Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  2

  Предмет: П4-29/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  02.12.2022, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: РО-9/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  02.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-896/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-849/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-871/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-878/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 10:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-857/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-861/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 10:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-881/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-879/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-880/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 11:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-862/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 12:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-856/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-892/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 12:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-893/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-890/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 13:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-887/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 13:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-888/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 13:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-889/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 14:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-891/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 14:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-894/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 14:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-837/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 14:30
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП1-3/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-31/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.12.2022, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-29/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.12.2022, во 13:30
 • Декември
  9

  Предмет: МАЛВП-3/2022

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.12.2022, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-58/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-26/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-65/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-27/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 10:05
 • Декември
  12

  Предмет: П4-33/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 11:30
 • Декември
  12

  Предмет: П4-37/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-693/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-391/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 13:15
 • Декември
  12

  Предмет: П1-12/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 13:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-582/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.12.2022, во 13:30
 • Декември
  12

  Предмет: П1-13/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.12.2022, во 13:40
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-677/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-14/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-8/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.12.2022, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-73/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-507/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-7/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-48/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: П4-36/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-48/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-26/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: П4-21/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.12.2022, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-452/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-462/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 12:10
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-468/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 12:20
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-О-57/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-О-59/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 12:50
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-О-60/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.12.2022, во 13:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-784/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-750/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 09:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-17/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-16/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 1
  15.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: К-20/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: К-20/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  15.12.2022, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-830/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-824/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 112
  15.12.2022, во 12:40
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-332/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 12:50
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-18/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.12.2022, во 13:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-779/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 09:30
 • Декември
  16

  Предмет: К-93/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-907/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: К-24/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: К-45/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-906/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 10:10
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-903/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: К-66/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 10:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-902/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 10:40
 • Декември
  16

  Предмет: К-94/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 11:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-901/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 11:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-897/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 11:40
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-900/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 12:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-899/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 12:10
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-904/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 12:20
 • Декември
  16

  Предмет: К-94/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 12:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-905/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 12:50
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-898/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 13:00
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-913/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 13:10
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-912/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 13:30
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-910/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 13:40
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-909/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 13:50
 • Декември
  16

  Предмет: ПРК-С-863/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.12.2022, во 14:30
 • Декември
  20

  Предмет: К-56/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  20.12.2022, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-9/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-446/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-449/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 12:35
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-679/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 12:45
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-668/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 13:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-806/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2022, во 13:15
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-616/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-О-24/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 09:15
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-392/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-736/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.12.2022, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-794/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.12.2022, во 09:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-218/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-915/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-917/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 10:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-916/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 10:20
 • Декември
  21

  Предмет: К-96/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-918/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-919/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 11:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-920/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 11:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-923/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 12:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-99/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.12.2022, во 12:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-921/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 12:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-833/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 12:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-924/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 12:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-932/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 13:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-931/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 13:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-930/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 13:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-929/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 13:50
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-927/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 14:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-922/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 14:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-926/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 14:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-928/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 14:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-925/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 14:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-882/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.12.2022, во 14:50
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-829/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 09:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-827/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 09:10
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-826/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 09:20
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-823/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 09:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-О-47/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.12.2022, во 09:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-821/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 09:40
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-О-35/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.12.2022, во 09:45
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-820/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 09:45
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-819/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 09:50
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-934/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.12.2022, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-938/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.12.2022, во 10:10
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-818/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 10:10
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-268/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 10:20
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-944/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.12.2022, во 10:20
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-945/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.12.2022, во 10:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-741/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 10:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-742/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 2
  22.12.2022, во 11:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-718/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 11:45
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-719/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 11:50
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-720/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 12:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-721/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 12:10
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-723/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 12:15
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-725/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 12:20
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-727/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 12:30
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-728/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 12:40
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-730/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 12:45
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-731/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 12:50
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-737/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 13:00
 • Декември
  22

  Предмет: ПРК-С-740/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 13:10
 • Декември
  22

  Предмет: К-28/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.12.2022, во 13:30
 • Декември
  23

  Предмет: К-64/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  23.12.2022, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: ВПП1-6/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  23.12.2022, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: П4-34/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  23.12.2022, во 11:30
 • Декември
  23

  Предмет: П4-35/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  23.12.2022, во 11:40
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-783/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  26.12.2022, во 09:00
 • Декември
  26

  Предмет: П2-15/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.12.2022, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: П2-17/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.12.2022, во 11:30
 • Декември
  26

  Предмет: РО-11/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.12.2022, во 13:00
 • Декември
  27

  Предмет: К-68/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.12.2022, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: К-97/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.12.2022, во 12:30
 • Декември
  29

  Предмет: ЗАМ-К-2/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.12.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-95/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: К-20/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  30.01.2023, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-52/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  03.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-О-48/22

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  9

  Предмет: К-91/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.02.2023, во 12:00