Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-10364/16

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-7593/16

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 08:35
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-641/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.02.2020, во 08:40
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6224/17

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 08:40
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-197/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.02.2020, во 08:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-5702/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 08:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-197/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.02.2020, во 08:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-5775/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 08:50
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-5785/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 08:55
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1843/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  27.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-5905/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1718/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  27.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-5912/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 09:05
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-5985/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 09:10
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-5990/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-870/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6298/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 09:20
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6346/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 09:25
 • Февруари
  27

  Предмет: К-2003/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1356/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1958/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6360/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-315/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1518/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-467/17

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-122/19

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-2003/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-108/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1678/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-2057/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-500/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  27.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6375/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 09:35
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-673/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.02.2020, во 09:40
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6399/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 09:40
 • Февруари
  27

  Предмет: КОК-52/17

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 1
  27.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6523/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-667/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.02.2020, во 09:50
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6530/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 09:50
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6532/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 09:55
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1678/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: КОК-146/19

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 1
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: КОК-66/17

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6538/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-203/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-428/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-662/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1889/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-428/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-528/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1959/17

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: КОК-116/19

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 1
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: КОК-24/14

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-256/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1434/15

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-3238/12

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  27.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-658/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.02.2020, во 10:05
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6548/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 10:05
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6560/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 10:10
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1046/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.02.2020, во 10:10
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6574/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-322/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.02.2020, во 10:20
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6583/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 10:20
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6617/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 10:25
 • Февруари
  27

  Предмет: К-2173/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1271/16

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-285/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1619/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6623/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1538/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1673/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  27.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6653/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 10:35
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6675/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 10:40
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-4075/17

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 10:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-4985/17

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 10:50
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-6462/17

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 10:55
 • Февруари
  27

  Предмет: К-3114/15

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  27.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1835/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  27.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-288/18

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1926/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  27.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1981/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-2363/16

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  27.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1758/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  27.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1807/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  27.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1379/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  27.02.2020, во 11:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1747/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  27.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1125/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1441/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  27.02.2020, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-90/20

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-675/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 10
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-965/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: КОК-ПП-74/2019

  Судија Весна Димишкова, Судница Соба 212
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-2510/16

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-2123/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-2055/19

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1449/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1801/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: КОК-44/14

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 4
  27.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-169/20

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  27.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-830/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  27.02.2020, во 12:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-1113/19

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  27.02.2020, во 12:30