Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-10212/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-7693/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 08:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-12949/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 08:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-10803/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 08:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1397/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 08:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-9724/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 08:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-10626/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-М-221/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-426/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-705/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2749/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3811/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-5250/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1008/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3836/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:02
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3838/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:04
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2755/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-М-300/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 09:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-14608/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1022/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3850/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:06
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3864/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:08
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4966/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-М-307/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-М-307/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-480/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2760/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3869/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8591/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1028/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3876/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:12
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3882/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:14
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2782/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-М-305/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-10647/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-2410/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1053/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8597/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3926/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:16
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3935/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:18
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-766/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:18
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3935/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:19
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-10681/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-М-286/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-687/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2811/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-763/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3944/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1060/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8726/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-763/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:21
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2875/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:22
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-767/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:23
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-767/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:24
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2664/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-М-296/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.12.2021, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2789/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8785/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1092/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-769/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:26
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-769/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:27
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-770/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:29
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-11826/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-41/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-418/17

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-652/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-423/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2687/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-770/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2449/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-149/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-855/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2364/16

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1101/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8763/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1547/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2503/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3036/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1478/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-359/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-528/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-772/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:32
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-772/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:33
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-11747/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-776/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8677/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1112/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-776/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:36
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-782/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:38
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-782/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:39
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-11586/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2703/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2317/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1135/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8456/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3016/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-784/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:41
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-784/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:42
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-788/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:44
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1785/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2578/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-10106/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-788/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2827/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8448/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1159/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2893/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:46
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2967/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:47
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-794/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:47
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3001/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:48
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-794/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:48
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3038/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:49
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-503/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2539/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-845/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-817/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3092/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8548/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1165/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2969/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3099/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:51
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-817/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:51
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3160/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:52
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-14099/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:53
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-14337/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:54
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-821/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:54
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2619/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1479/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-821/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-304/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8523/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3231/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:56
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3223/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:57
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-830/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:57
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-О-830/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:58
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-12652/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2590/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2629/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-104/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-836/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2255/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-136/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2078/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3245/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-99/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-90/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-63/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8599/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8479/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1173/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2896/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2388/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3246/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 10:01
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3370/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 10:02
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3374/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 10:03
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3388/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 10:04
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2256/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1482/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2798/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1185/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8476/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2736/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2172/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2113/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1545/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1185/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3268/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3268/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1603/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2031/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-860/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2722/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1211/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-5461/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2720/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2028/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1607/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-5838/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1219/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1616/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2216/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2704/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1237/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-5945/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2613/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-65/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-136/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2127/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1624/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2952/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1245/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-3307/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2581/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2978/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1951/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2110/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2612/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1257/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-12625/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2677/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2603/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2038/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1952/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-14112/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1276/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2903/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1966/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2051/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-379/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2601/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1286/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2592/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2286/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8904/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1304/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2303/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2571/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1311/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-2576/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-37/20

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1632/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-520/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-3095/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1156/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1323/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1547/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-133/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2647/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1715/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4453/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 11:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1344/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 11:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-5750/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 11:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1369/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 11:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3479/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 11:15
 • Декември
  7

  Предмет: К-2297/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 11:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1381/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 11:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-251/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 11:20
 • Декември
  7

  Предмет: К-1508/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-3236/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2304/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-626/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-3188/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-138/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  07.12.2021, во 11:40
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-138/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  07.12.2021, во 11:50
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-138/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-138/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-898/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2115/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-136/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-3507/13

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-692/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2035/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2201/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2992/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-139/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  07.12.2021, во 12:15
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-139/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1966/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2562/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2265/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-139/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  07.12.2021, во 12:45
 • Декември
  7

  Предмет: К-251/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-17/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2691/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 13:30
 • Декември
  8

  Предмет: ПРК-Ј-843/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  08.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3724/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 08:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-8816/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 08:35
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-5958/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 08:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-6538/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 08:45
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-6463/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 08:50
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-7177/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 08:55
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2339/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 08:55
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-6660/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1396/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: КМ-116/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-2256/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3264/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-183/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-2582/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: КОК-57/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3275/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 09:05
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-605/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 09:05
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-6425/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 09:05
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-596/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 09:10
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3312/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 09:10
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1401/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 09:10
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-12168/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 09:10
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3276/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 09:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-715/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 09:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-7990/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 09:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-6342/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 09:20
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3253/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 09:20
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1400/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 09:20
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-8138/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 09:20
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1392/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 09:25
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3278/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 09:25
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-12680/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 09:25
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2962/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 09:25
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-13192/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3369/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-604/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-215/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-2307/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-2995/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1388/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: КМ-158/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: КОК-110/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-8438/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-2045/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-977/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3877/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3877/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-1112/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-1330/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-606/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-6/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3224/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 09:35
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-14417/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 09:35
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-8165/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 09:35
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-14224/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 09:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3215/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 09:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1378/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 09:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-12065/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 09:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3880/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 09:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1372/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 09:45
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3248/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 09:45
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-13179/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 09:45
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-6202/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 09:45
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-13182/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 09:50
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3318/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 09:50
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1371/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 09:50
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-6100/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 2
  09.12.2021, во 09:50
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3883/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 09:50
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3226/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 09:55
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-13188/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 09:55
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2592/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 09:55
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2428/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 09:55
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-13190/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3324/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1361/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-3051/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: КОК-49/20

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-1778/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-1778/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2409/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 100
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3039/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3903/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2310/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-2718/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-1252/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: КОК-63/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-2218/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-5930/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 10:05
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-13562/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 10:05
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2515/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:05
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2502/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:08
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2395/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:08
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-13658/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 10:10
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3573/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 10:10
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1356/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 10:10
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-12404/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:10
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3904/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 10:10
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2426/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:13
 • Декември
  9

  Предмет: КМ-109/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  09.12.2021, во 10:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-6670/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 10:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-13681/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 10:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2376/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-12233/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-13689/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 10:20
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3886/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 10:20
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1355/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 10:20
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-9264/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:20
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3907/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 10:20
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2510/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:22
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2372/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 2
  09.12.2021, во 10:22
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1353/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 10:25
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-4453/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 10:25
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-117/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 10:25
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2361/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:25
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-7464/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:25
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-949/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-5923/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-692/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-1883/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-2434/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-2710/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-1031/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2345/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-99/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3891/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-2276/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: КОК-3/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: КОК-28/18

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 1
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-1475/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-3397/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 10:35
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-945/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 10:35
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2430/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:35
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-294/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 10:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-5489/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 10:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1364/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 10:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2452/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-5432/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 10:45
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-747/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 10:45
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2469/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:45
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-763/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 10:50
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2492/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:50
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-7932/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.12.2021, во 10:55
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-12861/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 10:55
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-827/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.12.2021, во 10:55
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2493/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 10:55
 • Декември
  9

  Предмет: К-2277/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-2150/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-5819/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2501/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2064/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2064/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-3370/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-2210/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-283/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 11:05
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-333/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 11:10
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-426/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 11:15
 • Декември
  9

  Предмет: К-829/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 11:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-1769/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 11:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-1909/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.12.2021, во 11:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2484/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 11:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2484/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 11:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2484/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 11:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-2503/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  09.12.2021, во 11:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-2690/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.12.2021, во 11:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-908/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  09.12.2021, во 11:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2156/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 11:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-М-291/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  09.12.2021, во 11:45
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2059/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 11:50
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-2059/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 11:50
 • Декември
  9

  Предмет: КМ-123/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  09.12.2021, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-1623/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  09.12.2021, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: КОК-37/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-3295/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-2204/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-1056/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  09.12.2021, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: КОК-45/18

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  09.12.2021, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-1080/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.12.2021, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: КМ-123/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  09.12.2021, во 12:15
 • Декември
  9

  Предмет: К-1836/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  09.12.2021, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-1836/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  09.12.2021, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-1802/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.12.2021, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-2596/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: КОК-105/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  09.12.2021, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-1247/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  09.12.2021, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-2558/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.12.2021, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: К-1588/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.12.2021, во 13:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-615/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  09.12.2021, во 13:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-1425/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.12.2021, во 13:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-2867/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  10.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1514/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-2267/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-7624/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-2714/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  10.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: КОК-107/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  10.12.2021, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1514/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:01
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1514/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:02
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-8194/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2021, во 09:05
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1515/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:10
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1515/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:10
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-8142/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2021, во 09:10
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1515/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 22
  10.12.2021, во 09:12
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-8141/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2021, во 09:15
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1518/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:20
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-8097/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2021, во 09:20
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1518/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:21
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-8097/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2021, во 09:25
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-8079/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2021, во 09:25
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1338/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: К-1654/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: К-2626/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-Ј-1751/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-8056/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: К-2729/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: К-209/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: К-1925/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: К-3269/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  10.12.2021, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1338/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:31
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1338/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:32
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-8189/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2021, во 09:35
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-14347/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:40
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-8144/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2021, во 09:40
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-14347/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:41
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-14347/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:42
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-8086/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2021, во 09:45
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1485/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:50
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1485/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:50
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-13352/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  10.12.2021, во 09:50
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1485/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 09:52
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-1476/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-655/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-2801/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-2056/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: КОК-141/20

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10
  <