Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  26

  Предмет: К-1311/18

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  26.03.2019, во 07:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-580/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  26.03.2019, во 08:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-676/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  26.03.2019, во 08:50
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-676/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  26.03.2019, во 08:50
 • Март
  26

  Предмет: КМ-123/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4739/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-М-443/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-691/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: КОК-46/18

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-М-457/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: К-860/18

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: К-1047/17

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: К-1998/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.03.2019, во 09:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4754/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:02
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4756/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:04
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4788/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:06
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4806/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:08
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4801/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:08
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4813/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:10
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-689/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  26.03.2019, во 09:10
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4821/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:12
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4832/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:14
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-1450/15

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:15
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-34/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  26.03.2019, во 09:15
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-1450/15

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:16
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-280/16

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:17
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-285/16

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:18
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-280/16

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:18
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4864/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:19
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4927/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:20
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-748/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  26.03.2019, во 09:20
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-418/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  26.03.2019, во 09:20
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-М-443/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  26.03.2019, во 09:20
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-482/16

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:20
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4945/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:22
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4943/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:22
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-688/16

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:22
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-688/16

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:24
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4949/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:24
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-265/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:25
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-265/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:26
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4962/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:26
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4968/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:26
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4958/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:28
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-675/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:29
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-710/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К-2090/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 17
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1367/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К-1847/18

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: КМ-10/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-675/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: КМ-89/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К-3294/12

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К-1738/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К-179/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 120
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К-2506/16

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К-1931/16

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К-87/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К-205/19

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К-1470/14

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К-1841/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: К-864/18

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4956/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4972/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:32
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4975/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:34
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1618/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  26.03.2019, во 09:35
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-722/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:35
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-722/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:36
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-5086/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:36
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4993/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:38
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-745/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:38
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-745/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:39
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-М-443/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  26.03.2019, во 09:40
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-233/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  26.03.2019, во 09:40
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-838/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:40
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-4980/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:40
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1365/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  26.03.2019, во 09:40
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-838/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:42
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-5127/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:42
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-515/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:44
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-5103/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:44
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-515/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:45
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-5090/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:46
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-524/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:46
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-525/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:48
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-5164/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:48
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-679/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  26.03.2019, во 09:50
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1029/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 103
  26.03.2019, во 09:50
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-539/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:50
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-5479/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:50
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-5133/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:50
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-539/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:50
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-5317/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:52
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-552/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:52
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-552/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:52
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-5290/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:54
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-563/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:56
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-567/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:58
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-О-567/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 609
  26.03.2019, во 09:58
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-5289/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 65
  26.03.2019, во 09:59