Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  25

  Предмет: К-2726/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  25

  Предмет: К-700/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5334/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  25

  Предмет: КОК-125/20

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  25.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  25

  Предмет: КМ-140/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5335/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.11.2020, во 09:10
 • Ноември
  25

  Предмет: КМ-105/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.11.2020, во 09:15
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-241/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.11.2020, во 09:15
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-М-178/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  25.11.2020, во 09:15
 • Ноември
  25

  Предмет: К-1504/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.11.2020, во 09:15
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5336/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.11.2020, во 09:20
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-454/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.11.2020, во 09:20
 • Ноември
  25

  Предмет: К-100/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  25.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  25

  Предмет: КМ-36/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  25

  Предмет: К-1493/17

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  25

  Предмет: К-2655/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  25

  Предмет: К-1473/18

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1047/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  25

  Предмет: КМ-126/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  25.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  25

  Предмет: К-1823/16

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  25.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  25

  Предмет: К-2038/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5900/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  25

  Предмет: К-739/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5344/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  25

  Предмет: КМ-126/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  25.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-776/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-М-411/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  25.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5904/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 09:35
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5346/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.11.2020, во 09:40
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5917/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 09:40
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-456/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.11.2020, во 09:40
 • Ноември
  25

  Предмет: КМ-36/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.11.2020, во 09:45
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-М-410/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  25.11.2020, во 09:45
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5989/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 09:45
 • Ноември
  25

  Предмет: КОК-52/17

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 1
  25.11.2020, во 09:45
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-194/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.11.2020, во 09:50
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-6038/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 09:50
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5347/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.11.2020, во 09:50
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-6103/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 09:55
 • Ноември
  25

  Предмет: К-142/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: К-284/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: КОК-127/20

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 4
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: КОК-108/20

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: К-711/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: КОК-78/20

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: К-1587/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-461/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: К-2658/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: КМ-151/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-6160/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5349/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: КОК-7/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: КОК-49/20

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: КОК-7/18

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: К-1484/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: К-2616/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  25.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5351/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.11.2020, во 10:10
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-213/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.11.2020, во 10:10
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-6202/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 10:10
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-6273/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 10:15
 • Ноември
  25

  Предмет: КМ-123/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.11.2020, во 10:15
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5353/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.11.2020, во 10:20
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-464/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.11.2020, во 10:20
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-6288/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 10:20
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-6303/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 10:25
 • Ноември
  25

  Предмет: К-1796/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5360/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  25

  Предмет: К-1063/04

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-156/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  25

  Предмет: КМ-123/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  25

  Предмет: К-582/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  25

  Предмет: КМ-30/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  25.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  25

  Предмет: К-2449/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  25.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-6313/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-786/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-6318/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 10:35
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5363/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.11.2020, во 10:40
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-468/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.11.2020, во 10:40
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-6382/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 10:40
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1032/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.11.2020, во 10:45
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-6444/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 10:45
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-6448/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 10:50
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5364/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.11.2020, во 10:50
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-6519/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 7
  25.11.2020, во 10:55
 • Ноември
  25

  Предмет: К-2507/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  25.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  25

  Предмет: КМ-136/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  25

  Предмет: КОК-96/15

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  25.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  25

  Предмет: К-467/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  25

  Предмет: К-1997/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  25

  Предмет: К-237/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  25

  Предмет: КМ-30/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  25.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  25

  Предмет: КОК-98/16

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  25.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-6526/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  25

  Предмет: К-388/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5371/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  25

  Предмет: К-388/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  25

  Предмет: К-460/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  25.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-6610/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 11:05
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-6611/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  25.11.2020, во 11:10
 • Ноември
  25

  Предмет: ПРК-С-5377/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.11.2020, во 11:10