Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  20

  Предмет: К-105/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 09:50
 • Април
  20

  Предмет: К-142/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: К-133/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: К-126/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-113/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-25/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.04.2021, во 09:40
 • Април
  21

  Предмет: ВПП-3/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: П1-1/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  22

  Предмет: К-88/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.04.2021, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: П4-12/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.04.2021, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: П1-1/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  23.04.2021, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: П2-1/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  23.04.2021, во 13:00
 • Април
  26

  Предмет: П4-9/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2021, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-Ј-15/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  26.04.2021, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: К-36/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.04.2021, во 11:30
 • Април
  26

  Предмет: П4-10/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2021, во 11:30
 • Април
  26

  Предмет: РО-3/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2021, во 12:00
 • Април
  27

  Предмет: К-15/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.04.2021, во 10:00
 • Април
  27

  Предмет: К-48/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.04.2021, во 11:30
 • Април
  27

  Предмет: К-7/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.04.2021, во 12:30
 • Април
  27

  Предмет: П1-13/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.04.2021, во 13:00
 • Април
  28

  Предмет: К-93/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.04.2021, во 10:00
 • Април
  28

  Предмет: П2-28/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.04.2021, во 10:00
 • Април
  28

  Предмет: К-94/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.04.2021, во 10:05
 • Април
  28

  Предмет: МАЛВП-4/2021

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.04.2021, во 12:00
 • Април
  29

  Предмет: К-5/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.04.2021, во 11:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-174/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 09:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-172/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 09:40
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-171/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 09:50
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-170/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 10:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-167/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 10:10
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-166/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 10:20
 • Мај
  5

  Предмет: К-143/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.05.2021, во 11:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-173/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 12:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-176/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 12:10
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-175/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 12:20
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-169/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 12:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-168/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 12:50
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-177/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 13:00
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-178/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 13:10
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-179/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 13:20
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-180/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 13:40
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-181/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 13:55
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-107/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 14:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-131/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 14:40
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-С-101/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.05.2021, во 14:50
 • Мај
  7

  Предмет: К-92/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.05.2021, во 10:00
 • Мај
  7

  Предмет: К-82/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.05.2021, во 11:30
 • Мај
  7

  Предмет: К-124/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.05.2021, во 11:35
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-262/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.05.2021, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-232/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.05.2021, во 10:10
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-230/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.05.2021, во 10:20
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-280/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.05.2021, во 10:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-144/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.05.2021, во 10:40
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-95/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.05.2021, во 11:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-149/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.05.2021, во 11:40
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-106/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.05.2021, во 12:00
 • Мај
  11

  Предмет: К-107/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.05.2021, во 12:00
 • Мај
  12

  Предмет: П4-11/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.05.2021, во 10:00
 • Мај
  12

  Предмет: ВПП1-2/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.05.2021, во 11:30
 • Мај
  12

  Предмет: П1-15/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.05.2021, во 13:30
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-182/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 09:30
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-189/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 09:40
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-193/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 09:50
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-192/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 10:00
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-186/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 10:10
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-185/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 10:20
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-200/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 10:30
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-194/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 12:00
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-197/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 12:10
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-195/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 12:20
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-198/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 12:30
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-196/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 12:50
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-199/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 13:00
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-191/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 13:10
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-190/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 13:20
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-183/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 14:00
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-188/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 14:10
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-187/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 14:20
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-184/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.05.2021, во 14:30
 • Мај
  18

  Предмет: К-21/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.05.2021, во 10:00
 • Мај
  18

  Предмет: К-22/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.05.2021, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: К-20/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.05.2021, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-24/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.05.2021, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-89/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.05.2021, во 10:00