Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13730/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  13.07.2020, во 08:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-9730/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-834/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-684/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-9730/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  13.07.2020, во 09:05
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-10107/16

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  13.07.2020, во 09:15
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-16/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  13.07.2020, во 09:15
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-251/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  13.07.2020, во 09:20
 • Јули
  13

  Предмет: К-886/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-674/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-303/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-562/17

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-1663/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-36/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-1958/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-1056/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-1471/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-937/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13806/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-21/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Соба 20
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-1988/15

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-1878/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13808/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 09:35
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13828/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 09:40
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1255/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  13.07.2020, во 09:40
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-674/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  13.07.2020, во 09:45
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1749/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  13.07.2020, во 09:50
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13833/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 09:50
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13836/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 09:55
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1165/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-296/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-673/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: КОК-57/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-25/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-1454/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-1363/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-816/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-403/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-1289/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-308/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13866/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-448/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: КОК-44/17

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 3
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-1451/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-1146/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: КОК-36/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1124/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Соба 17
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-673/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-36/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13871/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 10:05
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13882/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 10:10
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-677/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  13.07.2020, во 10:10
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13886/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 10:15
 • Јули
  13

  Предмет: К-856/18

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  13.07.2020, во 10:15
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13906/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 10:20
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-746/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  13.07.2020, во 10:20
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-14059/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 10:25
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13913/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 10:25
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-84/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-496/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-36/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-466/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-279/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: КОК-44/20

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-1619/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-412/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-725/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-673/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-25/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13925/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13931/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 10:35
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13944/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 10:40
 • Јули
  13

  Предмет: К-1792/17

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  13.07.2020, во 10:45
 • Јули
  13

  Предмет: К-469/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  13.07.2020, во 10:45
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-36/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  13.07.2020, во 10:45
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13948/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 10:45
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13952/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 10:50
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-М-701/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  13.07.2020, во 10:50
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13962/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 10:55
 • Јули
  13

  Предмет: К-146/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  13.07.2020, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-146/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  13.07.2020, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-1855/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  13.07.2020, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: КОК-36/16

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  13.07.2020, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-2018/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  13.07.2020, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-286/15

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  13.07.2020, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13969/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-1433/05

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  13.07.2020, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-1414/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  13.07.2020, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-942/16

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  13.07.2020, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-1312/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  13.07.2020, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-1235/16

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  13.07.2020, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-1905/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  13.07.2020, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-1335/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  13.07.2020, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-971/19

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  13.07.2020, во 11:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13978/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 11:05
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-13981/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  13.07.2020, во 11:10
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-794/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Соба 17
  13.07.2020, во 11:15
 • Јули
  13

  Предмет: К-1009/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  13.07.2020, во 11:15
 • Јули
  13

  Предмет: К-1244/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  13.07.2020, во 11:15