Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-718/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  14.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-6794/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-1248/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  14.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-6806/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 08:32
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-6821/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 08:34
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-3189/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  14.11.2019, во 08:35
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-6826/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 08:36
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-6827/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 08:38
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-3192/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  14.11.2019, во 08:40
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-716/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  14.11.2019, во 08:40
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-6836/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 08:40
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-6839/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 08:42
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-6846/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 08:44
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-3346/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  14.11.2019, во 08:45
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-715/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  14.11.2019, во 08:45
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-6849/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 08:46
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7030/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 08:48
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-3367/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  14.11.2019, во 08:50
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7040/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 08:50
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-765/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  14.11.2019, во 08:50
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-5195/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  14.11.2019, во 08:50
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7042/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 08:52
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7070/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 08:54
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-3383/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  14.11.2019, во 08:55
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-5116/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  14.11.2019, во 08:55
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7072/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 08:56
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7077/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 08:58
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7143/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-5118/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К-1456/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: К-600/17

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-5163/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-761/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-3406/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-3345/18

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  14.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7154/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:02
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7157/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:04
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-5167/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  14.11.2019, во 09:05
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-3443/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  14.11.2019, во 09:05
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7161/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:06
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7162/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:08
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-782/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  14.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-5179/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  14.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-5179/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  14.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7169/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-3450/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  14.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7173/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:12
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7178/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:14
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7178/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:14
 • Ноември
  14

  Предмет: КОК-52/19

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 4
  14.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-763/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  14.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-5220/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  14.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  14

  Предмет: К-444/18

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  14.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-3454/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  14.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7188/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:16
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-5122/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  14.11.2019, во 09:17
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7202/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:18
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-762/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  14.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7203/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-3495/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  14.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-5191/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  14.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7213/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:22
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7214/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:24
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-5156/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  14.11.2019, во 09:25
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-5226/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  14.11.2019, во 09:25
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-3529/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  14.11.2019, во 09:25
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7220/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:26
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7221/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:28
 • Ноември
  14

  Предмет: КРМ-277/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: К-3238/12

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: КМ-115/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 602
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-О-81/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: К-2914/14

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-6919/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: К-917/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-759/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: К-661/16

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-5136/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-5231/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: К-669/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: К-1592/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: К-681/18

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-1297/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7223/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: К-608/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: К-1562/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  14.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7224/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:32
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7229/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:34
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-5236/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  14.11.2019, во 09:35
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-6944/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  14.11.2019, во 09:35
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7232/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:36
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7240/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:38
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-1298/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  14.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  14

  Предмет: КРМ-278/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  14.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-5243/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  14.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-756/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  14.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-6960/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  14.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7252/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7263/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:42
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-7272/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  14.11.2019, во 09:44