Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-48/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-673/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 09:50
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-574/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: П1-12/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.03.2023, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-572/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 10:10
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-565/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 10:20
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-521/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-584/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 10:40
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-519/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 10:50
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-514/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 11:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-314/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 11:40
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-554/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 11:50
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-578/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 12:00
 • Март
  27

  Предмет: П4-5/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.03.2023, во 12:00
 • Март
  27

  Предмет: П4-5/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.03.2023, во 12:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-185/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 12:10
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-819/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 12:20
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-490/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 12:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-339/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 12:40
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-465/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 12:50
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-438/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 13:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-453/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 13:10
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-447/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.03.2023, во 13:20
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-687/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.03.2023, во 09:00
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-689/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.03.2023, во 09:10
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-685/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.03.2023, во 09:20
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-682/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.03.2023, во 09:30
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-676/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.03.2023, во 09:40
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-С-486/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.03.2023, во 13:30
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-О-42/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.03.2023, во 13:40
 • Март
  29

  Предмет: К-52/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.03.2023, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-74/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  29.03.2023, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-74/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.03.2023, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: П4-4/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.03.2023, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: К-94/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.03.2023, во 13:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-139/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-138/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 09:05
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-137/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 09:10
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-136/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 09:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-135/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 09:25
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-134/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-133/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 09:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-132/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 09:50
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-131/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-130/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 10:10
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-129/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 10:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-128/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 10:20
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-127/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-126/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 10:40
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-125/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-124/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 10:50
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-123/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 113
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-122/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 11:35
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-121/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 11:40
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-120/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 11:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-119/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 11:50
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-118/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-117/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 12:10
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-116/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 12:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-115/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 12:20
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-114/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-2/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 12:40
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-87/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 13:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-142/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-154/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 10:10
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-153/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 10:20
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-167/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-86/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 10:40
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-162/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 11:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-173/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 11:40
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-174/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-166/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 12:10
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-161/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 12:20
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-149/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 12:40
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-148/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 13:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-63/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 13:10
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-900/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 13:20
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-910/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 13:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-851/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 13:40
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-736/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 14:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-901/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 14:10
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-483/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 14:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.04.2023, во 10:00
 • Април
  4

  Предмет: К-50/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.04.2023, во 12:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-939/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.04.2023, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: РО-1/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.04.2023, во 11:30
 • Април
  6

  Предмет: К-9/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.04.2023, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: К-54/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.04.2023, во 12:00
 • Април
  7

  Предмет: ВПП1-3/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.04.2023, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: ВПП1-5/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.04.2023, во 10:30
 • Април
  7

  Предмет: П1-1/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.04.2023, во 12:00
 • Април
  7

  Предмет: ВПП1-2/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.04.2023, во 13:00
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-176/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.04.2023, во 11:30
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-177/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.04.2023, во 11:40
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-178/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.04.2023, во 11:50
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-180/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.04.2023, во 12:00
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-181/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.04.2023, во 12:20
 • Април
  10

  Предмет: ПРК-С-187/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.04.2023, во 12:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-140/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.04.2023, во 09:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-614/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.04.2023, во 09:40
 • Април
  12

  Предмет: К-7/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.04.2023, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: П2-2/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.04.2023, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: П4-6/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.04.2023, во 12:00
 • Април
  12

  Предмет: К-8/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.04.2023, во 12:00
 • Април
  12

  Предмет: К-11/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.04.2023, во 12:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-820/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.04.2023, во 13:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-141/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.04.2023, во 13:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-О-3/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.04.2023, во 13:45
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-О-4/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.04.2023, во 13:55
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-502/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.04.2023, во 14:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-27/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.04.2023, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: К-78/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.04.2023, во 12:00
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-198/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.04.2023, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-201/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.04.2023, во 10:10
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-188/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.04.2023, во 10:20
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-203/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.04.2023, во 10:30
 • Април
  24

  Предмет: П4-38/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.04.2023, во 11:30
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-199/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.04.2023, во 13:00
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-197/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.04.2023, во 13:10
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-214/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.04.2023, во 13:30
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-211/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.04.2023, во 13:40
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-926/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.04.2023, во 14:00
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-884/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.04.2023, во 14:10
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-957/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.04.2023, во 14:20
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-81/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.04.2023, во 14:30
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-104/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.04.2023, во 14:40
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-143/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-144/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 09:10
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-145/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 09:15
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-146/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 09:20
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-147/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-147/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-150/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 09:40
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-151/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 09:45
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-152/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 09:50
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-155/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-156/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 10:10
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-157/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 10:15
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-158/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 10:20
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-159/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-160/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 10:40
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-163/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 10:50
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-164/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 11:30
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-165/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 11:40
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-168/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 11:50
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-169/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 11:55
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-170/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-171/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 12:10
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-С-172/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 12:20
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-О-48/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2023, во 12:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-205/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2023, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: К-2/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.04.2023, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-212/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2023, во 10:10
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-189/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2023, во 10:20
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-196/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2023, во 10:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-207/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2023, во 11:30
 • Април
  26

  Предмет: К-1/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.04.2023, во 11:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-194/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2023, во 11:40
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-215/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2023, во 12:10
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-216/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2023, во 12:20
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-949/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2023, во 12:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-105/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2023, во 12:40
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-220/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2023, во 13:00
 • Април
  27

  Предмет: ПРК-Ј-8/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.04.2023, во 11:30
 • Април
  27

  Предмет: К-95/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.04.2023, во 13:00
 • Април
  28

  Предмет: ВПП-8/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.04.2023, во 10:00
 • Април
  28

  Предмет: ВПП-5/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.04.2023, во 10:30
 • Април
  28

  Предмет: П4-33/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.04.2023, во 11:30
 • Април
  28

  Предмет: ВПП-6/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.04.2023, во 13:00
 • Мај
  3

  Предмет: П4-7/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.05.2023, во 10:00
 • Мај
  4

  Предмет: К-17/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.05.2023, во 10:00
 • Мај
  4

  Предмет: К-16/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.05.2023, во 12:00
 • Мај
  4

  Предмет: К-15/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.05.2023, во 12:30
 • Мај
  4

  Предмет: К-22/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.05.2023, во 13:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-О-35/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.05.2023, во 10:15
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-О-47/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.05.2023, во 10:30
 • Мај
  5

  Предмет: ПРК-Ј-11/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.05.2023, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-109/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  23.05.2023, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-109/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  23.05.2023, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-14/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.05.2023, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-64/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.05.2023, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-64/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.05.2023, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-58/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.05.2023, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-65/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.05.2023, во 10:40
 • Мај
  29

  Предмет: К-43/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2023, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-649/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-812/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 09:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-218/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 09:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-28/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-38/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 09:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-224/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 09:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-227/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-228/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 10:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-230/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 10:20
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-233/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 1
  30.05.2023, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-234/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 10:45
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-235/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 10:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-236/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 10:55
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-236/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2023, во 10:55
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-О-6/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-О-59/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 09:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-4/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-3/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 11:50
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-23/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-79/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 12:10
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-14/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 12:20
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-111/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-175/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-179/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 09:15
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-182/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 09:20
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-183/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 09:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-184/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 09:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-185/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 09:45
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-186/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-218/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 10:10
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-217/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 10:15
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-213/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 10:20
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-210/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 10:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-209/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 10:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-208/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 10:45
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-206/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 10:50
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-204/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-202/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 11:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-200/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 11:45
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-195/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 11:50
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-193/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 12:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-192/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 12:15
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-191/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 12:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-190/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 12:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-5/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 13:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-Ј-5/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 13:15
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-219/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.06.2023, во 13:30
 • Јуни
  6

  Предмет: К-22/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.06.2023, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-19/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.06.2023, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: К-20/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.06.2023, во 12:30
 • Јули
  10

  Предмет: ВПП1-7/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.07.2023, во 10:00