Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  22

  Предмет: К-1420/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  22.07.2019, во 09:30
 • Јули
  22

  Предмет: К-992/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  22.07.2019, во 10:00
 • Јули
  22

  Предмет: К-1167/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  22.07.2019, во 12:00
 • Јули
  23

  Предмет: К-2006/18

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  23.07.2019, во 09:30
 • Јули
  23

  Предмет: К-1066/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  23.07.2019, во 10:00
 • Јули
  24

  Предмет: К-1196/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.07.2019, во 10:00
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-С-5327/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  25.07.2019, во 08:30
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-С-3098/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  25.07.2019, во 09:00
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-С-223/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  25.07.2019, во 09:00
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-С-6177/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  25.07.2019, во 09:05
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-С-2896/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  25.07.2019, во 09:15
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-С-5566/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  25.07.2019, во 09:20
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-С-6797/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  25.07.2019, во 09:25
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-С-458/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  25.07.2019, во 09:30
 • Јули
  25

  Предмет: К-1420/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  25.07.2019, во 09:30
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-С-6200/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  25.07.2019, во 09:35
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-С-451/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  25.07.2019, во 09:35
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-С-448/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  25.07.2019, во 09:40
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-С-6176/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  25.07.2019, во 09:45
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-С-421/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  25.07.2019, во 09:45
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-С-393/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  25.07.2019, во 09:55
 • Јули
  25

  Предмет: К-1207/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 10
  25.07.2019, во 10:00
 • Јули
  25

  Предмет: К-460/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  25.07.2019, во 10:00
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-С-278/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  25.07.2019, во 10:00
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-С-369/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  25.07.2019, во 10:05
 • Јули
  25

  Предмет: ПРК-С-409/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  25.07.2019, во 10:50
 • Јули
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1159/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  29.07.2019, во 08:30
 • Јули
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1197/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  29.07.2019, во 08:40
 • Јули
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1009/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  29.07.2019, во 08:55
 • Јули
  29

  Предмет: ПРК-Ј-935/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  29.07.2019, во 09:00
 • Јули
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1001/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  29.07.2019, во 09:05
 • Јули
  29

  Предмет: ПРК-Ј-781/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  29.07.2019, во 09:10
 • Јули
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1169/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  29.07.2019, во 09:15
 • Јули
  29

  Предмет: ПРК-Ј-523/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  29.07.2019, во 09:20
 • Јули
  29

  Предмет: ПРК-Ј-612/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  29.07.2019, во 09:30
 • Јули
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1131/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  29.07.2019, во 09:40
 • Јули
  29

  Предмет: ПРК-Ј-768/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  29.07.2019, во 09:50
 • Јули
  29

  Предмет: К-1335/19

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  29.07.2019, во 10:00
 • Јули
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1253/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  29.07.2019, во 10:30
 • Јули
  30

  Предмет: К-1071/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  30.07.2019, во 10:00
 • Јули
  30

  Предмет: ПРК-Ј-236/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.07.2019, во 12:30
 • Август
  1

  Предмет: К-1254/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  01.08.2019, во 10:00
 • Август
  6

  Предмет: К-1257/19

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  06.08.2019, во 10:00
 • Август
  9

  Предмет: КОК-71/19

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  09.08.2019, во 10:00
 • Август
  13

  Предмет: КОК-63/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  13.08.2019, во 10:00
 • Август
  13

  Предмет: К-1034/17

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  13.08.2019, во 10:00
 • Август
  15

  Предмет: К-1745/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  15.08.2019, во 09:30
 • Август
  15

  Предмет: К-444/18

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  15.08.2019, во 09:30
 • Август
  15

  Предмет: КОК-53/17

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  15.08.2019, во 10:00
 • Август
  15

  Предмет: К-1899/16

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  15.08.2019, во 10:30
 • Август
  15

  Предмет: К-1803/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  15.08.2019, во 11:30
 • Август
  15

  Предмет: К-1266/19

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  15.08.2019, во 12:00
 • Август
  16

  Предмет: К-206/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  16.08.2019, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: К-764/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  16.08.2019, во 10:30
 • Август
  16

  Предмет: К-393/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  16.08.2019, во 11:30
 • Август
  16

  Предмет: К-1468/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  16.08.2019, во 12:00
 • Август
  16

  Предмет: К-1807/17

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  16.08.2019, во 12:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1134/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 08:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1141/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 08:32
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1145/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 08:34
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1172/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 08:36
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1184/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 08:38
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1192/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 08:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1196/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 08:42
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1238/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 08:44
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1243/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 08:46
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1281/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 08:48
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1296/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 08:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1301/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 08:52
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1306/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 08:54
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1330/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 08:56
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1342/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 08:58
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1355/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1361/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:02
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1388/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:04
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1415/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:06
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1523/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:08
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1532/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1533/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:12
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1539/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:14
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1553/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:16
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1558/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:18
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1565/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1569/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:22
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1579/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:24
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1610/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:26
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1618/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:28
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1622/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1637/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:32
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1644/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:34
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1658/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:36
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1660/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:38
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1661/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1880/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:42
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1885/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:44
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1900/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:46
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1904/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:48
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1907/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1912/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:52
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-1918/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  19.08.2019, во 09:54