Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  30

  Предмет: К-191/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 08:45
 • Март
  30

  Предмет: К-640/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: КРМ-65/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11462/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: К-226/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: К-286/23

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-14707/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:03
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11322/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:05
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-14713/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:07
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11138/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:10
 • Март
  30

  Предмет: КРМ-101/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.03.2023, во 09:10
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-12430/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-14549/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:17
 • Март
  30

  Предмет: КМ-90/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.03.2023, во 09:20
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-12463/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:20
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-14676/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:23
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11353/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:25
 • Март
  30

  Предмет: К-2406/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11431/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: КМ-32/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-7/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-2441/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-751/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-2465/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: КОК-231/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-1597/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-1051/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-10825/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-10825/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-10819/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:32
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-10866/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:34
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-12164/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:35
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-10877/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:36
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-10932/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:38
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-12207/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:40
 • Март
  30

  Предмет: КМ-5/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.03.2023, во 09:40
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-10935/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:40
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-10955/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:42
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-10961/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:44
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-12387/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11009/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:46
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11040/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:48
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-12041/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:50
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11094/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:50
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11312/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:52
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11314/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:54
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11852/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:55
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11325/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:56
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11328/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:58
 • Март
  30

  Предмет: К-2517/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11907/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: КОК-164/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: КМ-97/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-582/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-538/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-2448/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11347/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: КОК-177/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-1138/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: КОК-48/23

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: КОК-33/23

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: КОК-11/23

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-1814/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11352/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 10:02
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11366/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 10:04
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11824/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 10:05
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11372/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 10:06
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11378/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 10:08
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-12135/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 10:10
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-12310/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 10:10
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11127/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 10:12
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11147/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 10:14
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11772/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 10:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11205/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 10:16
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11221/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 10:18
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-13081/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 10:20
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11236/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 10:20
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11262/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 10:22
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11278/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 10:24
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-12835/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 10:25
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11414/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 10:26
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11458/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 10:28
 • Март
  30

  Предмет: К-1742/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-13251/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: К-116/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: К-2633/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11472/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: К-775/23

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: К-2758/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-5668/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 10:32
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-13250/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 10:35
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-6634/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 10:40
 • Март
  30

  Предмет: К-3021/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.03.2023, во 10:40
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-13712/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-13953/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 10:50
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-13917/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 10:55
 • Март
  30

  Предмет: К-979/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  30.03.2023, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: К-2167/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  30.03.2023, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-13176/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: К-1855/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.03.2023, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: К-114/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: К-372/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: К-332/23

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.03.2023, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: К-2028/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  30.03.2023, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: К-217/23

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.03.2023, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-13431/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 11:05
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-13405/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 11:10
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-11083/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 11:15
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-13876/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 11:20
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-14001/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 11:25
 • Март
  30

  Предмет: К-2689/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-14203/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: К-738/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: К-111/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: К-1683/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-14185/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 11:35
 • Март
  30

  Предмет: КМ-33/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.03.2023, во 11:40
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-14096/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 11:40
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-14375/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 11:45
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-14514/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 11:50
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-М-13/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.03.2023, во 11:50
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-14412/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 11:55
 • Март
  30

  Предмет: К-144/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-С-14704/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: К-1229/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: КМ-3/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: К-456/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: К-2603/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: К-1382/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: КМ-108/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.03.2023, во 12:20
 • Март
  30

  Предмет: К-511/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: К-1417/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: КМ-6/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: К-2616/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: К-1238/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: КОК-199/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: К-1728/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.03.2023, во 13:00
 • Март
  30

  Предмет: К-1566/17

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  30.03.2023, во 13:00
 • Март
  30

  Предмет: К-1386/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  30.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: КОК-15/23

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  31.03.2023, во 09:00
 • Март
  31

  Предмет: К-2301/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 09:00
 • Март
  31

  Предмет: К-275/23

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  31.03.2023, во 09:00
 • Март
  31

  Предмет: К-361/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  31.03.2023, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: К-54/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: К-2626/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  31.03.2023, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: К-1290/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  31.03.2023, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: К-2749/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  31.03.2023, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: К-527/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  31.03.2023, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: К-703/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  31.03.2023, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: К-534/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  31.03.2023, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: К-2313/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  31.03.2023, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-7120/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-7195/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 09:32
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-7869/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 09:34
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-7890/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 09:36
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-7983/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 09:38
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8006/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 09:40
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8043/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 09:42
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8026/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 09:44
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8080/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 09:46
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8117/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 09:48
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8122/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 09:50
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8138/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 09:52
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8140/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 09:54
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8149/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 09:56
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8167/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 09:58
 • Март
  31

  Предмет: К-238/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8286/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: КОК-127/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 4
  31.03.2023, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: К-1877/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 23
  31.03.2023, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: К-303/23

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  31.03.2023, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8310/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 10:02
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8314/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 10:04
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8328/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 10:06
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8346/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 10:08
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8355/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 10:10
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8157/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 10:12
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8439/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 10:14
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8505/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 10:16
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8542/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 10:18
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8556/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 10:20
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8591/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 10:22
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8591/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 10:22
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8609/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 10:24
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-8610/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 10:26
 • Март
  31

  Предмет: ПРК-С-7442/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 10:28
 • Март
  31

  Предмет: К-1389/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  31.03.2023, во 10:30
 • Март
  31

  Предмет: К-1389/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  31.03.2023, во 10:30
 • Март
  31

  Предмет: К-568/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 10:30
 • Март
  31

  Предмет: К-1769/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  31.03.2023, во 10:30
 • Март
  31

  Предмет: К-60/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  31.03.2023, во 11:00
 • Март
  31

  Предмет: КОК-64/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  31.03.2023, во 11:00
 • Март
  31

  Предмет: К-2959/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  31.03.2023, во 11:00
 • Март
  31

  Предмет: К-2333/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  31.03.2023, во 11:00
 • Март
  31

  Предмет: К-2133/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  31.03.2023, во 11:30
 • Март
  31

  Предмет: КОК-36/23

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  31.03.2023, во 11:30
 • Март
  31

  Предмет: К-2760/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  31.03.2023, во 12:00
 • Март
  31

  Предмет: К-1135/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 23
  31.03.2023, во 12:00
 • Март
  31

  Предмет: К-2377/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  31.03.2023, во 12:15
 • Март
  31

  Предмет: КОК-3/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  31.03.2023, во 13:00
 • Април
  2

  Предмет: К-1694/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  02.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: К-1865/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14366/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: КОК-34/23

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: К-1992/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: К-159/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14483/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 09:05
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14487/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 09:10
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14506/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:10
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14492/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 09:15
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14511/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:15
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14493/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 09:20
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14523/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:20
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14498/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 09:25
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14488/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:25
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14507/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-897/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-945/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14387/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-945/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: К-381/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: К-209/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: КМ-93/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: К-427/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: К-466/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: К-2669/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14518/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 09:35
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14645/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:35
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14519/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 09:40
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14524/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:40
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14524/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:40
 • Април
  3

  Предмет: К-1541/18

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14530/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 09:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14532/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14535/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 09:50
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14538/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:50
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14548/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 09:55
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14557/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:55
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14555/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-946/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14563/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: К-2681/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: К-1196/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: КОК-65/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: КОК-54/19

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 23
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: К-1493/17

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: К-83/17

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: К-3045/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: К-509/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: К-574/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: КОК-8/23

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: К-158/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: КМ-19/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14565/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 10:05
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14571/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:05
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14579/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 10:10
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14575/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:10
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14581/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 10:15
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-898/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.04.2023, во 10:15
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-949/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.04.2023, во 10:15
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14751/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:15
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14729/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 10:20
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14786/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:20
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14786/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:20
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14730/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 10:25
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14788/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:25
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14755/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-955/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.04.2023, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14824/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: К-2304/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: К-3034/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: КМ-20/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: К-2736/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.04.2023, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: К-1586/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.04.2023, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14781/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 10:35
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14829/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:35
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14829/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:35
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14790/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 10:40
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14840/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:40
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14806/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 10:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-970/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.04.2023, во 10:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-970/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  03.04.2023, во 10:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14832/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14809/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 10:50
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14857/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:50
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14839/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 10:55
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14866/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:55
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14866/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:55
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14841/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 11:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-907/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.04.2023, во 11:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-415/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.04.2023, во 11:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14886/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 11:00
 • Април
  3

  Предмет: К-108/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.04.2023, во 11:00
 • Април
  3

  Предмет: К-1707/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.04.2023, во 11:00
 • Април
  3

  Предмет: КМ-20/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 11:00
 • Април
  3

  Предмет: КОК-157/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  03.04.2023, во 11:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-7660/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 11:05
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14888/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 11:05
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-7739/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 11:10
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14898/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 11:10
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14898/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 11:10
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-7877/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 11:15
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14901/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 11:15
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-7880/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 11:20
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14456/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 11:20
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-7895/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 11:25
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14468/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 11:25
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-7935/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 11:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14471/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 11:30
 • Април
  3

  Предмет: К-700/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 11:30
 • Април
  3

  Предмет: КМ-20/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 11:30
 • Април
  3

  Предмет: К-2024/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.04.2023, во 11:30
 • Април
  3

  Предмет: К-578/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.04.2023, во 11:30
 • Април
  3

  Предмет: К-2297/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.04.2023, во 11:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-7967/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 11:35
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14478/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 11:35
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-7996/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 11:40
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14421/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 11:40
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-8000/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 11:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-916/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.04.2023, во 11:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14432/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 11:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-320/23

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  03.04.2023, во 11:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-322/23

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  03.04.2023, во 11:45
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14791/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 11:50
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-8011/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 11:50
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-7888/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 11:55
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14799/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 11:55
 • Април
  3

  Предмет: К-447/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-973/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.04.2023, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14800/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: К-2346/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: К-385/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.04.2023, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: К-630/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.04.2023, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: К-537/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.04.2023, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: КМ-20/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14635/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 12:05
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14635/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 12:05
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14642/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 12:10
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14731/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 12:15
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14731/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 12:15
 • Април
  3

  Предмет: КМ-20/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 12:15
 • Април
  3

  Предмет: К-2587/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.04.2023, во 12:15
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14734/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 12:20
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14734/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 12:20
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14737/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 12:25
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-Ј-917/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.04.2023, во 12:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14746/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 12:30
 • Април
  3

  Предмет: К-1554/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 12:30
 • Април
  3

  Предмет: К-1539/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.04.2023, во 12:30
 • Април
  3

  Предмет: К-403/23

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  03.04.2023, во 12:30
 • Април
  3

  Предмет: К-2294/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.04.2023, во 12:30
 • Април
  3

  Предмет: К-624/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  03.04.2023, во 12:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-14765/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 12:35
 • Април
  3

  Предмет: К-353/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  03.04.2023, во 12:45
 • Април
  3

  Предмет: К-1556/21

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 13:00
 • Април
  3

  Предмет: К-2226/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 13:00
 • Април
  3

  Предмет: К-2440/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 13:00
 • Април
  3

  Предмет: К-2376/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.04.2023, во 13:00
 • Април
  3

  Предмет: К-10/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.04.2023, во 13:00
 • Април
  3

  Предмет: К-406/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.04.2023, во 13:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-13261/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 01:01
 • Април
  4

  Предмет: К-2012/21

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: К-2276/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1881/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: КОК-28/20

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14871/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: К-1693/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: КМ-18/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12464/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-15662/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: К-1961/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14621/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:01
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1882/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:02
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12594/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:02
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1623/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:03
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14632/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:03
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1889/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:04
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12599/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:04
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-2812/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:05
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14633/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:05
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-15670/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.04.2023, во 09:05
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1896/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:06
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14964/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:06
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1544/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:07
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14650/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:07
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1897/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:08
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14978/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:08
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14651/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:09
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1915/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:10
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14877/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:10
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14789/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:10
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-15214/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:10
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-15671/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.04.2023, во 09:10
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14661/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:11
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1926/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:12
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-11570/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:12
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1537/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:13
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14680/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:13
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1931/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:14
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-11603/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:14
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-10155/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:15
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-Ј-292/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  04.04.2023, во 09:15
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-1376/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:15
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14686/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:15
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-15704/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.04.2023, во 09:15
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1950/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:16
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-11691/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:16
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-11660/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:16
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-1491/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:17
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14700/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:17
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1957/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:18
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-11811/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:18
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-11714/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:18
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-1491/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:18
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14701/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:19
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1961/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:20
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14932/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:20
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-11817/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:20
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-1492/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:20
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-15707/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.04.2023, во 09:20
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-1492/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:21
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14711/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:21
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1964/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:22
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-11851/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:22
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1514/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:23
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14716/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:23
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-184/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:23
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1976/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:24
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-184/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:24
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-11903/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:24
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1606/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:25
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14736/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:25
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-15714/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.04.2023, во 09:25
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1977/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:26
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-169/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:26
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-169/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:26
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12216/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:26
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-169/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:27
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14748/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:27
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1991/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:28
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12245/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:28
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-203/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:29
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-14756/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:29
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1995/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: К-380/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  04.04.2023, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: К-228/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  04.04.2023, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-203/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  04.04.2023, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: К-2605/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.04.2023, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1597/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: К-701/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  04.04.2023, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-16190/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-15728/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.04.2023, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12673/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  04.04.2023, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: К-2239/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.04.2023, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: К-731/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: К-664/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  04.04.2023, во 09:30
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1996/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:32
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-206/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:32
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12301/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:32
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-3293/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  04.04.2023, во 09:32
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-206/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:33
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1864/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:33
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-2003/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:34
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12897/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:34
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-7894/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  04.04.2023, во 09:34
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1587/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:35
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-293/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:35
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-15756/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.04.2023, во 09:35
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-2009/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:36
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12663/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  04.04.2023, во 09:36
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12364/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:36
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-293/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:36
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1492/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:37
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-2018/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:38
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-326/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:38
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12381/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:38
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12684/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  04.04.2023, во 09:38
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-326/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:39
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-2022/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:40
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1585/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:40
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-Ј-218/23

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  04.04.2023, во 09:40
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12685/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  04.04.2023, во 09:40
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-15760/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.04.2023, во 09:40
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12410/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:40
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-327/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:41
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-2028/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:42
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12420/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:42
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-327/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:42
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12699/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  04.04.2023, во 09:42
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-2048/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.04.2023, во 09:44
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12718/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  04.04.2023, во 09:44
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-350/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:44
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-12532/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  04.04.2023, во 09:44
 • Април
  4

  Предмет: К-1510/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  04.04.2023, во 09:45
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-1557/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  04.04.2023, во 09:45
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-О-350/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.04.2023, во 09:45
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-15763/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.04.2023, во 09:45