Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  3

  Предмет: К-2/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  03.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  03.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-5/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  03.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-29/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-21/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2023, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-27/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-16/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-20/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-1/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-19/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-50/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-30/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-33/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-53/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.10.2023, во 10:35
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-19/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-37/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.10.2023, во 12:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП1-7/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.10.2023, во 14:30
 • Октомври
  9

  Предмет: П4-34/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: П4-32/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  9

  Предмет: П4-39/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  9

  Предмет: П4-38/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  9

  Предмет: П4-36/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  9

  Предмет: П4-31/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  9

  Предмет: П4-45/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.10.2023, во 14:00
 • Октомври
  12

  Предмет: П4-58/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: П4-68/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: П4-66/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: П4-67/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-47/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-48/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-50/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-51/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-49/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-35/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-3/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.10.2023, во 14:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-500/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-503/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 10:10
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-504/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  16.10.2023, во 10:20
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-506/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-493/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 10:40
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-501/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-508/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 11:40
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-515/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 11:50
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-509/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-511/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 12:20
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-517/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-518/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 12:40
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-522/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-523/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 13:10
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-524/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 13:20
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-526/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 13:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-527/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 13:40
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-529/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 13:50
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-949/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 14:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-926/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 14:10
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-901/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 14:20
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-91/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 14:30
 • Октомври
  16

  Предмет: ПРК-С-249/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.10.2023, во 14:40
 • Октомври
  17

  Предмет: К-37/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-36/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-42/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-41/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-443/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-447/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.10.2023, во 09:10
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-448/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-449/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-С-451/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-Ј-12/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: П4-44/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: П4-43/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  18

  Предмет: П4-54/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-Ј-13/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  18

  Предмет: П4-55/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  18

  Предмет: ПРК-Ј-7/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  18

  Предмет: П4-33/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  18

  Предмет: П4-14/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.10.2023, во 14:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-43/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-43/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-40/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  19

  Предмет: К-44/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-94/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-538/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-534/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.10.2023, во 10:10
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-541/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.10.2023, во 10:20
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-542/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-543/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.10.2023, во 10:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-546/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-533/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.10.2023, во 11:40
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-548/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-26/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-441/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.10.2023, во 12:10
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-317/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.10.2023, во 12:20
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-315/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-336/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.10.2023, во 12:40
 • Октомври
  20

  Предмет: МАЛВП-4/2023

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-56/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-52/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-46/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ВПП-19/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-442/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.10.2023, во 14:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-478/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-474/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 09:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-473/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  26.10.2023, во 09:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-470/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-467/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 09:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-466/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 09:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-465/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 09:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-462/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 10:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-460/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 10:20
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-459/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-457/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 10:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-455/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  26.10.2023, во 10:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-454/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 10:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-453/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 10:55
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-492/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-491/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 11:40
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-490/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 11:45
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-489/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 11:50
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-484/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-482/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 12:10
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-321/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 12:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-14/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-11/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 13:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-15/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.10.2023, во 14:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П4-57/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-95/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-95/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-95/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-24/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: П2-12/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  27.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ВПП-21/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.10.2023, во 13:30
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-566/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-Ј-11/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-556/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 10:10
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-554/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-553/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 10:30
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-572/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 10:40
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-549/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-268/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.10.2023, во 11:30
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-581/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 11:40
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-571/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 11:50
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-568/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-288/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.10.2023, во 12:00
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-394/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 12:10
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-561/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 12:20
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-567/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 12:30
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-579/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 12:50
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-582/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  30

  Предмет: К-22/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.10.2023, во 13:00
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-589/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 13:30
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-586/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 13:30
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-587/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 13:40
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-585/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 14:00
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-580/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 14:10
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-574/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 14:20
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-573/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 14:30
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-550/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 14:40
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-440/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.10.2023, во 14:45
 • Октомври
  31

  Предмет: К-20/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  31.10.2023, во 10:00
 • Октомври
  31

  Предмет: К-14/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  31.10.2023, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-52/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  01.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: П4-62/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: П4-63/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: П4-65/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: П4-60/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: П4-59/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: П4-8/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.11.2023, во 13:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-564/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 109
  02.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-530/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-528/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.11.2023, во 09:10
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-525/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 09:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-158/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 09:20
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-547/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 09:25
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-545/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-544/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 09:35
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-540/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 09:40
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-539/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 09:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-537/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 09:50
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-536/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-535/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 10:05
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-532/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.11.2023, во 10:10
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-510/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.11.2023, во 10:15
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-512/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 10:20
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-513/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-514/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 10:35
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-516/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 10:40
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-519/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 10:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-520/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 10:50
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-521/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-590/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 11:40
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-588/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 11:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-584/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 11:50
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-578/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-578/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-583/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-577/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 12:10
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-576/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 12:20
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-575/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-570/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 12:40
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-569/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 12:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-565/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.11.2023, во 12:50
 • Ноември
  3

  Предмет: П1-5/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-5/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.11.2023, во 09:10
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-С-191/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.11.2023, во 09:20
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-С-272/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.11.2023, во 09:40
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-С-447/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.11.2023, во 09:50
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-20/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-С-605/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  06.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-С-438/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.11.2023, во 10:05
 • Ноември
  6

  Предмет: П4-61/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.11.2023, во 10:05
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-С-819/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.11.2023, во 10:10
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-С-514/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.11.2023, во 10:20
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-С-514/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.11.2023, во 10:20
 • Ноември
  6

  Предмет: П4-72/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-С-687/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-С-140/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.11.2023, во 10:40
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-С-649/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.11.2023, во 10:50
 • Ноември
  6

  Предмет: П4-64/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-С-812/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.11.2023, во 11:40
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-С-28/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.11.2023, во 11:50
 • Ноември
  6

  Предмет: П4-71/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  06.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-563/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  07.11.2023, во 09:10
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-562/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  07.11.2023, во 09:15
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-560/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  07.11.2023, во 09:20
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-559/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  07.11.2023, во 09:25
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-558/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  07.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-557/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  07.11.2023, во 09:40
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-555/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  07.11.2023, во 09:45
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-551/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  07.11.2023, во 09:50
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-552/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  07.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: К-48/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  07.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  7

  Предмет: К-46/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  07.11.2023, во 13:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-599/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 10:10
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-623/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 10:20
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-595/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-592/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-597/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 10:40
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-600/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-603/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 11:40
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-604/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-606/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 12:10
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-617/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-616/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 12:40
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-619/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 12:50
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-622/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 13:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-596/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 13:10
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-613/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 13:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-670/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 13:40
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-674/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 13:50
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-626/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 14:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-625/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.11.2023, во 14:20
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-618/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-615/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.11.2023, во 09:10
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-614/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.11.2023, во 09:20
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-612/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-611/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.11.2023, во 09:40
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-610/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.11.2023, во 09:45
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-609/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.11.2023, во 09:50
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-608/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-607/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.11.2023, во 10:10
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-602/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.11.2023, во 10:15
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-601/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.11.2023, во 10:20
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-598/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-594/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.11.2023, во 10:40
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-593/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.11.2023, во 10:45
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-С-591/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.11.2023, во 10:50
 • Ноември
  9

  Предмет: К-49/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  9

  Предмет: ПРК-О-35/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.11.2023, во 13:00
 • Ноември
  10

  Предмет: П4-70/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: П4-69/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  10

  Предмет: П4-73/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  10

  Предмет: ПЛ1-П-2/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  10.11.2023, во 13:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-647/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-649/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  13.11.2023, во 10:10
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-661/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-632/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-639/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.11.2023, во 11:40
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-643/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-652/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.11.2023, во 12:10
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-636/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-631/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.11.2023, во 12:40
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-657/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.11.2023, во 13:10
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-667/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.11.2023, во 13:10
 • Ноември
  13

  Предмет: ПРК-С-671/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.11.2023, во 13:30
 • Ноември
  14

  Предмет: К-45/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К-27/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-18/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-15/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-16/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.11.2023, во 10:45
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-17/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 1
  16.11.2023, во 10:50
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-19/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 1
  16.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-620/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.11.2023, во 12:20
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-621/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-266/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.11.2023, во 12:40
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-О-23/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.11.2023, во 12:45
 • Ноември
  16

  Предмет: К-17/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.11.2023, во 13:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-642/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-641/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2023, во 09:10
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-640/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2023, во 09:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-638/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2023, во 09:20
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-637/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-634/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2023, во 09:40
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-633/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2023, во 09:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-629/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2023, во 09:50
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-185/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-659/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-650/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 10:10
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-282/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.11.2023, во 10:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-628/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 10:20
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-630/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-666/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 10:40
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-676/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-656/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 11:40
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-654/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 11:50
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-660/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-635/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 12:20
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-653/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-713/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 12:50
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-714/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 13:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-716/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 13:10
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-720/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 13:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-729/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 13:40
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-725/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 214
  20.11.2023, во 14:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-723/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 14:10
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-730/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 14:20
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-731/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.11.2023, во 14:30
 • Ноември
  21

  Предмет: К-107/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К-8/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  22

  Предмет: К-47/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: К-47/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  24

  Предмет: П4-11/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  24

  Предмет: П4-17/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  24

  Предмет: П4-25/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-О-5/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-8/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-О-22/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-497/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.11.2023, во 12:10
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-494/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.11.2023, во 12:20
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-495/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-507/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.11.2023, во 12:40
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-505/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.11.2023, во 12:45
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-502/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.11.2023, во 12:50
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-499/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.11.2023, во 13:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-498/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  28.11.2023, во 13:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-О-48/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.11.2023, во 14:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-50/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-686/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 210
  29.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-684/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 10:10
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-696/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 10:20
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-688/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-690/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 10:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-691/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-695/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 11:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-703/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 11:50
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-699/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-706/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 12:10
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-709/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-709/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-708/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-711/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 12:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-712/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-693/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 13:10
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-680/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 13:20
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-733/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 13:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-732/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 13:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-679/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.11.2023, во 14:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-678/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-681/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-682/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-683/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-687/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-685/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-689/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 10:05
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-692/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-694/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-697/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 10:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-698/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-700/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 10:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-701/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-702/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 10:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-704/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-705/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-707/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 11:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-710/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-715/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 12:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-717/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 1
  05.12.2023, во 12:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-718/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.12.2023, во 12:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-719/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-721/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 12:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-722/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 12:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-724/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 12:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-726/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-727/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 13:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-728/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 13:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-734/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.12.2023, во 13:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-276/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-767/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-780/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-415/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-764/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-763/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-762/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-760/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 10:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-758/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-757/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-751/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-753/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-747/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 10:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-746/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-745/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-744/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 11:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-742/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 11:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-741/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 11:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-739/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 11:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-736/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-778/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 12:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-773/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 12:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-776/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 1
  06.12.2023, во 12:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-774/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 12:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-777/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-34/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-25/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.12.2023, во 13:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-737/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-738/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-759/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-749/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-761/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-748/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  11.12.2023, во 11:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-752/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 11:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-750/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-743/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 12:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-740/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-754/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 12:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-765/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-755/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 213
  11.12.2023, во 13:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-756/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 13:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-766/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 13:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-782/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-783/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 14:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-785/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 14:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-819/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 14:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-802/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 14:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-791/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 14:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-675/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-673/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 09:10
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-672/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 09:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-669/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 09:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-668/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-665/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 09:40
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-664/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 09:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-663/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-662/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:10
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-658/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-655/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-651/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:25
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-648/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-646/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:40
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-645/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-644/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 10:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-24/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-31/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-30/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 12:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-29/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-28/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 12:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-27/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-26/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 13:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-33/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 13:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-О-32/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.12.2023, во 13:45
 • Декември
  14

  Предмет: К-52/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.12.2023, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-60/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.12.2023, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-57/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.12.2023, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: К-59/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.12.2023, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-78/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-769/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-772/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 10:10
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-768/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 10:20
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-770/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-771/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 11:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-62/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.12.2023, во 11:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-775/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 11:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-790/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 11:50
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-789/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-794/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 12:10
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-796/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 12:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-797/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 12:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-804/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 13:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-807/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 13:10
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-808/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 13:20
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-809/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 13:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-813/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 13:50
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-798/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 14:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-799/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 14:20
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-805/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 14:20
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-816/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.12.2023, во 14:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-54/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.12.2023, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-51/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.12.2023, во 12:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-29/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.12.2023, во 14:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-56/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.12.2023, во 10:00
 • Декември