Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  28

  Предмет: К-195/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  28.05.2024, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: КМ-24/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.05.2024, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8598/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-ООА-44/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  28.05.2024, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8595/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 09:05
 • Мај
  28

  Предмет: КМ-116/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.05.2024, во 09:10
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8590/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 09:10
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8583/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 09:15
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1358/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:15
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1359/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:17
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1359/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:18
 • Мај
  28

  Предмет: КМ-21/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.05.2024, во 09:20
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1360/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:20
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8580/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 09:20
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1360/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:21
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1361/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:23
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1362/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:25
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8561/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 09:25
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1364/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:27
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1365/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:29
 • Мај
  28

  Предмет: КМ-23/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-974/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-378/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-64/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8557/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-871/24

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-810/24

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14753/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-1171/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 8
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-130/23

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-264/24

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-2235/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-936/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1366/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:31
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14756/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 09:32
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1367/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:33
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14772/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 09:34
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1368/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:35
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8545/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 09:35
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14775/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 09:36
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1369/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:37
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14780/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 09:38
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1370/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:39
 • Мај
  28

  Предмет: КМ-38/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.05.2024, во 09:40
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8542/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 09:40
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14805/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 09:40
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1371/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:41
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14814/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 09:42
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1372/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:43
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14828/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 09:44
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1373/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:45
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8530/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 09:45
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14843/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 09:46
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1374/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:47
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14854/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 09:48
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1375/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:49
 • Мај
  28

  Предмет: КМ-34/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.05.2024, во 09:50
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8526/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 09:50
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14860/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 09:50
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1379/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:51
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14863/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 09:52
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1380/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:53
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1380/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:54
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14865/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 09:54
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8522/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 09:55
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1383/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 09:56
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14866/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 09:56
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14878/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 09:58
 • Мај
  28

  Предмет: К-1016/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-381/24

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: КОК-206/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-412/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-22/24

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8601/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-ПП-248/2024

  Судија Сандра Крстиќ, Судница Соба 210
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-ПП-248/2024

  Судија Сандра Крстиќ, Судница Соба 210
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14902/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: КОК-2/15

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 4
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: КОК-61/24

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14908/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:02
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14911/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:04
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14911/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:04
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8448/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 10:05
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14913/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:06
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14917/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:08
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8445/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 10:10
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14919/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:10
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14943/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:12
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14948/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:14
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-222/24

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 10:15
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8442/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 10:15
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14950/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:16
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14959/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:18
 • Мај
  28

  Предмет: КМ-22/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.05.2024, во 10:20
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8435/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 10:20
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-14964/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:20
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-10531/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:22
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-10533/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:24
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8414/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 10:25
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-10543/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:26
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-10546/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:28
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1122/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-267/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-443/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-2472/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-417/24

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8406/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-1690/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-79/24

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-10549/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-592/24

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-10555/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:32
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-10635/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:34
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1130/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 10:35
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8400/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 10:35
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-10668/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:36
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-10674/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:38
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-9218/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 10:40
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-10680/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:40
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-10711/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:42
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-10717/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:44
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-9230/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 10:45
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-10727/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 10:46
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-9234/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 10:50
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-9608/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 10:55
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-9608/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 10:55
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1443/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 11:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-2760/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  28.05.2024, во 11:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-583/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  28.05.2024, во 11:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-4392/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 11:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-2419/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.05.2024, во 11:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-131/24

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  28.05.2024, во 11:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-393/24

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.05.2024, во 11:00
 • Мај
  28

  Предмет: КОК-67/24

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 11:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-6034/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 11:05
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-1362/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 16
  28.05.2024, во 11:10
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8785/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 11:10
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8983/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 11:15
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-9069/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 11:20
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-9069/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 11:20
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8984/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 11:25
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-8984/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 11:25
 • Мај
  28

  Предмет: К-450/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-2451/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-593/24

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-9097/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-1338/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-657/24

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-808/24

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-3807/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 11:35
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-М-40/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.05.2024, во 11:40
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-15689/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 11:40
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-15962/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 11:45
 • Мај
  28

  Предмет: К-1728/18

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  28.05.2024, во 11:45
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-М-10/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.05.2024, во 11:50
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-М-43/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-493/24

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-19/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-63/24

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-2120/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-847/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-1427/23

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-М-13/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.05.2024, во 12:10
 • Мај
  28

  Предмет: К-544/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  28.05.2024, во 12:15
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-М-32/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.05.2024, во 12:20
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-М-44/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-461/24

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-2422/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-27/24

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-971/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-М-45/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.05.2024, во 12:40
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-М-46/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.05.2024, во 12:50
 • Мај
  28

  Предмет: КМ-80/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.05.2024, во 13:00
 • Мај
  28

  Предмет: КОК-28/24

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  28.05.2024, во 13:00
 • Мај
  28

  Предмет: КОК-67/18

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  28.05.2024, во 13:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-2004/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.05.2024, во 13:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-1339/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-826/24

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-860/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: К-390/24

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.05.2024, во 13:30
 • Мај
  28

  Предмет: КОК-50/24

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  28.05.2024, во 14:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-17430/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 08:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-240/24

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-9788/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-796/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11694/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-17247/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-812/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-1990/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-1438/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-1135/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-6496/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 09:05
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16891/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 09:05
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11072/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 09:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11574/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 09:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-4330/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 09:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11077/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 09:15
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11847/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 09:15
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11760/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 09:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11083/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 09:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-9461/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 09:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11084/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 09:25
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11852/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 09:25
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-2146/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 09:25
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11903/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-570/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-2265/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11085/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-2265/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-2405/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-1290/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-4222/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-144/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-440/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: КОК-39/24

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-935/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-117/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16794/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-66/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-2411/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-727/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11358/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11088/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 09:35
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-12174/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 09:35
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-4514/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 09:35
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11986/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 09:35
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-12177/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 09:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-8649/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 09:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11094/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 09:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-4395/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 09:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-15959/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 09:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16100/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 09:43
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11103/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 09:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-8607/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 09:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-9064/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 09:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16802/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 09:45
 • Мај
  29

  Предмет: К-717/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.05.2024, во 09:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-12459/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 09:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-15813/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 09:46
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16102/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 09:49
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-8562/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 09:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-12211/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 09:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11117/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 09:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-1363/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 09:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-15787/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 09:52
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-10905/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 09:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-12313/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 09:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-8588/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 09:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16825/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 09:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-15308/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 09:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-12623/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 09:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-8865/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: КОК-15/24

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16307/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-2357/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-2443/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-12645/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-2107/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-1148/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-504/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: КОК-65/24

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16361/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:01
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16420/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:04
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-8888/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 10:05
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16655/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 10:05
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-12687/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 10:05
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16203/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:07
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-8913/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 10:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-4264/22

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 10:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-3515/21

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 10:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11120/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 10:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16642/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 10:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16432/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-12755/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 10:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16374/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:13
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11128/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 10:15
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-8972/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 10:15
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16520/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 10:15
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-12810/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 10:15
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16433/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:16
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16470/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:19
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-2181/22

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 10:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-8988/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 10:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11132/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 10:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-2181/22

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 10:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-8988/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 10:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16605/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 10:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-12966/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 10:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16496/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:22
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11133/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 10:25
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-8114/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 10:25
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16645/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 10:25
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16155/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:25
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-12977/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 10:25
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16005/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:28
 • Мај
  29

  Предмет: К-552/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-7956/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11139/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-848/24

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16233/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-692/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-694/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: КОК-21/22

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 4
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: КОК-3/19

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-13504/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-2846/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-934/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-934/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-2376/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-15994/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:31
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-15657/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:34
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11141/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 10:35
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-7979/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 10:35
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16407/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 10:35
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-13700/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 10:35
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-15666/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:37
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-8651/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 10:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-12329/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 10:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11151/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 10:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-9095/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 10:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16894/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-14563/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 10:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16902/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:43
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11157/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 10:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-8726/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 10:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-9164/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 10:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16837/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:46
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16318/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:49
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-8734/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 10:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11164/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 10:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-9219/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 10:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-14736/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 10:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16835/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:52
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11178/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 10:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-8196/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 10:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-9246/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 10:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16309/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-14845/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 10:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16302/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 10:58
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-4519/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 11:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-2203/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  29.05.2024, во 11:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11186/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 11:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-17008/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 11:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-706/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.05.2024, во 11:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-442/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 11:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-442/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 11:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-1894/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.05.2024, во 11:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-19355/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 11:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-380/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 11:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16683/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 11:01
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16498/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 11:04
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11191/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 11:05
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-9624/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 11:05
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-19443/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 11:05
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16388/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 11:07
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11210/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 11:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16983/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 11:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16814/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 11:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-16875/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 11:13
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11213/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 11:15
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-19527/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 11:15
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11219/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 11:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-6612/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 11:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-19566/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 11:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11223/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 11:25
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-5445/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 11:25
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-19605/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 11:25
 • Мај
  29

  Предмет: К-2225/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11238/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-688/24

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-996/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-410/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-3721/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-142/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-2028/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-2021/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-398/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-19681/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-343/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-15875/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 11:34
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11239/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 11:35
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-19712/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 11:35
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-8107/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  29.05.2024, во 11:38
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11246/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 11:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-17512/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 11:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-17222/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 11:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11251/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 11:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-17291/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 11:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-17303/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 11:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11258/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 11:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-17447/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 11:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-17531/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 11:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11262/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 11:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-17519/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 11:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-17278/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 11:55
 • Мај
  29

  Предмет: К-81/24

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11302/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: КОК-55/24

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-668/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-930/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-17386/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-17221/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-2437/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-2438/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11313/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 12:05
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-17420/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 12:05
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11314/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 12:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11325/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 12:15
 • Мај
  29

  Предмет: К-949/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.05.2024, во 12:15
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-9063/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 12:15
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11329/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 12:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-15604/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 12:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11348/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 12:25
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-15658/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 12:25
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11352/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-573/24

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  29.05.2024, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-2326/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-498/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.05.2024, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-18771/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  29.05.2024, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-1596/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  29.05.2024, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11354/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 12:35
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11362/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 12:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11381/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 12:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11383/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 12:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-11387/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 12:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-10846/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.05.2024, во 13:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-2358/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  29.05.2024, во 13:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-290/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  29.05.2024, во 13:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-2358/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  29.05.2024, во 13:00
 • Мај
  29

  Предмет: КОК-58/24

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 13:00
 • Мај
  29

  Предмет: К-2037/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  29.05.2024, во 13:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-673/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  29.05.2024, во 13:30
 • Мај
  29

  Предмет: К-854/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.05.2024, во 14:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-2248/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  30.05.2024, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: КРМ-120/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.05.2024, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: КРМ-124/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.05.2024, во 09:10
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1363/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1384/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:17
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1385/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:19
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1386/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:21
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1387/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:23
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1388/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:25
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1391/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:27
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1391/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:28
 • Мај
  30

  Предмет: К-588/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-1829/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-415/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1398/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-97/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-2197/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-14968/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-3307/20

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-731/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-1662/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.05.2024, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1398/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:31
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-14973/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 09:32
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1401/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:33
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1401/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:34
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-14969/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 09:34
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1404/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:36
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-14983/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 09:36
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1405/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:38
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-14991/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 09:38
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1406/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-14994/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 09:40
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1407/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:42
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-15001/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 09:42
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1408/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:44
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-15011/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 09:44
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1409/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:46
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-15014/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 09:46
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1409/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:47
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-15026/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 09:48
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1412/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:49
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1412/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-15027/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 09:50
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1414/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:52
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-15038/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 09:52
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1415/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:54
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-15048/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 09:54
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1416/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:56
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-15059/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 09:56
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1417/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 09:58
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-15066/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 09:58
 • Мај
  30

  Предмет: К-1901/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  30.05.2024, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-1156/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.05.2024, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1419/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-15068/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-243/24

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.05.2024, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: КОК-179/22

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  30.05.2024, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: КОК-53/23

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  30.05.2024, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: КОК-59/22

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  30.05.2024, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1419/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 10:01
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1034/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 10:02
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-15074/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 10:02
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-1035/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 10:04
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-15080/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 10:04
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-15099/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 10:06
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-15123/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  30.05.2024, во 10:08
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-О-604/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 16
  30.05.2024, во 10:10