Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11228/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:30
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-537/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:31
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11236/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:32
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-7195/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:33
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11241/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:34
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-7198/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:35
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11245/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:36
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11256/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:36
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-7200/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:37
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11257/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:38
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-7201/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:39
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11264/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:40
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-7212/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:41
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11266/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:42
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-7226/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:43
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-7222/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:43
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11280/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:44
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-7255/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:45
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11290/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:46
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-7260/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:47
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11296/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:48
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-7363/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:49
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11308/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:50
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-7376/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:51
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11313/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:52
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-8195/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:53
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11315/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:54
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-8200/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:55
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11336/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:56
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-8206/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:57
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11353/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:58
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-8217/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 08:59
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12816/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:00
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-1443/17

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Судница 48
  08.04.2020, во 09:00
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-14088/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  08.04.2020, во 09:00
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11354/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:00
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-673/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:00
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-673/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:00
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-8236/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:01
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-14089/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  08.04.2020, во 09:02
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12818/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:02
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-5289/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  08.04.2020, во 09:02
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11366/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:02
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-8269/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:03
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-5280/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  08.04.2020, во 09:03
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12825/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:04
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-14102/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  08.04.2020, во 09:04
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11368/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:04
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12825/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:04
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-5086/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  08.04.2020, во 09:05
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12828/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:06
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-4993/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  08.04.2020, во 09:06
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-14103/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  08.04.2020, во 09:06
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11379/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:06
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-4975/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  08.04.2020, во 09:07
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12833/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:08
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-14107/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  08.04.2020, во 09:08
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11382/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:08
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11389/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:10
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12835/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:10
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-4832/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  08.04.2020, во 09:10
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-14120/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  08.04.2020, во 09:10
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12851/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:12
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11400/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:12
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11411/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:14
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12853/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:14
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-Ј-534/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  08.04.2020, во 09:15
 • Април
  8

  Предмет: КМ-150/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  08.04.2020, во 09:15
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11412/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:16
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12865/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:16
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12874/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:18
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11414/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:18
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12885/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:20
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-Ј-1390/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  08.04.2020, во 09:20
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11415/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:20
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11432/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:22
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12887/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:22
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12906/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:24
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11438/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:24
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-11445/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:26
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12907/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:26
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12907/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:26
 • Април
  8

  Предмет: К-1567/19

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  08.04.2020, во 09:30
 • Април
  8

  Предмет: К-1720/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:30
 • Април
  8

  Предмет: К-46/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:30
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-Ј-578/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  08.04.2020, во 09:30
 • Април
  8

  Предмет: КМ-3/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  08.04.2020, во 09:30
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-13003/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:30
 • Април
  8

  Предмет: К-89/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  08.04.2020, во 09:30
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-13003/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:30
 • Април
  8

  Предмет: КМ-27/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  08.04.2020, во 09:30
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-13003/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.04.2020, во 09:30
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-Ј-54/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  08.04.2020, во 09:30
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12913/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:32
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12917/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:34
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12920/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:36
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-6202/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Судница 48
  08.04.2020, во 09:36
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-6196/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Судница 48
  08.04.2020, во 09:36
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-12936/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.04.2020, во 09:38
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-С-6160/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Судница 48
  08.04.2020, во 09:38