Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-7149/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  21.01.2019, во 08:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-250/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5737/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5612/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1963/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 11
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5741/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:02
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5746/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:04
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5616/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 09:05
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5763/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:06
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5771/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:08
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5772/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5633/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 09:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5778/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:12
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5780/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:14
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-252/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  21.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5661/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5788/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:16
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5792/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:18
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5665/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 09:20
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5794/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:20
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5795/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:22
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5805/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:24
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5805/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:24
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5667/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 09:25
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5809/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:26
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5816/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:28
 • Јануари
  21

  Предмет: К-879/17

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 18
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-3181/13

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 17
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-О-33/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 20
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-349/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 81
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-281/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 81
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5670/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-665/18

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-6/17

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 6
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1738/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 13
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-908/18

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 3
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-911/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 11
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5823/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-266/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 81
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-254/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-О-33/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 20
  21.01.2019, во 09:31
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5822/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:32
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5827/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:34
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5671/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 09:35
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5845/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:36
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5845/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:36
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5853/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:38
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5677/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 09:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5854/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5689/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-О-33/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 20
  21.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5873/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: К-2221/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 20
  21.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-О-33/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 20
  21.01.2019, во 09:46
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-6471/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:50
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5692/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 09:50
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-6471/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 09:55
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5701/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 09:55
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5704/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-3294/12

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1330/18

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 6
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1493/17

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1433/05

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: КОК-57/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: КОК-66/16

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 1
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-6498/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: КОК-40/18

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 1
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1788/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Соба 10
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1238/17

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 18
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-441/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 17
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-525/18

  Судија Гордана Спиреска, Судница Судница 5
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5716/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 10:05
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-6498/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 10:05
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5353/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 10:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-О-34/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 20
  21.01.2019, во 10:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-О-34/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 20
  21.01.2019, во 10:11
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-256/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  21.01.2019, во 10:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5728/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 10:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-256/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  21.01.2019, во 10:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5733/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 10:20
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-О-35/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 20
  21.01.2019, во 10:25
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5738/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 10:25
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-О-35/18

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 20
  21.01.2019, во 10:26
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1639/18

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 6
  21.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-511/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 17
  21.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1523/18

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 3
  21.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1691/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 11
  21.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5743/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-912/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 13
  21.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1079/17

  Судија Гордана Спиреска, Судница Судница 5
  21.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5749/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 10:35
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-201/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  21.01.2019, во 10:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5751/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 10:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-М-233/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  21.01.2019, во 10:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5766/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 10:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5768/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 10:50
 • Јануари
  21

  Предмет: ПРК-С-5769/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  21.01.2019, во 10:55
 • Јануари
  21

  Предмет: КОК-106/18

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  21.01.2019, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-1834/13

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 17
  21.01.2019, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: К-766/16

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 18
  21.01.2019, во 11:00