Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1586/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 08:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4600/21

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 08:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4587/21

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 08:35
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1811/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 08:35
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1824/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 08:40
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4925/21

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 08:40
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4790/21

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 08:45
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4003/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 08:45
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4793/21

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 08:50
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1905/22

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 08:50
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4798/21

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 08:55
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1600/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 08:55
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1909/22

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 08:55
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1559/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 09:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-Ј-1191/21

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.05.2022, во 09:00
 • Maj
  19

  Lënda: КРМ-157/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 09:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-781/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.05.2022, во 09:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4801/21

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 09:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1910/22

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3127/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-6285/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-6285/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-482/22

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.05.2022, во 09:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5350/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-7121/20

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4014/22

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:01
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4269/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:02
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4022/22

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:03
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4306/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:04
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4809/21

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 09:05
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4047/22

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:05
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5201/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:05
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4313/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:06
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4061/22

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:07
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4430/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:08
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1912/22

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:08
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4068/22

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:09
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4812/21

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 09:10
 • Maj
  19

  Lënda: КМ-175/21

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 09:10
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1552/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 09:10
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5239/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:10
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5235/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:10
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4088/22

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:11
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5271/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:12
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5442/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:12
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4089/22

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:13
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5471/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:14
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4834/21

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 09:15
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4115/22

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:15
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-126/20

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:15
 • Maj
  19

  Lënda: К-906/21

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  19.05.2022, во 09:15
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5258/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:15
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-126/20

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:16
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5486/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:16
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4127/22

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:17
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5632/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:18
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-256/22

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:18
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-256/22

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:19
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4137/22

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:19
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4873/21

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 09:20
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1545/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 09:20
 • Maj
  19

  Lënda: КМ-167/21

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 09:20
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5655/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:20
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5129/20

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:20
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5268/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:20
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-275/22

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:21
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4141/22

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:21
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5690/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:22
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1941/22

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:22
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4142/22

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:23
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-6137/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:24
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4889/21

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 09:25
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4144/22

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:25
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-263/22

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:25
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5342/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:25
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5701/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:26
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-1374/21

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:27
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5758/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:28
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-1374/21

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:28
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1943/22

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:28
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-353/20

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:29
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4890/21

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: КМ-176/21

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-418/17

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-2180/19

  Gjykatësi Имране Селмани, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-251/20

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-858/22

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1528/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-237/22

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-305/22

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-1407/19

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5785/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3173/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-2395/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-581/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: КОК-147/21

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-582/22

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-2819/20

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5289/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-237/22

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:31
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5786/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:32
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-279/22

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:33
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3177/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 09:33
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1950/22

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:33
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5796/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:34
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-279/22

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:34
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4902/21

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 09:35
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-2409/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:35
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5284/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:35
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-2510/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:35
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-1979/20

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:36
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5854/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:36
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3181/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 09:36
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-776/21

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:38
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5974/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:38
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-776/21

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:39
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3183/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 09:39
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4908/21

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 09:40
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1525/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 09:40
 • Maj
  19

  Lënda: КМ-95/21

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 09:40
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-6011/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:40
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-481/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 09:40
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-481/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 09:40
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5230/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:40
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-788/21

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:41
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-788/21

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:42
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3224/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 09:42
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-6065/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:42
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-286/22

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:44
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-974/22

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 09:45
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-286/22

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:45
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3237/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 09:45
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1249/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:45
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-6071/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:46
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-291/22

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:47
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-6138/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:48
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3248/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 09:48
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-90/18

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:49
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-999/22

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 09:50
 • Maj
  19

  Lënda: КМ-111/21

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 09:50
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1815/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 09:50
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-О-90/18

  Gjykatësi Јане Тапанџиоски, Salla e gjukimeve Судница 16
  19.05.2022, во 09:50
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-6185/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:50
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5218/21

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 09:50
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1333/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:50
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-2339/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 09:50
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3271/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 09:51
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-6197/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:52
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-6223/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:54
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1804/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 09:55
 • Maj
  19

  Lënda: КМ-33/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 09:55
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1023/22

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 09:55
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3284/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 09:55
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-6234/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 09:56
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3289/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 09:58
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1032/22

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 10:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-3038/21

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.05.2022, во 10:00
 • Maj
  19

  Lënda: КМ-35/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 10:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-308/19

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.05.2022, во 10:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-1802/21

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 10:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-337/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 10:00
 • Maj
  19

  Lënda: КОК-93/21

  Gjykatësi Софче Гаврилова Ефремова, Salla e gjukimeve Судница 5
  19.05.2022, во 10:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1789/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 10:00
 • Maj
  19

  Lënda: КОК-59/22

  Gjykatësi Осман Шабани, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 10:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-6252/21

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 10:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-690/21

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.05.2022, во 10:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-2345/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 10:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-592/22

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.05.2022, во 10:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-2776/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 10:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-2776/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 10:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3992/21

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 10:01
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-8634/20

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 10:02
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-78/22

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 10:02
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3313/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 10:02
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-172/22

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 10:04
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1766/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 10:05
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1050/22

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 10:05
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3328/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 10:05
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3330/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 10:08
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1054/22

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 10:10
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1765/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 10:10
 • Maj
  19

  Lënda: КМ-35/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 10:10
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-11084/19

  Gjykatësi Станка Везенковска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 10:10
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3339/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 10:12
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1749/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 10:15
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1056/22

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 10:15
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3342/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 10:15
 • Maj
  19

  Lënda: К-1021/22

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 10:15
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3345/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 10:18
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1060/22

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 10:20
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1702/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 10:20
 • Maj
  19

  Lënda: КМ-11/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 10:20
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-Ј-2005/21

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.05.2022, во 10:20
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-Ј-2005/21

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.05.2022, во 10:20
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3356/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 10:22
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1698/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 10:25
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1063/22

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 10:25
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3366/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 10:25
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3393/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 10:28
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1066/22

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 10:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1695/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 10:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-Ј-1972/21

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.05.2022, во 10:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-438/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.05.2022, во 10:30
 • Maj
  19

  Lënda: КМ-11/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 10:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-2993/21

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 10:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-423/21

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 10:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-5436/21

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 10:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-701/22

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 10:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-463/22

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 8
  19.05.2022, во 10:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-2780/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 10:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-3753/10

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  19.05.2022, во 10:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-2780/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 10:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-2780/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 10:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3414/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 6
  19.05.2022, во 10:32
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1672/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 10:35
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1111/22

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 10:35
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-4571/21

  Gjykatësi Драган Николовски, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 10:40
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1655/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 10:40
 • Maj
  19

  Lënda: КМ-25/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 10:40
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1648/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 10:45
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1642/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 10:50
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-Ј-165/22

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  19.05.2022, во 10:50
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3545/21

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 10:55
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3642/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 11:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-615/18

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.05.2022, во 11:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-1215/18

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 11:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-2596/21

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 11:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-2947/21

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.05.2022, во 11:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3159/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 11:00
 • Maj
  19

  Lënda: КОК-84/22

  Gjykatësi Васка Николовска Масевска, Salla e gjukimeve Судница 5
  19.05.2022, во 11:00
 • Maj
  19

  Lënda: КОК-14/21

  Gjykatësi Васка Николовска Масевска, Salla e gjukimeve Судница 5
  19.05.2022, во 11:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3657/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 11:05
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3160/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 11:05
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3671/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 11:10
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3192/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 11:10
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3192/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 11:10
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3710/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 11:15
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3203/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 11:15
 • Maj
  19

  Lënda: К-3062/21

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 11:15
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3716/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 11:20
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3217/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 11:20
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3729/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 11:25
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3245/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 11:25
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3737/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 11:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-587/22

  Gjykatësi Имране Селмани, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 11:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3008/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 11:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-574/22

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 11:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-126/22

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 11:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3733/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 11:35
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3273/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 11:35
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3734/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 11:40
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-М-165/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 11:40
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-М-438/21

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 11:40
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3374/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 11:40
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3374/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 11:40
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3864/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 11:45
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-3722/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 11:45
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-1841/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 11:50
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-М-165/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 11:50
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-С-2565/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 11:50
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-М-340/21

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 12:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-2265/21

  Gjykatësi Имране Селмани, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 12:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-973/22

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.05.2022, во 12:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-2582/21

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.05.2022, во 12:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-973/22

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.05.2022, во 12:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-601/22

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.05.2022, во 12:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-1509/20

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  19.05.2022, во 12:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-116/22

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  19.05.2022, во 12:00
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-М-390/21

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 12:10
 • Maj
  19

  Lënda: К-198/22

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 12:15
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-М-337/21

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 12:20
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-М-24/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 12:30
 • Maj
  19

  Lënda: КОК-76/22

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 4
  19.05.2022, во 12:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-718/22

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  19.05.2022, во 12:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-663/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  19.05.2022, во 12:30
 • Maj
  19

  Lënda: КОК-ПП-224/2022

  Gjykatësi Весна Димишкова, Salla e gjukimeve Судница 3
  19.05.2022, во 12:30
 • Maj
  19

  Lënda: К-1634/21

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 12:30
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-М-43/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 12:40
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-М-121/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 12:50
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-М-410/21

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 12:55
 • Maj
  19

  Lënda: ПРК-М-417/21

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  19.05.2022, во 13:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-ООА-75/22

  Gjykatësi Имране Селмани, Salla e gjukimeve Судница 9
  19.05.2022, во 13:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-426/21

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.05.2022, во 13:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-426/21

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 14
  19.05.2022, во 13:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-2779/21

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 13:00
 • Maj
  19

  Lënda: КОК-27/21

  Gjykatësi Васка Николовска Масевска, Salla e gjukimeve Судница 5
  19.05.2022, во 13:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-2388/20

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  19.05.2022, во 13:00
 • Maj
  19

  Lënda: К-603/20

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  19.05.2022, во 13:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-1738/21

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.05.2022, во 09:00
 • Maj
  20

  Lënda: КОК-93/22

  Gjykatësi Илија Трпков, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.05.2022, во 09:00
 • Maj
  20

  Lënda: КОК-155/21

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.05.2022, во 09:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-659/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.05.2022, во 09:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-751/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  20.05.2022, во 09:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-59/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.05.2022, во 09:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-927/18

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.05.2022, во 09:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-741/22

  Gjykatësi Имране Селмани, Salla e gjukimeve Судница 9
  20.05.2022, во 09:30
 • Maj
  20

  Lënda: КОК-17/21

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.05.2022, во 09:30
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-331/22

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  20.05.2022, во 09:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-732/22

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.05.2022, во 09:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-448/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  20.05.2022, во 09:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-2851/20

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.05.2022, во 09:30
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-1178/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  20.05.2022, во 09:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-797/22

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  20.05.2022, во 09:30
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-32/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 09:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-2239/21

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  20.05.2022, во 09:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-928/21

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  20.05.2022, во 09:30
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-С-1178/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 9
  20.05.2022, во 09:30
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-33/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 09:35
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-336/22

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  20.05.2022, во 09:40
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-38/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 09:40
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-344/22

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  20.05.2022, во 09:50
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-51/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 09:50
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-54/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 09:55
 • Maj
  20

  Lënda: К-422/22

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-174/22

  Gjykatësi Имране Селмани, Salla e gjukimeve Судница 9
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: КОК-41/22

  Gjykatësi Софче Гаврилова Ефремова, Salla e gjukimeve Судница 5
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-346/22

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-583/21

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-2190/20

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: КОК-24/21

  Gjykatësi Огнен Ставрев, Salla e gjukimeve Судница 6
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: КОК-99/21

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: КОК-70/22

  Gjykatësi Илија Трпков, Salla e gjukimeve Судница 2
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-3189/20

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-595/22

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-1349/19

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-857/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-2461/20

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-3155/20

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-59/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: КОК-107/21

  Gjykatësi Осман Шабани, Salla e gjukimeve Судница 6
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: КОК-65/22

  Gjykatësi Ненад Савески, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.05.2022, во 10:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-66/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 10:05
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-342/22

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  20.05.2022, во 10:10
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-69/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 10:10
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-72/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 10:15
 • Maj
  20

  Lënda: К-1126/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.05.2022, во 10:15
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-328/22

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  20.05.2022, во 10:20
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-84/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 10:20
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-87/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 10:25
 • Maj
  20

  Lënda: К-3036/20

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.05.2022, во 10:30
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-142/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 10:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-974/21

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  20.05.2022, во 10:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-1468/21

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  20.05.2022, во 10:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-142/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.05.2022, во 10:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-2525/21

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.05.2022, во 10:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-972/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  20.05.2022, во 10:30
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-143/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 10:35
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-143/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 10:40
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-Ј-780/19

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  20.05.2022, во 10:45
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-146/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 10:45
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-147/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 10:50
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-149/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 10:55
 • Maj
  20

  Lënda: К-756/21

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.05.2022, во 11:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-198/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 11:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-2613/20

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  20.05.2022, во 11:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-2929/21

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.05.2022, во 11:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-804/22

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  20.05.2022, во 11:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-357/22

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  20.05.2022, во 11:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-3034/21

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.05.2022, во 11:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-860/21

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  20.05.2022, во 11:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-350/22

  Gjykatësi Имране Селмани, Salla e gjukimeve Судница 9
  20.05.2022, во 11:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-44/22

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  20.05.2022, во 11:30
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-151/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 11:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-2563/21

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.05.2022, во 11:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-ООА-23/22

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  20.05.2022, во 11:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-228/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.05.2022, во 11:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-1789/19

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  20.05.2022, во 11:30
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-152/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 11:35
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-153/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 11:40
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-156/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 11:45
 • Maj
  20

  Lënda: К-2672/21

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  20.05.2022, во 11:45
 • Maj
  20

  Lënda: К-576/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.05.2022, во 11:45
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-158/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 11:50
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-161/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 11:55
 • Maj
  20

  Lënda: К-1270/21

  Gjykatësi Имране Селмани, Salla e gjukimeve Судница 9
  20.05.2022, во 12:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-3284/20

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.05.2022, во 12:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-161/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 12:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-458/21

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  20.05.2022, во 12:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-469/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.05.2022, во 12:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-2770/21

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.05.2022, во 12:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-1810/19

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  20.05.2022, во 12:00
 • Maj
  20

  Lënda: КОК-92/20

  Gjykatësi Ненад Савески, Salla e gjukimeve Судница 3
  20.05.2022, во 12:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-162/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 12:05
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-162/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 12:10
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-164/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 12:15
 • Maj
  20

  Lënda: К-2554/21

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.05.2022, во 12:15
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-170/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 12:20
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-171/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 12:25
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-175/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 12:30
 • Maj
  20

  Lënda: К-2759/21

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  20.05.2022, во 12:30
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-176/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 12:35
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-179/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 12:40
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-180/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 12:45
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-181/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 12:50
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-219/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 12:50
 • Maj
  20

  Lënda: К-2276/20

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  20.05.2022, во 13:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-185/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 13:00
 • Maj
  20

  Lënda: К-1922/21

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.05.2022, во 13:00
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-187/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 13:05
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-201/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 13:05
 • Maj
  20

  Lënda: К-3079/21

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  20.05.2022, во 13:15
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-369/21

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 13:25
 • Maj
  20

  Lënda: К-3270/20

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  20.05.2022, во 13:30
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-451/21

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 13:30
 • Maj
  20

  Lënda: ПРК-М-184/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  20.05.2022, во 18:40
 • Maj
  20

  Lënda: К-810/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  20.05.2022, во 21:00
 • Maj
  23

  Lënda: К-1770/21

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  23.05.2022, во 09:00
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-2770/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 09:00
 • Maj
  23

  Lënda: КОК-153/20

  Gjykatësi Огнен Ставрев, Salla e gjukimeve Судница 6
  23.05.2022, во 09:00
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-2777/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 09:10
 • Maj
  23

  Lënda: К-1647/21

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  23.05.2022, во 09:15
 • Maj
  23

  Lënda: К-830/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  23.05.2022, во 09:15
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-2993/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 09:20
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-3040/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 09:25
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-3048/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 09:30
 • Maj
  23

  Lënda: К-11/22

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  23.05.2022, во 09:30
 • Maj
  23

  Lënda: К-83/21

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  23.05.2022, во 09:30
 • Maj
  23

  Lënda: К-3353/20

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 09:30
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-3098/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 09:35
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-3099/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 09:40
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-3113/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 09:45
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-3116/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 09:50
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-3174/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 09:55
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-3182/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 10:00
 • Maj
  23

  Lënda: КОК-28/20

  Gjykatësi Огнен Ставрев, Salla e gjukimeve Судница 6
  23.05.2022, во 10:00
 • Maj
  23

  Lënda: К-956/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  23.05.2022, во 10:00
 • Maj
  23

  Lënda: КОК-46/22

  Gjykatësi Осман Шабани, Salla e gjukimeve Судница 6
  23.05.2022, во 10:00
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-1500/21

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 10:05
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-3452/21

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 10:15
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-4797/21

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 10:20
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-5128/21

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 10:25
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-602/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 10:30
 • Maj
  23

  Lënda: К-959/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  23.05.2022, во 10:30
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-4242/21

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 10:40
 • Maj
  23

  Lënda: ПРК-С-1488/21

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 11:00
 • Maj
  23

  Lënda: КОК-9/22

  Gjykatësi Огнен Ставрев, Salla e gjukimeve Судница 6
  23.05.2022, во 11:00
 • Maj
  23

  Lënda: К-1269/21

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  23.05.2022, во 11:00
 • Maj
  23

  Lënda: К-331/22

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 11:30
 • Maj
  23

  Lënda: К-2716/21

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  23.05.2022, во 12:00
 • Maj
  23

  Lënda: К-2104/20

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  23.05.2022, во 12:00
 • Maj
  23

  Lënda: К-348/22

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.05.2022, во 12:30
 • Maj
  25

  Lënda: К-875/22

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  25.05.2022, во 09:00
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-3399/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  25.05.2022, во 09:00
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-2039/22

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.05.2022, во 09:00
 • Maj
  25

  Lënda: КОК-50/22

  Gjykatësi Огнен Ставрев, Salla e gjukimeve Судница 6
  25.05.2022, во 09:00
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-8830/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:00
 • Maj
  25

  Lënda: К-308/19

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:00
 • Maj
  25

  Lënda: К-2789/21

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  25.05.2022, во 09:00
 • Maj
  25

  Lënda: КОК-147/21

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 3
  25.05.2022, во 09:00
 • Maj
  25

  Lënda: К-997/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.05.2022, во 09:00
 • Maj
  25

  Lënda: К-317/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.05.2022, во 09:00
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-8064/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:02
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-2039/22

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.05.2022, во 09:02
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-2773/22

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.05.2022, во 09:04
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-7442/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:04
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-122/20

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:06
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-2773/22

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.05.2022, во 09:08
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-4856/22

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.05.2022, во 09:10
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-3400/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  25.05.2022, во 09:10
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-8080/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:10
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-8066/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:12
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-8074/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:12
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-7455/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:14
 • Maj
  25

  Lënda: К-2624/21

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.05.2022, во 09:15
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-143/20

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:16
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-1908/20

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:18
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-2362/20

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:20
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-3423/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  25.05.2022, во 09:20
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-12267/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:22
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-13534/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:24
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-2400/20

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:24
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-3436/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  25.05.2022, во 09:25
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-2781/22

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.05.2022, во 09:25
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-2418/20

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:26
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-2409/20

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:26
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-7884/20

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:28
 • Maj
  25

  Lënda: К-708/22

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:30
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-2887/22

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.05.2022, во 09:30
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-3439/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  25.05.2022, во 09:30
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-Ј-1373/20

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  25.05.2022, во 09:30
 • Maj
  25

  Lënda: К-784/21

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  25.05.2022, во 09:30
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-Ј-964/21

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  25.05.2022, во 09:30
 • Maj
  25

  Lënda: КОК-22/22

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.05.2022, во 09:30
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-3921/22

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 9
  25.05.2022, во 09:30
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-13524/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:30
 • Maj
  25

  Lënda: К-569/20

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  25.05.2022, во 09:30
 • Maj
  25

  Lënda: К-282/21

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  25.05.2022, во 09:30
 • Maj
  25

  Lënda: К-2522/21

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  25.05.2022, во 09:30
 • Maj
  25

  Lënda: К-2062/20

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  25.05.2022, во 09:30
 • Maj
  25

  Lënda: КМ-31/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  25.05.2022, во 09:30
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-13552/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:34
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-3440/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  25.05.2022, во 09:35
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-5182/21

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.05.2022, во 09:35
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-13574/19

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:36
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-1286/20

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:38
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-2125/20

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:38
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-2109/20

  Gjykatësi Марјан Грубиша, Salla e gjukimeve Судница 11
  25.05.2022, во 09:40
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-1506/22

  Gjykatësi Сулејман Мемети, Salla e gjukimeve Судница 12
  25.05.2022, во 09:40
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-3464/22

  Gjykatësi Ана Давчевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  25.05.2022, во 09:40
 • Maj
  25

  Lënda: ПРК-С-3934/22

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 9
  25.05.2022, во 09:40