Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2872/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 08:06
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2771/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 08:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2775/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 08:32
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2777/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 08:34
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2784/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 08:36
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2785/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 08:38
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2794/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 08:40
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2797/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 08:42
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2800/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 08:44
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2805/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 08:46
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2806/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 08:48
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2827/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 08:48
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2837/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 08:50
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2840/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 08:52
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2844/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 08:54
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2860/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 08:56
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2864/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 08:58
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7822/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-205/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  17.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2353/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7625/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2865/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: К-661/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  17.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2580/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:01
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2361/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:01
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2867/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:02
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7825/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:02
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2869/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:02
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2362/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:03
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2371/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:04
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7830/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:04
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2870/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:04
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7611/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.06.2019, во 09:05
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2373/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:05
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2374/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:06
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7831/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:06
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2387/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:07
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7834/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:08
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2874/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:08
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2389/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:09
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7840/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2401/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7600/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2877/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2403/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:11
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2413/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:12
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2884/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:12
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7848/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:12
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2894/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:14
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-3377/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:14
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2888/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:14
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2418/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:14
 • Јуни
  17

  Предмет: К-ООА-74/2019

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7599/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2907/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:16
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2421/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:16
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2428/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:17
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-3364/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:18
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2908/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:18
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-3766/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:18
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2439/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:18
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-3391/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2440/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2924/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7568/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2457/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:21
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2935/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:22
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-3376/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:22
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2459/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:23
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2461/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:23
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2947/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:24
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-3374/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:24
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2955/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:24
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7567/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.06.2019, во 09:25
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2462/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:25
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2467/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:26
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2961/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:26
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-3356/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:26
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2473/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:28
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-3216/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:28
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2480/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  17.06.2019, во 09:28
 • Јуни
  17

  Предмет: К-966/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  17.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-621/19

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  17.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-1978/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  17.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2278/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-806/19

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  17.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-521/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1493/16

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Соба 42
  17.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2969/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-46/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  17.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: КМ-45/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  17.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7546/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2970/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:32
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-3493/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:32
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2973/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:32
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-2982/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:34
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-3393/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:34
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-7543/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.06.2019, во 09:35
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-3004/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  17.06.2019, во 09:36
 • Јуни
  17

  Предмет: ПРК-С-3233/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.06.2019, во 09:36