Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-11035/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-768/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 08:32
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-1011/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 08:34
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-1232/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 08:36
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-2198/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 08:38
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-2968/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 08:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-3597/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 08:42
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-3986/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 08:44
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-4113/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 08:46
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-5357/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 08:48
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-6204/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 08:50
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-6515/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 08:52
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-6638/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 08:54
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-7049/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 08:56
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-7990/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 08:58
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-8676/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-8549/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: КМ-45/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: КМ-26/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: К-622/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-10172/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 09:02
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-12807/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 09:04
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-13289/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 09:05
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-8563/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 09:10
 • Април
  19

  Предмет: КМ-45/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  19.04.2021, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-8565/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 09:20
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-8571/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: КОК-ПП-130/2021

  Судија Весна Димишкова, Судница Судница 3
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: КОК-ПП-130/2021

  Судија Весна Димишкова, Судница Судница 3
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-683/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1159/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: КМ-25/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-220/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-924/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-696/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-2190/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-602/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-508/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-448/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-8572/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-780/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: КОК-52/17

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 1
  19.04.2021, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-749/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-8575/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 09:50
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-275/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 09:50
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-8579/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-154/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-3072/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: КОК-31/21

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-605/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: КОК-2/15

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-826/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Соба 10
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: КОК-7/18

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: КМ-29/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-8585/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 10:10
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1192/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 10:10
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1254/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 10:15
 • Април
  19

  Предмет: КМ-29/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 10:15
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-8588/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 10:20
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-156/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 10:20
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-937/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-8590/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1202/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: К-706/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: К-652/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: КМ-29/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: КМ-25/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: К-1746/16

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-8592/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 10:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-157/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 10:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1007/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 10:45
 • Април
  19

  Предмет: К-790/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.04.2021, во 10:45
 • Април
  19

  Предмет: КМ-29/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 10:45
 • Април
  19

  Предмет: КМ-25/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  19.04.2021, во 10:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-8610/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 10:50
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-412/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-8643/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: КОК-5/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: К-1596/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: КМ-31/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: К-813/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: КМ-163/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: К-235/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: К-3145/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: К-1613/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: К-496/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-8651/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 11:10
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-450/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 11:15
 • Април
  19

  Предмет: К-461/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.04.2021, во 11:15
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-8653/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 11:20
 • Април
  19

  Предмет: К-340/21

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-8655/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-821/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: К-745/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: КМ-31/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: К-679/11

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: К-2461/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: К-3131/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: К-276/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-32/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 11:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-169/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 11:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-227/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 11:45
 • Април
  19

  Предмет: К-716/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.04.2021, во 11:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-38/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 11:50
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-977/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 11:50
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-179/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: К-870/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: К-3062/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: К-555/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: К-447/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: КМ-10/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: КОК-2/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: К-2510/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-166/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 12:10
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-309/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 12:15
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-185/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 12:20
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-526/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: К-48/21

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1315/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: К-3252/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: К-10/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: К-1690/19

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: К-604/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: КМ-7/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 12:35
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-191/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 12:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-941/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 12:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1143/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 12:50
 • Април
  19

  Предмет: К-ПП-274/2021

  Судија Весна Димишкова, Судница Судница 3
  19.04.2021, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1439/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: К-89/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: К-77/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: К-77/21

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-961/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 17:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-12289/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-12471/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 08:35
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-12557/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 08:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-881/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 08:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-12565/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 08:50
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-12563/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 08:50
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-934/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 08:50
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-12571/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 08:55
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1010/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 08:55
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-14383/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 08:55
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4700/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: К-2726/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: К-604/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: К-786/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-576/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-12619/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-459/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-2831/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-11097/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1078/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: К-1766/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: К-99/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-196/18

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1322/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:01
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-2332/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:03
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4718/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:05
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-12628/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 09:05
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1125/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:05
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-8029/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:08
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5796/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:10
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-8500/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:10
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-12633/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 09:10
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1165/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:10
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4863/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:10
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-8525/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:12
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-2331/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:14
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-6050/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-459/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-12650/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: КМ-124/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4502/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1274/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-7993/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:16
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-51/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:17
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-12864/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:17
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-51/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:18
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-355/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:18
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-55/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:19
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-6036/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:20
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-494/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:20
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-55/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:20
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-12680/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 09:20
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1327/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:20
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-349/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:21
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-349/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:22
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-127/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:22
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-367/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:23
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-209/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:24
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-447/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:24
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-6055/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:25
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-447/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:25
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-12685/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 09:25
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1343/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 47
  20.04.2021, во 09:25
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-321/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:26
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-619/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:26
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-321/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:27
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-750/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:28
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-819/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:28
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4735/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-676/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: К-3059/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: К-2594/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-938/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-2409/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: К-517/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3347/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: К-1257/16

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: КМ-18/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: КОК-149/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: К-1434/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: К-1522/17

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: К-2180/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: К-3011/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1390/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-8544/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-1314/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-279/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-465/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-538/12

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-183/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-1314/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-432/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-2409/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:31
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-95/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:31
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-95/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:32
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1031/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:32
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1195/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:34
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-96/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  20.04.2021, во 09:35
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3360/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 09:35
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1424/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:35
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-413/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:35
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-14343/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:35
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-96/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:36
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-96/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:36
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1446/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:36
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1659/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:38
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-57/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-2028/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3361/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: КРМ-104/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-11560/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-360/18

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-1221/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-1785/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-192/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-2200/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:42
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1692/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:42
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-2451/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:44
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1501/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:44
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-17/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-650/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3391/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-11818/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-149/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-390/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-149/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-2724/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:46
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-16/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:50
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-2876/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:50
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3561/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 09:50
 • Април
  20

  Предмет: КРМ-103/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 09:50
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-11757/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:50
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-2997/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:52
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3270/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:54
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-13/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:55
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3568/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 09:55
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-11927/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:55
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-317/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:55
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4131/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:55
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3535/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:56
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3535/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:58
 • Април
  20

  Предмет: КОК-110/19

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-11/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: КОК-116/16

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-656/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: К-2505/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3817/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: К-561/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: КОК-7/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3596/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: К-2788/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: КМ-170/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: К-1281/17

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: КОК-108/20

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-316/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-589/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-973/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: КОК-30/20

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-138/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: К-1560/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: К-463/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-12125/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3958/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:02
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4006/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:04
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-8/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:05
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4083/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 10:05
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-11552/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 10:05
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4076/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:06
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4584/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:08
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-91/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:10
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4827/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:10
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4086/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 10:10
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-9375/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 10:10
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4883/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:12
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5028/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:14
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-84/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-655/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4091/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: КМ-2/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-293/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-887/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4055/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3427/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5065/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:16
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5230/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:18
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-75/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:20
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5382/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:20
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4094/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 10:20
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4137/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:20
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-11053/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 10:20
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5588/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:22
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5741/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:24
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-641/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 10:25
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3598/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 10:25
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-10951/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 10:25
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-6062/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:26
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-6109/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:28
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-719/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:29
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-737/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-752/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: К-59/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: К-84/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: К-1082/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-6293/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: К-37/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3616/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: К-2404/15

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: КМ-148/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: К-206/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-9850/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: К-448/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-327/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: К-206/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-6353/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:32
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-6480/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:34
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-794/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:35
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3629/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 10:35
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-265/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 10:35
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-852/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3652/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 10:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-12105/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 10:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-222/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 47
  20.04.2021, во 10:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4935/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-651/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: КОК-25/17

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-744/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3704/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: К-944/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: КМ-163/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-59/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-739/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 10:50
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-615/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:50
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3687/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 10:50
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5361/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:50
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-537/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:55
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-939/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 10:55
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3724/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 10:55
 • Април
  20

  Предмет: К-437/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: К-1626/18

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-395/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-984/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: К-345/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: К-3221/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: К-2895/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-502/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-480/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 11:05
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 11:05
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-341/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 11:10
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-299/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 11:15
 • Април
  20

  Предмет: К-2011/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Соба 42
  20.04.2021, во 11:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-320/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1181/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 11:20
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-965/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:20
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1134/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 11:25
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1100/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: КОК-56/16

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-1600/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: К-1598/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: К-3239/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: К-3329/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: К-659/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: К-41/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-345/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: К-2324/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-922/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 11:35
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-3729/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:38
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-987/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 11:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-916/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 11:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-418/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-234/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 11:50
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-777/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:50
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-777/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:50
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-173/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 11:55
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-126/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: К-3321/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: К-2989/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: К-941/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: К-3243/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 120
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: К-2951/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: К-2048/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: К-2369/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: К-965/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: К-1824/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-215/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-6065/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 12:05
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-54/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 12:05
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-14827/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 12:10
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-1978/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 12:15
 • Април
  20

  Предмет: К-2473/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: К-3349/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: К-1039/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: К-619/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: К-342/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-562/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-497/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: К-3001/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-2087/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-1589/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-298/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: К-1271/16

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5028/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 12:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4752/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: К-411/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 04
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4706/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 13:05
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4705/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 13:10
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-6019/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 13:15
 • Април
  20

  Предмет: К-60/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 13:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-854/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 13:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-854/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 13:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-854/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 13:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-854/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 13:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-854/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 13:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-6011/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 13:20
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5783/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 13:25
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5558/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 13:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5340/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 13:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4775/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 13:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5431/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 13:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5399/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 13:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5356/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 13:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5431/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 13:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4775/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 13:30
 • Април
  20

  Предмет: К-2349/16

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  20.04.2021, во 13:30
 • Април
  20

  Предмет: К-2349/16

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  20.04.2021, во 13:30
 • Април
  20

  Предмет: К-2691/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  20.04.2021, во 13:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5561/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 13:35
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5577/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 13:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-2665/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 13:40
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5599/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 13:45
 • Април
  20

  Предмет: КОК-53/15

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 13:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-2683/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 13:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4811/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 13:50
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-4563/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 13:55
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-5592/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 14:00
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-8659/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: К-177/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: К-3117/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: К-487/16

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-10807/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-361/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-418/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.04.2021, во 09:02
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-10270/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 09:02
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-485/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.04.2021, во 09:04
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-10314/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 09:04
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-511/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.04.2021, во 09:06
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-10618/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 09:06
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-569/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.04.2021, во 09:08
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-10855/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 09:08
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-8768/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  21.04.2021, во 09:10
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-653/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.04.2021, во 09:10
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-10930/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 09:10
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-700/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.04.2021, во 09:12
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-10956/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 09:12
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-10957/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 09:14
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-764/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.04.2021, во 09:14
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-805/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.04.2021, во 09:16
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-10966/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 09:16
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-10967/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 09:18
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-807/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.04.2021, во 09:18
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-8770/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  21.04.2021, во 09:20
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-Ј-147/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.04.2021, во 09:20
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-905/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.04.2021, во 09:20
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-5735/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 09:20
 • Април
  21

  Предмет: ПРК-С-976/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.04.2021, во 09:22