Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-13684/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 08:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-13718/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 08:35
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-13724/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 08:40
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-427/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.07.2020, во 08:45
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-13730/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 08:45
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-13732/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 08:50
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-104/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.07.2020, во 08:50
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-386/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.07.2020, во 08:55
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-13736/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 08:55
 • Јули
  6

  Предмет: К-1373/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  06.07.2020, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-13754/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-852/08

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.07.2020, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-926/15

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.07.2020, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-434/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.07.2020, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-388/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.07.2020, во 09:05
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-13758/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 09:05
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-396/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.07.2020, во 09:10
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-13767/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 09:10
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-М-713/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  06.07.2020, во 09:15
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-397/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.07.2020, во 09:15
 • Јули
  6

  Предмет: КМ-88/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  06.07.2020, во 09:15
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-13840/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 09:15
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-496/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.07.2020, во 09:20
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-401/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.07.2020, во 09:20
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-13841/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 09:20
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-13846/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 09:25
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-404/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.07.2020, во 09:25
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-223/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-2082/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: КМ-81/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-11/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-1899/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-54/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-1746/16

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-М-20/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-408/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-13682/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-1184/16

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12707/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-М-156/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: КМ-40/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-1280/19

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-859/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12708/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 09:32
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12718/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 09:34
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-414/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.07.2020, во 09:35
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-13696/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 09:35
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12723/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 09:36
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12734/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 09:38
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-709/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.07.2020, во 09:40
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-418/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.07.2020, во 09:40
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12735/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 09:40
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-13698/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 09:40
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12741/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 09:42
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12746/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 09:44
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-М-26/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  06.07.2020, во 09:45
 • Јули
  6

  Предмет: К-356/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 09:45
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-13713/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 09:45
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-423/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.07.2020, во 09:45
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1394/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.07.2020, во 09:45
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12763/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 09:46
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12784/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 09:50
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-14179/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 09:50
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1029/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.07.2020, во 09:50
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1092/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.07.2020, во 09:50
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12786/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 09:52
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12807/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 09:54
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-424/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.07.2020, во 09:55
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-14160/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 09:55
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12823/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 09:56
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12830/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 09:58
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-М-104/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: КОК-27/20

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 1
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-2020/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: КМ-40/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: КМ-69/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-719/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12854/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-1755/18

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-14162/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: КОК-102/19

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-456/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-138/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-66/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-М-29/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: КОК-39/19

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-306/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-371/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-569/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-135/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-19/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: КОК-64/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  06.07.2020, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12861/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 10:02
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12868/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 10:04
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-170/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.07.2020, во 10:05
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-14174/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  06.07.2020, во 10:05
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12870/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 10:06
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-С-12876/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  06.07.2020, во 10:08
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-122/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.07.2020, во 10:10