Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-428/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2019, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-532/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 1
  06.12.2019, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-29/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.12.2019, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-530/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2019, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-531/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2019, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-14/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.12.2019, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-533/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2019, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-22/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.12.2019, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-535/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.12.2019, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-536/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.12.2019, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-537/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.12.2019, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-538/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.12.2019, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-539/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2019, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-540/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2019, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-17/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.12.2019, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-17/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.12.2019, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-5/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.12.2019, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: П2-18/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2019, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-33/15

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.12.2019, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ВПП1-22/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2019, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-261/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.12.2019, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-264/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.12.2019, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-81/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 2
  12.12.2019, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-80/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.12.2019, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-58/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.12.2019, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-429/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.12.2019, во 14:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-289/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.12.2019, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-397/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.12.2019, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-5/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ВПП-20/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: РО-13/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.12.2019, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-228/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.12.2019, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-11/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.12.2019, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-40/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.12.2019, во 12:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-О-73/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-562/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 09:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-561/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 09:15
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-560/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-559/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 09:45
 • Декември
  16

  Предмет: К-51/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: П4-38/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-558/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-557/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 10:15
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-556/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-555/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 10:45
 • Декември
  16

  Предмет: МАЛВП-24/2019

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 11:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-554/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 11:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-553/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 11:45
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-552/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 12:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-551/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 12:15
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-550/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 12:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-О-72/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.12.2019, во 12:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-549/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 12:45
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-509/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.12.2019, во 13:00
 • Декември
  16

  Предмет: П1-11/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2019, во 13:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-514/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.12.2019, во 13:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-282/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.12.2019, во 14:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-О-74/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.12.2019, во 14:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-О-8/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.12.2019, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-О-36/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.12.2019, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-65/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.12.2019, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-78/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.12.2019, во 11:30
 • Декември
  17

  Предмет: К-79/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.12.2019, во 12:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-О-56/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.12.2019, во 13:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-13/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.12.2019, во 14:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-206/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-389/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-76/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-48/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-11/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2019, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ВПП1-21/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2019, во 11:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-77/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-41/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 12:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-71/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.12.2019, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-73/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  19.12.2019, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-О-75/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2019, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-8/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2019, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: К-22/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2019, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-22/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2019, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-22/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2019, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-29/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2019, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-23/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2019, во 12:05
 • Декември
  20

  Предмет: П3-1/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.12.2019, во 13:39
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-571/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  23.12.2019, во 08:45
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-345/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.12.2019, во 09:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-458/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2019, во 09:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-469/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2019, во 09:15
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-452/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2019, во 09:25
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-308/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.12.2019, во 09:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-446/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2019, во 09:45
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-453/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2019, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: К-22/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.12.2019, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: К-22/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.12.2019, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-450/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2019, во 10:15
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-443/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2019, во 10:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-435/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2019, во 10:45
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-541/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2019, во 11:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-542/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2019, во 11:45
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-543/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2019, во 12:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-544/19

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2019, во 12:15