Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-О-14/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П3-1/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-47/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП1-4/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-81/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-145/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-241/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.01.2021, во 13:15
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-204/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-146/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.01.2021, во 13:45
 • Јануари
  22

  Предмет: ПРК-С-218/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-13/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  22.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-198/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-1/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-44/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-38/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П4-30/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-31/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-261/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-259/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-271/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-273/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-247/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-246/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-237/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-242/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 10:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-244/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-252/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 11:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-254/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-235/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 12:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-229/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-42/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 13:15
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-61/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-О-10/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-84/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-121/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-245/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-253/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-264/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-11/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-129/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-135/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 12:10
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-178/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 12:20
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-179/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-186/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-187/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 13:10
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-С-189/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 13:20
 • Јануари
  27

  Предмет: ПРК-О-12/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  28

  Предмет: ПРК-С-57/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-94/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-27/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  28

  Предмет: К-93/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  29

  Предмет: П2-3/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  29

  Предмет: П2-2/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-63/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-С-93/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: К-92/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: П1-13/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: П1-10/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  29

  Предмет: К-50/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  29

  Предмет: К-43/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  29

  Предмет: К-104/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП-15/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.01.2021, во 14:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-207/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-196/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-136/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.02.2021, во 10:05
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-101/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.02.2021, во 10:10
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-118/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.02.2021, во 10:20
 • Февруари
  1

  Предмет: МАЛВП-6/2020

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  01.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-28/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-214/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-С-130/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  1

  Предмет: ПРК-О-103/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.02.2021, во 13:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-109/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  2

  Предмет: К-116/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-1/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-104/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-2/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-24/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-3/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  3

  Предмет: К-94/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-4/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.02.2021, во 13:15
 • Февруари
  4

  Предмет: К-107/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  04.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: К-125/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 2
  04.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  4

  Предмет: К-32/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  5

  Предмет: ВПП-5/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  5

  Предмет: К-10/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  5

  Предмет: П4-7/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  5

  Предмет: ВПП-6/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  5

  Предмет: К-43/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.02.2021, во 11:30
 • Февруари
  5

  Предмет: ВПП-7/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  5

  Предмет: РО-41/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.02.2021, во 13:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К-19/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К-19/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  08.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-199/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-133/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.02.2021, во 10:10
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-142/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.02.2021, во 10:20
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-173/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.02.2021, во 10:30
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-149/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.02.2021, во 12:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-180/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.02.2021, во 12:10
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-185/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.02.2021, во 12:20