Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-1686/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 08:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-4893/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 08:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1007/15

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.05.2019, во 08:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3573/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 08:48
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3622/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 08:50
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3623/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 08:52
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3627/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 08:54
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3636/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 08:56
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3667/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 08:58
 • Мај
  20

  Предмет: К-797/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-493/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3708/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-4/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-2734/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: КОК-24/18

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-15/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-М-8/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-М-31/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.05.2019, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-493/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:01
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-24/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:01
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-2705/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  20.05.2019, во 09:02
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3713/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 09:02
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-25/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:02
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-493/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:02
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-32/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:03
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-771/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:03
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3730/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 09:04
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-6087/17

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:04
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-9492/16

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  20.05.2019, во 09:04
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-686/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  20.05.2019, во 09:04
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-48/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:04
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-52/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:05
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-9/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  20.05.2019, во 09:05
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-6076/17

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:05
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-6076/17

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:05
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-4023/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:05
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-55/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:06
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3645/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 09:06
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-1287/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:06
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-1294/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:07
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-57/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:07
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-4022/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:07
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-60/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:08
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-5548/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  20.05.2019, во 09:08
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3670/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 09:08
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-62/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:09
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-10/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  20.05.2019, во 09:10
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3686/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 09:10
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-68/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:10
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-2351/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  20.05.2019, во 09:10
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-70/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:11
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-1310/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:12
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-81/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:12
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-2417/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  20.05.2019, во 09:12
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3693/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 09:12
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-84/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:13
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3731/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 09:14
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-5449/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  20.05.2019, во 09:14
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-106/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:14
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-107/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-14/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  20.05.2019, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-119/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:16
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3827/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 09:16
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-6921/16

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  20.05.2019, во 09:16
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-123/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:17
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3838/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 09:18
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-2346/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  20.05.2019, во 09:18
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-125/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:18
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-127/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:19
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-1317/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:20
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-129/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:20
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-33/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  20.05.2019, во 09:20
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-М-348/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  20.05.2019, во 09:20
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-4353/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  20.05.2019, во 09:20
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-М-348/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  20.05.2019, во 09:20
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3887/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 09:20
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-136/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:21
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-3968/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 09:22
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-142/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:22
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-4313/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  20.05.2019, во 09:22
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-4020/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:22
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-143/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:23
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-1322/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:23
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-5115/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 09:24
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-13364/15

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  20.05.2019, во 09:24
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-150/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:24
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-1326/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:25
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-160/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:25
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-36/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  20.05.2019, во 09:25
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-162/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:26
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-5232/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 09:26
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-1324/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:26
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-1328/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:26
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-7408/16

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  20.05.2019, во 09:26
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-164/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:27
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-5281/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  20.05.2019, во 09:28
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-169/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:28
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-172/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 65
  20.05.2019, во 09:29
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-1331/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  20.05.2019, во 09:29
 • Мај
  20

  Предмет: К-642/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  20.05.2019, во 09:30