Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-10356/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2388/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  06.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5371/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  6

  Предмет: КОК-20/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  06.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-810/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-1074/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5400/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:02
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5404/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:04
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-10792/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:05
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5429/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:06
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5442/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:08
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-10810/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11705/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5445/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-872/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5505/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:12
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5450/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:12
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5458/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:14
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11766/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11102/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5484/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:16
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5498/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:18
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5501/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11109/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11826/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11826/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-20/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5521/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:24
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12231/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12231/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11113/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5522/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:26
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5550/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:28
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5571/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-1969/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-56/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11268/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12232/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-1493/17

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-703/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2608/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: КОК-56/16

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2143/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2442/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-740/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-27/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-913/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2103/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5595/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:32
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5596/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:34
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12220/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11269/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5631/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:36
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5655/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:38
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11271/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12221/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12221/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5660/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-36/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5671/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:42
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5673/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:44
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11778/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11272/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5681/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:46
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5686/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:48
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11486/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12306/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5689/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-38/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5695/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:52
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5704/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:54
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12305/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11558/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5711/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:56
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-5723/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 09:58
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-1168/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2473/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-1170/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2433/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2433/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11577/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1882/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12258/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-1676/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: КОК-77/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: КОК-206/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-564/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-1227/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2275/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-39/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12261/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11631/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11632/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12291/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-8694/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-29/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12292/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11664/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-15564/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  6

  Предмет: К-481/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-23/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-15564/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 10:16
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11869/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12293/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-24/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12300/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11872/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-14322/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-42/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2773/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2773/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11876/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12174/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2073/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2301/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2299/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: КМ-111/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-1356/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-48/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-1351/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-223/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12123/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11894/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11895/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11779/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1122/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11722/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11896/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-965/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11902/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11721/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11666/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 10:55
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11666/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 10:55
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11917/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 10:55
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11922/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11638/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2061/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  6

  Предмет: КМ-105/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  06.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2616/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2225/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-1200/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2606/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  06.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2261/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-1349/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12138/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 11:05
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11981/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 11:05
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11990/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 11:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12148/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 11:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12230/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12230/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12005/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12015/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 11:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11838/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 11:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11838/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 11:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11837/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 11:25
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12019/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 11:25
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12020/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12203/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-802/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2151/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2125/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  06.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2249/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2177/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2475/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12206/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 11:35
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-12206/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 11:35
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11930/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11806/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 11:45
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1842/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.02.2023, во 11:45
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11755/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11734/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 11:55
 • Февруари
  6

  Предмет: К-855/21

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11730/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-920/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-650/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  06.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2564/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2678/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  06.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  6

  Предмет: КОК-130/22

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  06.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-47/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2263/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11712/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 12:05
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11706/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 12:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11706/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 12:10
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11696/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 12:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1863/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.02.2023, во 12:15
 • Февруари
  6

  Предмет: К-1668/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.02.2023, во 12:15
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11695/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 12:20
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-С-11642/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  06.02.2023, во 12:25
 • Февруари
  6

  Предмет: КОК-153/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  06.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-186/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-1680/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2379/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  6

  Предмет: КОК-16/23

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  06.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-3366/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-396/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2772/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  6

  Предмет: ПРК-Ј-869/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  06.02.2023, во 12:45
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2612/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.02.2023, во 12:45
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2601/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  06.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-1596/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  06.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-32/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  6

  Предмет: КОК-52/17

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  06.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  6

  Предмет: К-2247/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  06.02.2023, во 13:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-101/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13826/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2117/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-1555/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13190/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8920/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8920/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8920/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8920/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2008/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-10909/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:01
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9456/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:02
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13837/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:03
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-6591/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:03
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9457/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:04
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13836/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:05
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-6493/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:05
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13192/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 09:05
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9461/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:06
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-6176/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:07
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9497/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:08
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-2864/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:09
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13842/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-427/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9513/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13195/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-6739/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:11
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9514/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:12
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13852/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:13
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-6750/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:13
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9517/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:14
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13855/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8751/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-6787/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-4464/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-728/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13205/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1058/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.02.2023, во 09:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9569/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:16
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-728/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:16
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13856/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:17
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8787/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:17
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-703/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:17
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9575/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:18
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-730/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:18
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8824/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:19
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-465/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13869/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9579/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-731/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13240/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 09:20
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-2019/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:21
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9008/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:21
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9590/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:22
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-767/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:22
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9682/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:24
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-6669/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:24
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-792/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:24
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13874/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-792/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13268/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1070/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.02.2023, во 09:25
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-1256/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:26
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-800/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:27
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-800/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:28
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-7100/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:28
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-421/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13876/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: КОК-193/22

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-1484/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-1556/21

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2799/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2749/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9054/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-848/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-898/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13269/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13106/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-1345/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-223/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-1696/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.02.2023, во 09:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-3687/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:31
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-850/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:32
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9111/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:32
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13117/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 09:32
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13901/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:33
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-4639/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:33
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9130/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:34
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-866/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:34
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13123/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 09:34
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9038/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-866/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1072/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.02.2023, во 09:35
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9142/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:36
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13132/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 09:36
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13906/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:37
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-905/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:37
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9148/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:38
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13137/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 09:38
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-933/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:39
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13936/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-469/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9149/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13149/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-933/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-12584/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1073/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.02.2023, во 09:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-1101/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:42
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13160/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 09:42
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9191/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:42
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13029/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:43
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-1101/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:43
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9245/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:44
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13171/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 09:44
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13938/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-4973/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-1104/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1094/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.02.2023, во 09:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9390/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:46
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13173/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 09:46
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-1105/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:47
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-9403/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:48
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13183/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 09:48
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-1106/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:49
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-470/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13953/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-2633/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8607/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13198/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-12571/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 09:50
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-1108/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:51
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8626/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:52
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13201/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 09:52
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-1111/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:53
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8634/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:54
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-О-1111/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  07.02.2023, во 09:54
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13208/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 09:54
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13962/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13917/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1099/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.02.2023, во 09:55
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8689/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:56
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13211/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 09:56
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13964/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:57
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8742/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 09:58
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13235/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 09:58
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13982/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-472/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-785/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2173/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13239/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: КОК-59/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-12580/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: КОК-227/22

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: КОК-50/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8928/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8928/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2228/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-1152/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: КОК-8/23

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  07.02.2023, во 10:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13262/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:02
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13263/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:04
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13986/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-12723/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1068/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.02.2023, во 10:05
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13265/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:06
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13275/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:08
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-444/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14001/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8575/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-12964/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-5956/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:10
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8674/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:12
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-11057/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:13
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8678/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:14
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14003/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-4/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-4/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-12965/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1087/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.02.2023, во 10:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8713/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:16
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8702/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:18
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14007/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-409/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8726/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-12972/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 10:20
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8735/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:22
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8792/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:24
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14012/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-12993/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1067/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  07.02.2023, во 10:25
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8796/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:26
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14018/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:27
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8798/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:28
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-413/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14035/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-1206/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8807/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-4861/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2197/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13048/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-3189/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-1709/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.02.2023, во 10:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8842/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:32
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14044/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:33
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8869/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:34
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14049/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13147/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 10:35
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-8886/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:36
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14059/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:37
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14065/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-243/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-11412/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13204/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 10:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14075/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13253/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 10:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14095/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:47
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14096/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13762/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 10:50
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14124/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:53
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14129/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 10:55
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14130/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-60/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-1575/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-13735/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  07.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-434/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2313/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  07.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-106/23

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.02.2023, во 11:00
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14149/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 11:03
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14158/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 11:05
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14160/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 11:10
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14171/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 11:13
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14175/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 11:15
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14185/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 11:17
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14189/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 11:20
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14203/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 11:23
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14208/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 11:25
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14223/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2461/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  07.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2269/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-1450/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-378/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.02.2023, во 11:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14226/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 11:35
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14240/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-512/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 11:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14252/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 11:45
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14255/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  7

  Предмет: КМ-62/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  7

  Предмет: КМ-62/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 11:50
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14268/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 11:55
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-С-14275/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: КМ-104/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-734/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  07.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-1873/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  07.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2364/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2286/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-705/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2347/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  07.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: КОК-98/16

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  07.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2139/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.02.2023, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2624/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-478/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-1382/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  07.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2196/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  07.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2560/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2385/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  07.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2470/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.02.2023, во 12:30
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-479/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 12:40
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-481/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 12:50
 • Февруари
  7

  Предмет: ПРК-М-483/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  07.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-741/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  07.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-421/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-642/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  7

  Предмет: КОК-197/22

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  07.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-1484/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.02.2023, во 13:00
 • Февруари
  7

  Предмет: КОК-237/22

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  07.02.2023, во 13:30
 • Февруари
  7

  Предмет: К-2388/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  07.02.2023, во 13:30
 • Февруари
  8

  Предмет: К-ООА-4/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  08.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  8

  Предмет: К-2939/21

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  08.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: К-2183/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  08.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-11397/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-5737/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: КОК-79/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  08.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-9972/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  08.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-9972/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  08.02.2023, во 09:02
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-5742/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.02.2023, во 09:02
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-5749/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.02.2023, во 09:04
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-6681/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  08.02.2023, во 09:04
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-5754/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.02.2023, во 09:06
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-5757/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.02.2023, во 09:08
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-6681/20

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  08.02.2023, во 09:08
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-11398/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  08.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-8567/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  08.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-8567/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  08.02.2023, во 09:10
 • Февруари
  8

  Предмет: ПРК-С-5758/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  08.02.2023, во 09:10
 • Февруари