13:05
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-417/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-415/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-413/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-412/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-411/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-410/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-409/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-408/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-402/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-401/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-399/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-395/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-155/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-392/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-390/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-389/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-384/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 12:10
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-383/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 12:20
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-381/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-379/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 12:40
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-378/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-377/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-375/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 13:10
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-374/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 13:15
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-372/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 13:20
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-371/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-441/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-433/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-462/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-454/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-4/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-461/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-463/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-464/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-458/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-О-103/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-457/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-28/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  30.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-450/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.06.2022, во 12:10
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-449/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.06.2022, во 12:20
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-446/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.06.2022, во 12:25
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-О-27/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.06.2022, во 13:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-22/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.07.2022, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: П2-10/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.07.2022, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-35/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.07.2022, во 11:30
 • Јули
  1

  Предмет: П4-26/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.07.2022, во 12:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-50/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.07.2022, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-317/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-55/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-91/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-468/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-470/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 09:40
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-471/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 09:50
 • Јули
  5

  Предмет: К-26/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-474/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-475/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 10:10
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-476/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 10:20
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-481/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-483/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 10:40
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-484/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 10:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-487/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-467/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 11:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-489/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-104/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 12:15
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-493/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-80/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 12:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-Ј-5/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 13:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-368/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 13:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-332/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-44/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.07.2022, во 09:45
 • Јули
  6

  Предмет: К-15/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-12/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: П4-42/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.07.2022, во 11:30
 • Јули
  6

  Предмет: П4-44/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.07.2022, во 12:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-38/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.07.2022, во 12:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-52/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.07.2022, во 13:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-245/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-335/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 09:15
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-О-22/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-О-20/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 10:10
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-116/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 11:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-429/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 11:50
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-427/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 12:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-432/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 12:15
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-426/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 12:20
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-425/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 12:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-422/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 12:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-420/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 12:50
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-419/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 12:55
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-О-24/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 13:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-8/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.07.2022, во 13:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-44/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-25/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: РО-2/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.07.2022, во 11:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-42/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.07.2022, во 11:30
 • Јули
  8

  Предмет: ПЛ1-П-1/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.07.2022, во 13:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-11/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-348/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.07.2022, во 12:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-495/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.07.2022, во 12:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-496/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.07.2022, во 12:55
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-498/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.07.2022, во 13:05
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-504/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.07.2022, во 13:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-506/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.07.2022, во 13:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-508/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.07.2022, во 13:40
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-507/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.07.2022, во 13:50
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-509/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.07.2022, во 14:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-510/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.07.2022, во 14:10
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-516/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-515/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.07.2022, во 09:40
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-528/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.07.2022, во 09:50
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-513/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.07.2022, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-517/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.07.2022, во 10:10
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-531/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.07.2022, во 10:20
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-530/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.07.2022, во 10:30
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-518/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.07.2022, во 10:40
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-520/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.07.2022, во 10:50
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-341/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.07.2022, во 11:30
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-О-29/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.07.2022, во 11:45
 • Јули
  13

  Предмет: К-73/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.07.2022, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: П2-1/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.07.2022, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: П4-13/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.07.2022, во 11:30
 • Јули
  13

  Предмет: П4-4/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.07.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-63/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-331/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 09:45
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-20/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-532/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-7/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-49/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-316/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 13:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-7/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 11:30
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-14/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 11:30
 • Септември
  9

  Предмет: К-51/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 12:30
 • Септември
  9

  Предмет: К-134/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 13:30
 • Септември
  16

  Предмет: К-94/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.09.2022, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-43/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.09.2022, во 11:30