Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-6488/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 08:25
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-3130/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-565/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  17.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-3145/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 08:35
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-568/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  17.10.2019, во 08:40
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-3170/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 08:40
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-569/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  17.10.2019, во 08:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-3171/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 08:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-571/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  17.10.2019, во 08:50
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-3106/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 08:50
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-6680/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 08:55
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1444/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-6685/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-732/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1085/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: К-512/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-582/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-299/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1178/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:02
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1448/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:04
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1089/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:05
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-352/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.10.2019, во 09:05
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-6699/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 09:05
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-585/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  17.10.2019, во 09:05
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1451/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:06
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1467/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:08
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-345/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1090/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-6706/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-586/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  17.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-6834/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1470/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1471/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:12
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1475/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:14
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-5020/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-6750/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 580
  17.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-615/18

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  17.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1477/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:16
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1478/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:18
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1091/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  17

  Предмет: КРМ-211/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  17.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-587/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  17.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-6762/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1488/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1498/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:22
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1504/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:24
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-5309/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.10.2019, во 09:25
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1092/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:25
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-6774/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 09:25
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1929/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:26
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1936/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:28
 • Октомври
  17

  Предмет: К-977/03

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-215/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1093/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-418/17

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-1289/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-594/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: КРМ-169/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-1395/19

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-1679/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-730/16

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-135/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-1347/18

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-4776/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: КМ-68/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 602
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-2506/16

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-406/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1941/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-3459/15

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1584/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:32
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1591/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:34
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-596/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  17.10.2019, во 09:35
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1097/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:35
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-6851/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 09:35
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1700/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:36
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1702/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:38
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-390/16

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  17.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-6858/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1706/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-599/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  17.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1098/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-612/18

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  17.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1716/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:42
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1721/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:44
 • Октомври
  17

  Предмет: КРМ-168/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  17.10.2019, во 09:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1099/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-5997/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 09:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-505/18

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  17.10.2019, во 09:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-608/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  17.10.2019, во 09:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1722/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:46
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1724/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:48
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1728/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:50
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-6031/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 09:50
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-923/16

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  17.10.2019, во 09:50
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1100/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:50
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1524/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:52
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1525/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:54
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1101/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.10.2019, во 09:55
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-6046/18

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  17.10.2019, во 09:55
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-1555/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  17.10.2019, во 09:56