Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-7023/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  12.11.2019, во 08:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6864/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-2145/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  12.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-1490/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  12.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6878/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 08:32
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6883/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 08:34
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-2541/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  12.11.2019, во 08:35
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6887/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 08:36
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6891/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 08:38
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6904/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 08:40
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-2544/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  12.11.2019, во 08:40
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6907/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 08:42
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6908/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 08:44
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-1162/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  12.11.2019, во 08:45
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-7028/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  12.11.2019, во 08:45
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-2574/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  12.11.2019, во 08:45
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-10505/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  12.11.2019, во 08:47
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6923/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 08:48
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-7036/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  12.11.2019, во 08:50
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6924/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 08:50
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-2577/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  12.11.2019, во 08:50
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6934/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 08:52
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-7079/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  12.11.2019, во 08:53
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6937/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 08:54
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-2588/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  12.11.2019, во 08:55
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-7066/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  12.11.2019, во 08:55
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-4828/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  12.11.2019, во 08:55
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6947/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 08:56
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6955/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 08:58
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-176/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  12.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6599/17

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: К-977/16

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  12.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-2592/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  12.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6599/17

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: К-1175/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  12.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-8136/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-7067/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  12.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-4941/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  12.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6873/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-9050/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  12.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-8137/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 09:02
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6880/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.11.2019, во 09:02
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-8148/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 09:04
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6910/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.11.2019, во 09:04
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-2595/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  12.11.2019, во 09:05
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-4955/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  12.11.2019, во 09:05
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-4955/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  12.11.2019, во 09:05
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-4955/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  12.11.2019, во 09:05
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-8152/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 09:06
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-8152/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 09:06
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6911/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.11.2019, во 09:06
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6969/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  12.11.2019, во 09:07
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6914/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.11.2019, во 09:08
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-8155/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 09:08
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-830/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  12.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-2596/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  12.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-4957/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  12.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6917/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6987/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  12.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-8157/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6919/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.11.2019, во 09:12
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-8167/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 09:12
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-7069/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  12.11.2019, во 09:13
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6946/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.11.2019, во 09:14
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-8175/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 09:14
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-О-148/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-414/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  12.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6993/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  12.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-4962/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  12.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  12

  Предмет: КМ-37/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  12.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-2598/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  12.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-538/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  12.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6951/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.11.2019, во 09:16
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-О-148/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.11.2019, во 09:16
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-7076/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  12.11.2019, во 09:16
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-9012/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 09:16
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-О-394/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.11.2019, во 09:18
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-9028/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 09:18
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6957/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.11.2019, во 09:18
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-9036/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-4967/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  12.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-О-418/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-2599/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  12.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6960/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-449/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  12.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-О-399/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-О-399/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.11.2019, во 09:21
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-9037/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 09:22
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-4918/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  12.11.2019, во 09:22
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6970/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.11.2019, во 09:22
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-О-676/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.11.2019, во 09:24
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-9042/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 09:24
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6979/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.11.2019, во 09:24
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-4980/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  12.11.2019, во 09:25
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-О-676/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.11.2019, во 09:25
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-2684/19

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  12.11.2019, во 09:25
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-9408/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 09:26
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-6989/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  12.11.2019, во 09:26
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-О-717/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  12.11.2019, во 09:27
 • Ноември
  12

  Предмет: ПРК-С-9409/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  12.11.2019, во 09:28