Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  7

  Предмет: К-1663/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: КРМ-328/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-181/23

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7660/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: КРМ-336/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2023, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: КРМ-336/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2023, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7648/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-588/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-588/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:16
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-1472/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:18
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-974/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: КРМ-334/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2023, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7653/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-923/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-974/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:21
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-974/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:22
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-596/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:24
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-596/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-599/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:27
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-599/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:28
 • Декември
  7

  Предмет: К-1803/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2142/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2633/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-601/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: КРМ-333/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-728/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1914/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7697/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2047/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-130/23

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1646/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1728/18

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-929/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-601/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:31
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-602/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:33
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-602/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:34
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7699/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-603/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:36
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-603/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:37
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-608/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:39
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7709/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-948/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-1258/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:41
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-1258/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:42
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-1258/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:43
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7719/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-1259/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-1259/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:46
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-612/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:48
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-612/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:49
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-73/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2023, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7724/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-954/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-614/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:51
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-614/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:52
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7728/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:55
 • Декември
  7

  Предмет: К-1520/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-724/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-99/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-214/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 1
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2890/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-178/23

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7729/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-172/23

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-959/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1253/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-611/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7730/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-970/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-84/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2023, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7734/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-976/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7740/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7745/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-979/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7839/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:25
 • Декември
  7

  Предмет: К-1463/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1861/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7843/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1002/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-223/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7847/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7850/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1019/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7859/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: К-2046/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  07.12.2023, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7860/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1012/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7867/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:55
 • Декември
  7

  Предмет: К-1047/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1956/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1156/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7903/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-90/23

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1013/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1924/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7907/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1020/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 11:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7909/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1021/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 11:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7926/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1021/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 11:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7945/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1167/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  07.12.2023, во 11:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7756/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4382/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1980/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1487/23

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2001/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1524/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1402/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1626/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1891/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2060/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-112/23

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1812/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-971/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  07.12.2023, во 12:15
 • Декември
  7

  Предмет: К-1879/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1221/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2243/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2043/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1570/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2120/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-574/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1484/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1950/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-781/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 13:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4950/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 08:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-1488/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6644/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4970/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-2246/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1689/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1975/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15065/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6656/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-12589/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5164/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-13501/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-9626/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6657/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7091/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15328/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6251/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6664/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:15
 • Декември
  11

  Предмет: КОК-162/23

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  11.12.2023, во 09:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15319/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6665/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-13729/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7077/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15314/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-914/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 09:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5908/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6671/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15312/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6724/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-12555/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7102/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-224/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-97/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-1127/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15287/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-2244/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-2226/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-915/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-2065/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-1643/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-2687/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6728/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6005/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15281/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6735/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5176/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7122/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15280/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-916/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 09:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6048/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6836/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7198/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15391/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6840/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4457/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7170/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15392/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-917/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 09:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4823/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6857/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7021/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15394/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 09:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-918/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 09:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6873/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5064/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7160/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: КОК-127/23

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-2437/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-576/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15405/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: КОК-146/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1737/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-159/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: КМ-101/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: КОК-191/23

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-919/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1173/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-435/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5124/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6906/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7162/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15413/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6908/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5191/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7353/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15416/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-921/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7015/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 10:14
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5143/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6910/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7291/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15418/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-12587/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 10:16
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-11833/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 10:18
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6913/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4241/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-16214/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7294/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15445/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-16214/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 10:21
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4466/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6924/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7297/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15447/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6934/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5219/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6747/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-2715/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-855/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15461/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: КМ-103/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-922/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-63/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-1295/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-2691/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5431/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6935/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6751/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15467/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6937/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5274/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6762/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15350/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-933/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 10:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5380/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6946/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6765/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15352/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: КМ-103/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6954/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5485/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6766/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15363/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-934/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 10:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5515/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6960/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6768/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15366/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 10:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-938/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 10:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7027/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5744/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5546/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6773/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1799/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-193/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15367/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: КМ-103/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1362/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-943/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-2205/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5563/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7034/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 11:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6770/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15378/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 11:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-944/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7036/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 11:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5741/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6775/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15382/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 11:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-945/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5629/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7042/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 11:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6779/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15385/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 11:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-946/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7047/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 11:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5714/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6788/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15390/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 11:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-947/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7689/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7142/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 11:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6789/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15448/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 11:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-949/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7840/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-15237/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6794/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-2034/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-83/17

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: КМ-110/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-950/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-1134/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-1807/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-264/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-13733/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6795/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6872/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6808/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-1134/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  11.12.2023, во 11:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6815/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6825/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6832/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6698/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: КОК-85/23

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: КОК-154/23

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: КОК-24/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1639/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: КМ-110/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1453/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1929/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-1212/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-4/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4226/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 12:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6699/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 12:05
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-4218/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 12:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6627/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 12:10
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6154/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 12:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6635/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 12:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6177/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 12:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6643/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 12:20
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-5213/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 12:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7014/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 12:25
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6062/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-7019/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-1156/18

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-1925/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-2682/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-689/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-1596/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6097/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 12:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6961/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 12:35
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6117/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 12:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6881/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 12:40
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6124/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 12:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6896/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 12:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6153/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 12:50
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-6269/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 12:55
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-1498/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПРК-С-9985/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-2087/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: КОК-3/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  11.12.2023, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-1836/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12573/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-М-107/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-М-294/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-М-406/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10801/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-8150/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11000/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12584/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:02
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11002/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:02
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10759/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:03
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12604/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:04
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11009/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:04
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10259/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:05
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-8311/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  12.12.2023, во 09:05
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12610/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:06
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11031/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:06
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10261/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:07
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12613/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:08
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11033/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:08
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12614/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:10
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10264/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:10
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-М-245/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  12.12.2023, во 09:10
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11039/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:10
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-8285/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  12.12.2023, во 09:10
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10263/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:11
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12617/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:12
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11041/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:12
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12625/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:14
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11046/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:14
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10825/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-617/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-7977/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  12.12.2023, во 09:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-617/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:16
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12626/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:16
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11047/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:16
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12636/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:18
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-621/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  12.12.2023, во 09:18
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11062/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:18
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12649/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-622/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-М-150/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  12.12.2023, во 09:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-М-281/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  12.12.2023, во 09:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10816/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11070/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-8024/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  12.12.2023, во 09:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-952/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  12.12.2023, во 09:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11075/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:21
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12655/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:22
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-626/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:22
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-626/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:23
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10253/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:23
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11089/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:23
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12661/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:24
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10510/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:25
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-627/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:25
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11114/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:25
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-8037/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  12.12.2023, во 09:25
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12675/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:26
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-628/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:27
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12691/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:28
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-628/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:28
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11116/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:28
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12694/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-1994/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-2067/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-604/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-М-283/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10438/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: КОК-30/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-738/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-М-313/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-2143/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11127/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10280/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-8051/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-15446/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-953/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-2235/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-1996/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-1174/23

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-604/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:31
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12695/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:32
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-604/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:32
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11130/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:32
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10283/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  12.12.2023, во 09:32
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12699/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:34
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-630/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:34
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11134/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:34
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10285/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  12.12.2023, во 09:34
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-15470/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  12.12.2023, во 09:34
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-630/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:35
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10295/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:35
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-8054/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  12.12.2023, во 09:35
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12703/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:36
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10294/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  12.12.2023, во 09:36
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11135/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:36
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-631/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:37
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12707/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:38
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11149/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:38
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10303/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  12.12.2023, во 09:38
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-15471/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  12.12.2023, во 09:38
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-632/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:39
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12709/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10267/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-М-279/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  12.12.2023, во 09:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-8058/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  12.12.2023, во 09:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10316/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  12.12.2023, во 09:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11153/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-955/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  12.12.2023, во 09:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10164/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:41
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-633/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:41
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12711/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:42
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11163/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:42
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11154/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:42
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10317/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  12.12.2023, во 09:42
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-15473/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  12.12.2023, во 09:42
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-1079/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:43
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-9818/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:43
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12725/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:44
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10330/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  12.12.2023, во 09:44
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11182/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:44
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10277/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-634/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-8060/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  12.12.2023, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12744/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:46
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-634/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:46
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-15476/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  12.12.2023, во 09:46
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11184/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:46
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10344/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  12.12.2023, во 09:46
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12766/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:48
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10345/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  12.12.2023, во 09:48
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-11192/23

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.12.2023, во 09:48
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-635/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:48
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-635/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:49
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-12778/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.12.2023, во 09:50
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-М-289/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  12.12.2023, во 09:50
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-10279/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7