Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-7914/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 08:30
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-7914/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 08:30
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-103/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 08:32
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-4466/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 08:34
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-6754/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 08:36
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-288/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 08:38
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-1066/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 08:40
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-1067/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 08:42
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-1144/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 08:44
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-1208/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 08:46
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-1246/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 08:48
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-1268/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 08:50
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-1298/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 08:52
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-1324/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 08:54
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-1342/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 08:58
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-1346/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5803/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: К-3117/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2104/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-312/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:02
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3734/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:02
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2107/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:02
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-313/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:04
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3656/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:04
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5806/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 09:05
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3643/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:06
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-315/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:08
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3634/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:08
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3634/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:08
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-379/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:10
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5807/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 09:10
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3632/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:10
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-396/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:12
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3619/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:12
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-443/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:14
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3611/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:14
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5814/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 09:15
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-447/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:16
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3557/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:16
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-1394/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:18
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3553/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:18
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-1465/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:20
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5831/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 09:20
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2201/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:20
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-676/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:22
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2086/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:22
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-767/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:24
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2073/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:24
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5834/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 09:25
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-777/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:26
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2068/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:26
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-788/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:28
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-7229/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:28
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-873/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: К-322/21

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5836/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-Ј-261/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3317/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: К-2843/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: К-629/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: К-592/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: К-193/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: К-544/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: К-1493/17

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: К-146/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: К-1444/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: К-2480/13

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-875/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  08.03.2021, во 09:32
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-876/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  08.03.2021, во 09:32
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3312/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:32
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3300/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:33
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-910/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  08.03.2021, во 09:34
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5838/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 09:35
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-1000/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  08.03.2021, во 09:36
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3182/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:36
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-1057/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  08.03.2021, во 09:38
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3787/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:38
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3026/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:38
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2335/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  08.03.2021, во 09:40
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-1119/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  08.03.2021, во 09:40
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5840/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 09:40
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2734/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:40
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2386/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:42
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2728/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:42
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2456/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:44
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2706/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:44
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2730/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 09:45
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2468/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:46
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2671/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:46
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2489/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:50
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3624/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 09:50
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-4657/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:50
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3786/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:50
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3771/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:52
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3629/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 09:55
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3765/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:55
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3755/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:56
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3634/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-Ј-686/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: К-340/21

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-8036/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-4450/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: К-3139/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: К-3169/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: К-3362/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: КОК-7/18

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: К-528/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: К-1959/17

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: КМ-4/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-4783/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 10:02
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-4781/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 10:04
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3637/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 10:05
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3668/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 10:10
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-Ј-12/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  08.03.2021, во 10:15
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3679/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 10:15
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-11296/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 10:15
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-3695/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 10:20
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-2732/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 10:25
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5811/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-9007/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: К-1810/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: К-2739/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: К-1766/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: К-2744/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5844/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 10:35
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5849/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 10:40
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-Ј-422/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  08.03.2021, во 10:45
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5850/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 10:45
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5855/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 10:50
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5859/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 10:55
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5861/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 11:00
 • Март
  8

  Предмет: К-88/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 11:00
 • Март
  8

  Предмет: К-3062/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 11:00
 • Март
  8

  Предмет: К-3235/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  08.03.2021, во 11:00
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5867/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 11:05
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5868/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 11:10
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5873/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 11:15
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-С-5882/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 11:20
 • Март
  8

  Предмет: К-10/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 11:30
 • Март
  8

  Предмет: К-10/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 11:30
 • Март
  8

  Предмет: К-1822/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  08.03.2021, во 11:30
 • Март
  8

  Предмет: К-1645/16

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 12:00
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-Ј-1386/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  08.03.2021, во 12:00
 • Март
  8

  Предмет: К-2400/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 12:00
 • Март
  8

  Предмет: К-1710/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 12:00
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-Ј-294/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  08.03.2021, во 12:30
 • Март
  8

  Предмет: К-213/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 12:30
 • Март
  8

  Предмет: ПРК-Ј-673/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  08.03.2021, во 12:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8701/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 08:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8701/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 08:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8701/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 08:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1999/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 08:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8703/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 08:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8703/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 08:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8703/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 08:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2020/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 08:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2020/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 08:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8705/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 08:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8705/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 08:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2043/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 08:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8710/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 08:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8710/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 08:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8710/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 08:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2092/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 08:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8715/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 08:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8715/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 08:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8715/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 08:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2105/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 08:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7624/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 08:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-11065/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 08:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8760/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 08:55
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8760/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 08:55
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8760/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 08:55
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2123/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 08:55
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7647/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 08:55
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7638/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 08:55
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-12730/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 08:57
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8841/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8841/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7480/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2209/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: К-593/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: К-252/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: К-2290/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: К-1681/13

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1019/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1019/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: КОК-114/20

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8148/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1146/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: КМ-179/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: К-2430/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1350/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7876/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5675/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:02
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-6821/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  09.03.2021, во 09:02
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-6934/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  09.03.2021, во 09:03
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-6808/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Соба 53
  09.03.2021, во 09:04
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7823/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 09:05
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8846/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:05
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8846/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:05
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8344/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:05
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2227/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 09:05
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-10898/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:06
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-6675/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:07
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7448/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:07
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-6759/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:09
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8907/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8907/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7842/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 09:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8355/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2245/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 09:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-447/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 09:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-6768/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:13
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7830/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 09:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8912/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8912/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8359/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-597/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2256/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 09:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-550/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 09:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1075/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:15
 • Март
  9

  Предмет: К-1145/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 09:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-597/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:16
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2834/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:16
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-6933/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:17
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-12562/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:17
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-597/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:19
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8915/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8915/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7828/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 09:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8366/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-15/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2347/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 09:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1721/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-876/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 09:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2936/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:22
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-154/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:22
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7655/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:22
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7457/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:22
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-154/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:23
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-187/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:24
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2947/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:24
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8863/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:25
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7843/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 09:25
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8863/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:25
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-187/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:25
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2359/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 09:25
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1436/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:25
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2967/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:26
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-363/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:27
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2984/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:28
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-363/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:28
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8878/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8878/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7845/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-393/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: К-2865/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2386/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: К-914/13

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: К-3104/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2802/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1867/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: К-2138/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-137/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-2295/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: К-126/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: К-2633/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: КРМ-48/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: КРМ-48/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1663/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7526/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5270/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1387/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1248/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-393/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:31
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2860/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:32
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-191/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:33
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2871/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:34
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-191/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:34
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7859/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 09:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8880/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8880/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-6172/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 09:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-183/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  09.03.2021, во 09:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1373/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-11784/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 52
  09.03.2021, во 09:36
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2874/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:36
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2890/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:38
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8882/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-11784/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8882/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8882/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7871/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2914/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-4416/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-218/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-4989/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-9143/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7464/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-88/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1109/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:41
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-242/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:42
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1109/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:42
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1109/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:43
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1114/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:44
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-254/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:44
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7887/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 09:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7887/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 09:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8890/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8890/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8890/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-254/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-618/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 09:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5208/18

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 09:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7535/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-309/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:46
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2933/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:46
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-336/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:47
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7545/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:47
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-3809/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:48
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-336/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:48
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8894/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8894/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8894/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-925/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 09:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-3811/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-953/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7548/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-96/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 09:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-3839/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:52
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-3857/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:54
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8898/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:55
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8898/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:55
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-924/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 09:55
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-342/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:55
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1040/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 09:55
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7552/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:55
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-4973/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:56
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-374/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:56
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-387/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:57
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-387/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:58
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5024/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:58
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5193/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:59
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-403/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:59
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-403/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:59
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8906/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8906/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-6016/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-403/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: К-3003/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-896/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1041/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: К-1937/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2917/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: КОК-70/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: КОК-64/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2539/18

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: К-3009/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-303/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-29/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: КОК-30/20

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: К-1522/17

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: КМ-160/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: КМ-160/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2539/18

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-959/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7572/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5679/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-100/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7468/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5280/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 10:01
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-422/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 10:01
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2855/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:02
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-422/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 10:03
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5887/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 10:04
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-456/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 10:05
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-893/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 10:05
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7487/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:05
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-456/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 10:06
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-79/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-6026/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 10:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-2391/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 10:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1295/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 10:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-101/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 10:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-2360/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 10:11
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-2360/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 10:12
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5764/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 10:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1045/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 10:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-87/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1296/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 10:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-2362/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 10:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1988/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7668/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7503/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:18
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-90/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5761/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 10:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1334/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 10:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-2363/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 10:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-30/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-103/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 10:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-О-2363/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 10:21
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-12101/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:25
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1347/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 10:25
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-12110/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5758/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1375/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: К-3507/13

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: К-2959/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: К-2959/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: К-1772/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: К-1865/16

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1052/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-106/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Соба 22
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7574/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-11057/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-12091/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: К-1520/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: К-1972/19

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: К-1936/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-11115/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7501/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: К-1898/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5755/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 10:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-12556/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-12556/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-12556/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-595/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 10:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1386/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 10:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7581/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:35
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7520/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:38
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-12908/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1054/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 10:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5750/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 10:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-920/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 10:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1393/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 10:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7523/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-108/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 10:40
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1059/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 10:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-12995/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-12995/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2498/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 10:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-14352/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-14352/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5733/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 10:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1064/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 10:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-6776/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 10:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7604/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-118/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 10:50
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5753/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 10:55
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-14392/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:55
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-14392/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:55
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-2501/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 10:55
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-1066/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 10:55
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1005/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1005/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: КОК-5/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5742/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: К-549/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: К-3298/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: К-2915/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-14372/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: К-ООА-19/2021

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-119/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7618/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: К-2849/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: К-3268/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: К-3068/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5689/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 11:05
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-1020/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:05
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-521/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-521/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-521/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5662/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 11:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5692/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 11:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-121/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 11:10
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5663/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 11:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7899/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-7899/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-11072/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-11072/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5668/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 11:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-155/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 11:20
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5676/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 11:25
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-12992/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:25
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-12992/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:25
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-14341/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-14341/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-14341/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5639/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: К-2911/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: К-2823/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: К-59/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-Ј-167/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: К-2338/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: К-2183/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: К-223/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: К-1548/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-5603/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 11:35
 • Март
  9