Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4062/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  18.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6523/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-5903/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  18.02.2019, во 08:31
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6015/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  18.02.2019, во 08:32
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6549/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 08:33
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6044/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  18.02.2019, во 08:33
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6253/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  18.02.2019, во 08:34
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6314/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  18.02.2019, во 08:35
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6327/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  18.02.2019, во 08:36
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6552/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 08:36
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6332/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  18.02.2019, во 08:37
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6563/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  18.02.2019, во 08:38
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6771/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  18.02.2019, во 08:39
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6607/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 08:39
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6615/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 08:42
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6621/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 08:45
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6646/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 08:48
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6648/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 08:51
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6681/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 08:54
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6687/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 08:57
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6695/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-М-424/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  18.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4045/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: К-1963/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  18.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4045/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4746/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:02
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4746/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:02
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6705/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:03
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4748/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:04
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4748/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:04
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4764/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:06
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4764/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:06
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6715/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:06
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4780/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:08
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4780/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:08
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6717/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:09
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4789/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:10
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4789/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:10
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4790/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6731/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4790/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:12
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4791/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:14
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4791/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:14
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-М-430/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  18.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6747/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4793/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:16
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4793/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:16
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4795/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:18
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6763/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:18
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4795/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:18
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4799/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4799/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6767/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:21
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4802/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:22
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6773/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:24
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4804/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:24
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4811/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:26
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6827/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:27
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4812/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:28
 • Февруари
  18

  Предмет: К-2129/18

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: К-1742/18

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: К-1746/16

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 13
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6838/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-486/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Соба 42
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: К-1870/17

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 13
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4825/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: К-2038/18

  Судија Гордана Спиреска, Судница Судница 5
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: К-1988/15

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 17
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: К-2201/15

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: К-11/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: К-1523/18

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: К-1945/18

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 18
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: К-993/18

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-О-63/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 20
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-М-431/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  18.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4827/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:32
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6846/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:33
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4829/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:34
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4831/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:36
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6848/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:36
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4844/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:38
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6858/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:39
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4846/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4846/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4848/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:42
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6859/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:42
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4853/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:44
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-М-441/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 604
  18.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  18

  Предмет: К-1199/16

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  18.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6864/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-67/16

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Соба 42
  18.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  18

  Предмет: К-176/19

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  18.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4859/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:46
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4862/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:48
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6865/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:48
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4869/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:50
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6881/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:51
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4870/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:52
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-4874/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  18.02.2019, во 09:54
 • Февруари
  18

  Предмет: ПРК-С-6899/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  18.02.2019, во 09:54