Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  17

  Предмет: ПРК-М-280/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  17.12.2018, во 08:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-5142/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 08:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-4989/18

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 6
  17.12.2018, во 08:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3549/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 08:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1137/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  17.12.2018, во 08:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1130/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  17.12.2018, во 08:40
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-959/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  17.12.2018, во 08:50
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6451/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 08:55
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-9747/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 08:55
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-9597/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 08:55
 • Декември
  17

  Предмет: КОК-31/18

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 8
  17.12.2018, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6331/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  17.12.2018, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: КМ-120/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 48
  17.12.2018, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3442/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6907/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-726/16

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 17
  17.12.2018, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-М-350/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  17.12.2018, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6908/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-5567/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: КМ-120/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 48
  17.12.2018, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6069/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.12.2018, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-2984/11

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  17.12.2018, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-653/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  17.12.2018, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-9640/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:02
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6343/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  17.12.2018, во 09:03
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-9646/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:03
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6101/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.12.2018, во 09:04
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6104/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.12.2018, во 09:06
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6909/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:06
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6376/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  17.12.2018, во 09:06
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-9806/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:06
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6097/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.12.2018, во 09:08
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6410/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  17.12.2018, во 09:09
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-9488/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:10
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-4019/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:10
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-429/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  17.12.2018, во 09:10
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-9418/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:10
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-50/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:10
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-699/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  17.12.2018, во 09:10
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6082/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.12.2018, во 09:10
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-9524/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:11
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-5256/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.12.2018, во 09:12
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-190/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:12
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6426/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  17.12.2018, во 09:12
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3676/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.12.2018, во 09:14
 • Декември
  17

  Предмет: К-1756/18

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  17.12.2018, во 09:15
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-2301/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:15
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6427/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  17.12.2018, во 09:15
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1109/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  17.12.2018, во 09:15
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3050/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:16
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-12208/14

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.12.2018, во 09:16
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-716/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:17
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3068/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:17
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6456/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  17.12.2018, во 09:18
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3131/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:18
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6250/15

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.12.2018, во 09:18
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3139/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:19
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-766/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  17.12.2018, во 09:20
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-107/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:20
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3425/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:20
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-1299/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.12.2018, во 09:20
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1351/15

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  17.12.2018, во 09:20
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3675/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:20
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6468/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  17.12.2018, во 09:21
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3147/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:21
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3194/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:22
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-2200/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:23
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3225/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:23
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6471/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  17.12.2018, во 09:24
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3226/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:24
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3228/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:26
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6478/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  17.12.2018, во 09:27
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3229/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:28
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3234/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:29
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3257/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:29
 • Декември
  17

  Предмет: К-1998/18

  Судија Гордана Спиревска, Судница Судница 5
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: К-1131/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-М-248/18

  Судија Лирие Елези Ајрулау, Судница Соба 81
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: К-743/18

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: К-1945/18

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 18
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: К-1904/16

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 1
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-10/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: КМ-120/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 48
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-24/12

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-О-322/14

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 20
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-5142/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-36/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-5437/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: К-1968/18

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 3
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3449/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6496/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: К-1942/18

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: К-500/17

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 6
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: К-701/15

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 13
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-241/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Соба 42
  17.12.2018, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3262/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:31
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-3267/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  17.12.2018, во 09:33
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6500/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  17.12.2018, во 09:33
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1508/15

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  17.12.2018, во 09:35
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-6510/17

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 61
  17.12.2018, во 09:36