Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  17

  Предмет: П1-11/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.08.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-63/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-331/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 09:45
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-20/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: П4-14/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-532/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-31/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-7/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-11/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2022, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-49/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-316/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-58/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 13:30
 • Септември
  7

  Предмет: П4-15/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: П4-42/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-7/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.09.2022, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: П2-1/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 14:00
 • Септември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-14/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 11:30
 • Септември
  9

  Предмет: К-51/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 12:30
 • Септември
  9

  Предмет: К-134/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-538/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-537/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 09:15
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-535/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-534/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: П1-11/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-536/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-533/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 09:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-492/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 09:45
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-539/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 09:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-540/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: П4-16/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-229/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-541/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:10
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-167/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:15
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-О-60/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-497/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-499/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:45
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-435/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-500/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: П3-2/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-317/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:45
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-501/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 11:45
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-298/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 11:55
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-502/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-293/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 12:05
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-503/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 12:10
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-252/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 12:15
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-505/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 12:20
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-382/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 12:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-512/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 12:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-511/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 12:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-367/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 12:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-586/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 12:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-140/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 12:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-469/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 13:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-579/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 13:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-585/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 13:10
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-472/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 13:15
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-582/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 13:20
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-581/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-473/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-477/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 13:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-478/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 13:45
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-589/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 13:45
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-479/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 13:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-480/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 14:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-482/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 14:10
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-485/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 14:20
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-437/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.09.2022, во 14:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-434/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-436/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 09:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-438/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-439/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 09:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-440/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-5/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-442/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-443/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:20
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-445/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-447/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:40
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-448/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-451/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 10:50
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-453/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-455/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 11:40
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-459/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 11:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-465/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-194/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 12:10
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-199/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 12:20
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-542/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 12:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-339/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 12:40
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-116/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 12:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-486/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 13:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-488/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 13:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-490/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 13:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-491/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 13:50
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-466/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 14:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-567/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 14:10
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-568/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 14:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-571/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.09.2022, во 14:20
 • Септември
  14

  Предмет: ВПП1-5/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-11/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: П4-44/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 11:30
 • Септември
  15

  Предмет: К-60/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-580/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-575/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.09.2022, во 09:45
 • Септември
  15

  Предмет: К-89/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-54/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.09.2022, во 10:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-573/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.09.2022, во 13:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-570/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.09.2022, во 13:40
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-569/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.09.2022, во 13:50
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-530/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.09.2022, во 14:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-22/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.09.2022, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-94/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.09.2022, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-43/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.09.2022, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-550/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-78/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  19.09.2022, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-551/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 09:40
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-552/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 09:50
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-555/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-557/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 10:10
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-560/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 10:20
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-562/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-558/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 10:40
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-545/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-556/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 11:45
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-561/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 12:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-507/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 12:15
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-506/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 12:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-489/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 12:45
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-368/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 13:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-О-33/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 13:15
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-О-8/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2022, во 13:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-332/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.09.2022, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-446/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.09.2022, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-449/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.09.2022, во 09:50
 • Септември
  20

  Предмет: К-80/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-80/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-62/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.09.2022, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-12/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.09.2022, во 12:30
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-415/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.09.2022, во 09:00
 • Септември
  22

  Предмет: ПРК-С-468/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.09.2022, во 09:30
 • Септември
  22

  Предмет: К-63/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.09.2022, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-26/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.09.2022, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-15/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.09.2022, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-4/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.09.2022, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-600/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2022, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-592/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2022, во 09:40
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-596/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2022, во 09:50
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-483/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2022, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-80/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2022, во 10:15
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-454/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2022, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-594/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2022, во 10:40
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-595/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2022, во 10:50
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-211/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2022, во 11:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-598/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2022, во 11:40
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-597/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2022, во 11:50
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-Ј-9/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2022, во 12:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-572/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-574/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 09:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-576/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 09:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-577/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-615/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.09.2022, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-578/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-611/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.09.2022, во 09:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-584/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 09:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-583/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-138/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-73/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-314/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-547/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-546/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-544/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-554/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 11:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-553/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 12:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-549/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-548/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 12:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-564/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 12:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-563/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-559/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 13:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-566/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 13:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-565/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 13:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-514/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 13:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-519/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 13:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-521/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 14:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-522/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 14:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-523/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 14:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-524/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.09.2022, во 14:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-604/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-605/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-609/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-626/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-643/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 10:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-642/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-636/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 10:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-613/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-610/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 11:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-640/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-647/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 12:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-632/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 12:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-624/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 12:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-635/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-633/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 12:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-630/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 12:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-627/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-621/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 13:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-623/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 13:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-619/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2022, во 13:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-300/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2022, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-106/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2022, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-6/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2022, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-819/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2022, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-185/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2022, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-196/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2022, во 10:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-697/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2022, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-525/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2022, во 10:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-526/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2022, во 10:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-527/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2022, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-529/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2022, во 11:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-647/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.09.2022, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-О-35/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.09.2022, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-36/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  30.09.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-32/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-28/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-8/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  04.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-48/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-53/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-52/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-57/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-591/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  18.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-590/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  18.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-О-34/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 2
  18.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-603/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  18.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-602/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 2
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-601/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  18.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-599/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  18.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-593/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  18.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-321/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  18.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-392/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-218/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-606/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-607/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-608/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-612/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-614/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-616/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-617/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-О-30/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-О-24/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-20/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-14/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-24/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-56/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: К-30/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  25.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-45/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  27.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-362/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-620/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-622/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-625/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-628/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-629/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-631/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-634/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-637/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-638/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-639/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-641/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-644/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-645/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  31

  Предмет: К-91/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  31.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-646/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-618/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-588/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-Ј-12/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 13:30