Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-911/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 08:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-996/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  19.09.2019, во 08:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-858/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 08:35
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-456/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  19.09.2019, во 08:40
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-3976/16

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 08:40
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-455/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  19.09.2019, во 08:45
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-454/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  19.09.2019, во 08:50
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-338/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 08:50
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-3026/16

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-1074/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  19.09.2019, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: КОК-24/18

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  19.09.2019, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-1088/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  19.09.2019, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-588/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  19.09.2019, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-1283/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  19.09.2019, во 09:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-4152/16

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 09:05
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-4580/16

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 09:10
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-604/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  19.09.2019, во 09:10
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-7875/16

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 09:15
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-5822/16

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 09:20
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-895/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  19.09.2019, во 09:20
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-5822/16

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 09:20
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-5921/16

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 09:25
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-5921/16

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 09:25
 • Септември
  19

  Предмет: К-1521/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-563/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-989/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-1692/18

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: КМ-146/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-823/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-2110/12

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-1271/16

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-2925/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-914/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-1505/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-1212/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: КОК-12/19

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-405/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-2696/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-2941/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 09:35
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-2973/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 09:40
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-448/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  19.09.2019, во 09:40
 • Септември
  19

  Предмет: КРМ-196/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  19.09.2019, во 09:40
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-О-706/18

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  19.09.2019, во 09:45
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-2983/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 09:45
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1293/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  19.09.2019, во 09:45
 • Септември
  19

  Предмет: КРМ-199/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  19.09.2019, во 09:50
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-6224/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 09:50
 • Септември
  19

  Предмет: К-1179/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-1125/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-529/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-2161/18

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: КОК-27/19

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-1413/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-1789/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-О-338/18

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-487/16

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-23/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-1935/18

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: КМ-45/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: КОК-4/19

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-977/16

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-1793/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 10:05
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-1801/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 10:10
 • Септември
  19

  Предмет: К-1195/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  19.09.2019, во 10:15
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-1807/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 10:15
 • Септември
  19

  Предмет: КМ-34/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  19.09.2019, во 10:15
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-699/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  19.09.2019, во 10:15
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-1818/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 10:20
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-443/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  19.09.2019, во 10:20
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-1824/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 10:25
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-446/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  19.09.2019, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-1825/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-2090/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  19.09.2019, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-1577/15

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  19.09.2019, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-1160/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  19.09.2019, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-586/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  19.09.2019, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-2210/18

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  19.09.2019, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-951/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  19.09.2019, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: КРМ-204/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  19.09.2019, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: КМ-48/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 602
  19.09.2019, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-2212/18

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  19.09.2019, во 10:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-1830/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 10:35
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-1832/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 10:40
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-438/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  19.09.2019, во 10:40
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-930/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  19.09.2019, во 10:45
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-1838/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  19.09.2019, во 10:45
 • Септември
  19

  Предмет: К-122/19

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  19.09.2019, во 11:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-1181/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  19.09.2019, во 11:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-500/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  19.09.2019, во 11:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-137/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  19.09.2019, во 11:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-721/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  19.09.2019, во 11:00
 • Септември
  19

  Предмет: КОК-71/18

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  19.09.2019, во 11:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-3178/14

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  19.09.2019, во 11:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-1010/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  19.09.2019, во 11:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-1987/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  19.09.2019, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-1253/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  19.09.2019, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-949/18

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  19.09.2019, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-1853/17

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  19.09.2019, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-957/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  19.09.2019, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: К-726/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  19.09.2019, во 11:30