Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12412/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12401/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 08:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12341/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 08:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12364/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 08:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12375/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 08:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12377/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 08:55
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12388/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1288/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6479/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2342/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: КМ-41/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: КМ-98/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1416/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2347/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:02
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2348/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:04
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5837/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 09:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12417/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2389/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:06
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2394/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:08
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2411/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5558/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 09:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12429/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2416/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:12
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2431/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:14
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4166/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 09:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12439/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2446/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:16
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2456/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:18
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2457/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6130/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 09:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12724/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2458/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:22
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2473/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:24
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6803/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 09:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12731/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2525/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:26
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2554/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:28
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2554/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:28
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2560/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-308/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12743/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-2063/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1944/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1183/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: КМ-98/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: КРМ-237/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-729/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-730/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1905/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-3370/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2579/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:32
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2582/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:34
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12766/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2598/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:36
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2615/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:38
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2640/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1946/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12776/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2643/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:42
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2646/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:44
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12795/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2650/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:46
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2651/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:48
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2682/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12834/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1947/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4459/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2708/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:52
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2735/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:54
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12837/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:55
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2745/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:56
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2752/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:58
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2769/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-264/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-645/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-49/20

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12838/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1948/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-2279/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-77/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-2279/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: КМ-34/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-ПП-661/2021

  Судија Васил Динковски, Судница Соба 110
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-975/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-116/16

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2781/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:02
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2786/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:04
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-13463/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4038/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 10:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2788/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:06
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2790/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:08
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2809/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-13514/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1951/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2820/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:12
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3795/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:14
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-13522/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:15
 • Септември
  28

  Предмет: К-ПП-664/2021

  Судија Васил Динковски, Судница Соба 110
  28.09.2021, во 10:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1364/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:16
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1413/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:18
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1407/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-13980/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1991/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 10:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1991/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 10:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-543/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:22
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-8604/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:24
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-14037/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3048/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:26
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-8110/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:28
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2760/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1823/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-871/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1768/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1994/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12878/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-ПП-660/2021

  Судија Васил Динковски, Судница Соба 110
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-2522/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1463/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5393/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-3/20

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-817/11

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-817/11

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-904/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1470/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:32
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1444/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:34
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-14817/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-840/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 10:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1350/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:36
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-774/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:38
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-273/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2000/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 10:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-14656/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-8878/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:42
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-14643/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:45
 • Септември
  28

  Предмет: К-ПП-663/2021

  Судија Васил Динковски, Судница Соба 110
  28.09.2021, во 10:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-14550/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1974/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 10:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-14004/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:55
 • Септември
  28

  Предмет: К-78/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.09.2021, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6766/17

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6766/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  28.09.2021, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-32/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1547/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4571/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 11:10
 • Септември
  28

  Предмет: К-945/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 11:25
 • Септември
  28

  Предмет: К-3259/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-948/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1973/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-199/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1413/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1413/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5348/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4761/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-3034/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1516/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1975/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 11:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5367/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 11:45
 • Септември
  28

  Предмет: К-1248/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 11:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4944/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 11:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1977/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 11:55
 • Септември
  28

  Предмет: К-306/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1411/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4657/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-509/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-511/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1356/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1542/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1979/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 12:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1981/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 12:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1959/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 12:25
 • Септември
  28

  Предмет: К-2003/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.09.2021, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1411/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.09.2021, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1450/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-776/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-854/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-16/21

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  28.09.2021, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1968/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 12:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-456/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 12:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1998/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 12:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1965/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 12:55
 • Септември
  28

  Предмет: К-2473/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1125/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.09.2021, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-603/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1985/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 13:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1950/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 13:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1980/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 13:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2001/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 13:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2001/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 13:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1958/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 13:45
 • Септември
  28

  Предмет: К-2558/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 14:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1272/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1292/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1540/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-61/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-М-279/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2555/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2258/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:02
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2564/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:04
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2584/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:06
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2631/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:08
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1300/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 09:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3863/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-М-280/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  29.09.2021, во 09:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3476/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:12
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2551/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:14
 • Септември
  29

  Предмет: К-3071/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.09.2021, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: К-2052/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.09.2021, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-61/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  29.09.2021, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: К-2659/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2215/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:16
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2212/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:18
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7830/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1310/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 09:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7830/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:21
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-5739/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:22
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-5739/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:23
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3472/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:24
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-9360/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:26
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-5585/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:28
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1318/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1452/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-892/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-2799/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 14
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1843/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-4781/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1537/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-11050/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1823/16

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1210/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1056/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3656/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:32
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3155/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:33
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-231/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:34
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-11050/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:35
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3643/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:36
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-11050/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:38
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1856/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1856/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1329/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7562/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:42
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-9273/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:42
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-9273/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:43
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3100/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:44
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1454/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: К-2235/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.09.2021, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  29.09.2021, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-8927/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:46
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-5008/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:48
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3155/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:48
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3015/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:48
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3155/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:49
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6022/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 09:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1823/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 09:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-12409/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:52
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-5451/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:54
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-4464/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:56
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1796/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1796/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1796/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6033/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-519/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1318/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-554/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-2631/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-405/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-2608/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-2121/19

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-98/16

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-20/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-2180/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-84/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-141/20

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6037/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1800/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-734/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 10:15
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  29.09.2021, во 10:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1174/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 10:16
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-8831/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1847/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1848/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-8783/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-992/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1902/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-2382/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1666/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1746/16

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-105/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1849/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-540/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 10:45
 • Септември
  29

  Предмет: К-1519/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-118/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1850/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:50
 • Септември
  29

  Предмет: К-1317/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-129/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-749/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-273/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1794/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-2278/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1529/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-57/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1389/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 11:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-227/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 11:15
 • Септември
  29

  Предмет: К-799/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 11:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-8858/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 11:20
 • Септември
  29

  Предмет: К-1082/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.09.2021, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1566/17

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1558/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1506/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.09.2021, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-2294/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.09.2021, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-2062/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.09.2021, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-44/19

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  29.09.2021, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-2048/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1854/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-24/21

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-2001/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  29.09.2021, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1860/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.09.2021, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-727/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-681/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.09.2021, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1855/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 12:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1060/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 12:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1872/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 12:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1811/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1065/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1254/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-2151/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.09.2021, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-151/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.09.2021, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1478/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 12:40
 • Септември
  29

  Предмет: К-958/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.09.2021, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-154/20

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  29.09.2021, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-2213/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.09.2021, во 13:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-12348/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-12112/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 08:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-10887/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 08:35
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-12185/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 08:40
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-12127/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 08:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-14045/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 08:50
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1606/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2021, во 08:50
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-12949/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 08:55
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-12926/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-229/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-3375/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-5926/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-М-360/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1806/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1038/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-14294/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 09:05
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-М-174/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 09:05
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2035/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 09:10
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-5537/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 09:10
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-811/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2021, во 09:10
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-М-210/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 09:10
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-7396/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 09:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-7155/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 09:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-1953/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 09:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-М-215/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 09:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-7105/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 09:20
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-8803/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 09:20
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-817/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2021, во 09:20
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-М-229/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 09:20
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-894/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2021, во 09:25
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-4471/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 09:25
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-6708/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 09:25
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-М-230/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 09:25
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-М-262/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 09:25
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-1986/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-8689/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-716/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-519/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1766/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1218/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-М-167/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1775/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-208/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-930/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-2045/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1622/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: КОК-45/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1580/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-83/17

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-4397/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 09:35
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-7825/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 09:35
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-1960/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 09:40
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2681/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 09:40
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-76/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2021, во 09:40
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-6670/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 09:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-6658/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 09:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-5750/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 09:50
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-110/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2021, во 09:50
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-110/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2021, во 09:50
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-5546/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 09:55
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-8966/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 09:55
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-8379/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-1982/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-5489/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-109/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1601/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1614/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: КОК-28/18

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1371/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1321/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: КОК-66/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-2523/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: КОК-65/21

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 1
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: КОК-7/18

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1660/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-5923/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 10:05
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-883/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2021, во 10:10
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-1993/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 10:10
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-7962/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 10:10
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1080/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2021, во 10:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-5269/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 10:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-4453/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 10:20
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-283/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2021, во 10:20
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-8391/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 10:20
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2225/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 10:20
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2224/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 10:25
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-7090/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 10:25
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-881/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2021, во 10:25
 • Септември
  30

  Предмет: К-1551/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-2524/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-2959/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2642/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-7115/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2229/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1351/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-223/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-990/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1631/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2230/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 10:40
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-6700/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 10:40
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-786/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 10:40
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-105/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.09.2021, во 10:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2234/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 10:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2242/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 10:50
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-7048/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 10:50
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-3886/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 10:50
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-6657/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 10:55
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-4453/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1090/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1774/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.09.2021, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1251/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.09.2021, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1349/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.09.2021, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-М-283/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1607/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  30.09.2021, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2259/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 11:05
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-М-286/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 11:05
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-М-289/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 11:10
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2267/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 11:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-М-290/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 11:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-М-291/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 11:20
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-М-294/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 11:25
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2174/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-439/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.09.2021, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-881/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-973/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.09.2021, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-3397/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-М-295/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-3175/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-2819/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  30.09.2021, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1378/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.09.2021, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-882/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.09.2021, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-М-296/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 11:35
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2183/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 11:40
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-М-297/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.09.2021, во 11:40
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2184/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 11:50
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2194/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1212/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1433/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  30.09.2021, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: КОК-50/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  30.09.2021, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1545/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.09.2021, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-807/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.09.2021, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1729/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.09.2021, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-2055/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2200/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 12:10
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2203/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 12:20
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2204/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 12:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1140/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 12:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-940/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.09.2021, во 12:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-2138/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.09.2021, во 12:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-1599/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.09.2021, во 12:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2207/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 12:40
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2210/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 12:50
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2210/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 12:50
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2223/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 13:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-1700/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.09.2021, во 13:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-3286/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  30.09.2021, во 13:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2155/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 13:05
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-2068/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 13:10
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-1873/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.09.2021, во 13:15
 • Септември
  30

  Предмет: К-887/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.09.2021, во 13:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-2567/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.09.2021, во 13:30
 • Септември
  30

  Предмет: К-780/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.09.2021, во 14:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-1738/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври