Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  7

  Предмет: К-1712/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  07.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1557/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  07.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1374/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  07.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1733/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1364/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-653/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-366/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1242/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1005/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-101/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-38/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-2734/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-937/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1215/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-4531/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-1710/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:32
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-7188/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:34
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-122/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-3249/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:36
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-3591/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:38
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-8733/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-165/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-4626/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:42
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-6195/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:44
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-322/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-3490/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:46
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-4145/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:48
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-254/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-3618/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-2638/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:52
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-7921/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:54
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-396/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-1186/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:56
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-5413/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:58
 • Октомври
  7

  Предмет: КОК-17/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-3034/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: КОК-1/22

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1770/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-5099/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-3930/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1603/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-567/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: КОК-165/22

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-432/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1296/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: КОК-171/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-459/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-508/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 10:06
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-123/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 10:08
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-195/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-206/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-209/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  7

  Предмет: К-3049/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1578/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-210/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-3189/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-405/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1320/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-12/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-2212/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-286/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-215/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-229/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-236/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-282/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1721/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-2752/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  07.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: КОК-139/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  07.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1103/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-2970/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  07.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-2838/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  07.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: КОК-153/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1730/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1428/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-2672/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-289/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-2621/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-296/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 11:35
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-106/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-18/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-18/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 11:55
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1160/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1637/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-907/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-126/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-2916/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  07.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1650/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1865/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1308/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  07.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-662/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-198/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-2408/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-412/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-1743/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  10.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-1031/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  10.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-2929/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  10.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1157/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1152/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:02
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1152/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:02
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1186/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:06
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1212/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:08
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1227/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1257/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:12
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1270/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:14
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1304/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:16
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1310/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:18
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1315/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1318/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:22
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1331/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:24
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1345/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:26
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1346/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:28
 • Октомври
  10

  Предмет: К-875/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  10.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-1786/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-484/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1357/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-647/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  10.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-721/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  10.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-1671/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  10.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1391/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:32
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1399/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:34
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1409/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:36
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1413/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:38
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1417/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1437/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:42
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1452/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:44
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-550/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  10

  Предмет: К-1415/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  10.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1456/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:46
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1463/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:49
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1480/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1490/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:52
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-727/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:52
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-1500/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:54
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-5039/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:56
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-727/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 09:58
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-435/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-1554/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-1161/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-1856/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-808/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: КОК-64/22

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-1131/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-1280/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-808/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 10:02
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-808/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 10:03
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-6840/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-6840/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 10:11
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-2862/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-2862/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 10:21
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-3775/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-3775/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 10:26
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-3775/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 10:26
 • Октомври
  10

  Предмет: К-866/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  10.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-1279/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-457/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-2062/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  10.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-1840/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  10.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-4077/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-4077/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 10:36
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-4079/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-4079/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 10:41
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-466/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  10

  Предмет: К-1867/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  10.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-472/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-732/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-2005/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-594/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  10.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-644/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  10.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-494/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  10

  Предмет: К-2717/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  10.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-418/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-1666/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-1861/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  10.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-980/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  10.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-396/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  10.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-527/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-574/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-1680/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-1680/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-2759/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  10.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-614/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-645/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  10

  Предмет: К-859/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  10.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-669/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-452/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  10.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2922/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  12.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-3150/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  12.10.2022, во 08:35
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-3563/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  12.10.2022, во 08:40
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2897/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  12.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-1454/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  12.10.2022, во 08:50
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-2421/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  12.10.2022, во 08:55
 • Октомври
  12

  Предмет: К-153/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-676/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-3494/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-337/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-205/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1774/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-3669/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-3126/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  12.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-3683/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-3075/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  12.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-677/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  12.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-3803/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-3058/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  12.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-3983/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-3057/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  12.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-4164/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-3003/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  12.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-4300/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-120/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-107/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1065/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-703/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1737/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-872/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: КРМ-219/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1227/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-4533/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-4533/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-4546/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-4644/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-124/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-663/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  12.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-4670/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-4754/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-4791/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-98/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-607/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-665/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-422/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-121/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: КОК-127/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: КОК-152/22

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1711/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-325/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-199/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-4830/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-4832/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-5083/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-50/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-667/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  12.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-5095/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-5152/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-91/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-5217/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-90/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-558/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-416/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-416/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1757/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1706/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: КМ-59/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1922/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-2112/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-5238/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-5319/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-43/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-5376/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-671/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  12.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  12

  Предмет: КМ-59/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  12.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-5399/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-5511/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-89/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-5581/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-2026/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  12.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: КМ-59/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  12.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1724/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  12.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-392/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  12.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1340/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  12.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1621/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Соба 8
  12.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-2715/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-5628/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 11:05
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-5645/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 11:10
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-44/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-5685/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1305/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  12.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-5770/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-88/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1170/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  12.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-1972/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  12.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-2241/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  12.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1656/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  12.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1677/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  12.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: КМ-72/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  12.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1362/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  12.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-251/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-108/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1413/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  12.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1454/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  12.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-135/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1163/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1935/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1456/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: КОК-44/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-298/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-850/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-138/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-139/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  12.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-2919/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  12.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-2920/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  12.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1824/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  12.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: КОК-93/22

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  12.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-617/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  12.10.2022, во 13:15
 • Октомври
  12

  Предмет: К-1162/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  12.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-515/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-506/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 08:40
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-5485/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  13.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  13

  Предмет: КМ-139/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  13.10.2022, во 08:50
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-587/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 08:50
 • Октомври
  13

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-692/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-1632/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-1812/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-4376/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-540/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-10909/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-8921/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-1997/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1288/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2784/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-11057/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:02
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-11057/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:02
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-703/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:04
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-703/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:04
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-4185/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  13.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-895/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-796/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:06
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2019/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:08
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-4214/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  13.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  13

  Предмет: КМ-11/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  13.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-6185/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-544/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3772/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  13.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-911/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-148/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  13.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-6681/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:12
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7727/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:14
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-4198/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  13.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3498/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-915/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-8786/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:16
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-4073/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:17
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-4073/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:18
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-8866/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:18
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-8866/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:18
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2727/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  13.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-158/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-517/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-548/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-928/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-462/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  13.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-846/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:22
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-252/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:22
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1249/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:24
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-294/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:24
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7166/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  13.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-294/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3445/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  13.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-5430/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  13.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-948/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-1210/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:27
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2443/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:28
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-1270/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:29
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7173/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: К-1769/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: К-582/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: К-1563/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-395/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: К-2053/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2639/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7875/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3636/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: К-731/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-268/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: К-1512/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: К-2219/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: К-1424/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-730/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  13.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-191/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:31
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-191/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:32
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7869/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 09:32
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2905/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:32
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-191/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:33
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7890/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 09:34
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7181/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  13.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-504/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-397/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-204/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  13.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2150/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  13.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1010/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7894/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 09:36
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3150/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:36
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-508/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:37
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-508/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:38
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3687/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:38
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7896/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 09:38
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1887/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  13.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7913/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3718/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3718/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-579/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-401/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-5011/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  13.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1072/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-731/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  13.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-579/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:41
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7942/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 09:42
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-673/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:43
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3865/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:44
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-673/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:44
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-530/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  13.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-405/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-5756/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  13.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-250/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  13.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3674/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-676/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:46
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-4007/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:46
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7949/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 09:46
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-676/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:47
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7954/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 09:48
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-4526/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:48
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-683/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:49
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-6767/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  13.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-683/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  13.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-295/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-4639/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7962/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2552/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7824/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-737/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  13.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7982/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 09:52
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-4730/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:52
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-4973/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:52
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-5038/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:54
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-5794/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:54
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7983/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 09:54
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-22/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  13.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-323/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1829/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  13.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7986/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 09:56
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-6166/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 09:56
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7988/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 09:58
 • Октомври
  13

  Предмет: КОК-164/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-1183/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-410/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-213/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7993/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1540/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1540/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1540/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-332/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: КОК-9/22

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-1746/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-4697/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-1324/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-739/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2633/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3138/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7998/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 10:02
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-8004/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 10:04
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2778/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  13.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-333/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-333/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  13.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1991/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-8006/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 10:06
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-8026/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 10:08
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-5476/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  13.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-8032/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-373/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2003/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2670/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-740/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  13.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-8041/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 10:12
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-8043/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 10:14
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7351/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  13.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-137/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  13.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3773/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3773/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  13.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-392/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2449/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  13.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  13

  Предмет: К-1901/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1874/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2705/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-8050/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 10:16
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-8051/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 10:18
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-454/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7389/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  13.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-8052/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-1363/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  13.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2607/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  13.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2018/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-599/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  13.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-2787/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-8072/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 10:22
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-1708/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.10.2022, во 10:22
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-8080/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  13.10.2022, во 10:24
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-7394/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  13.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-С-3448/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  13.10.2022, во 10:25
 • Октомври