Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5211/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1822/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5213/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 09:05
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5220/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 09:10
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-619/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  30.11.2020, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5222/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-233/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.11.2020, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-619/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  30.11.2020, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5223/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 09:20
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-513/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.11.2020, во 09:20
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-М-442/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.11.2020, во 09:20
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5226/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 09:25
 • Ноември
  30

  Предмет: К-945/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5228/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7100/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1218/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1515/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-108/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2301/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-126/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 093
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2395/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-255/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-778/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5232/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 09:35
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7103/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 09:35
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-516/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.11.2020, во 09:40
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7108/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 09:40
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5236/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 09:40
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7131/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 09:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-117/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  30.11.2020, во 09:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5237/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 09:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-120/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.11.2020, во 09:50
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5241/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 09:50
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7132/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 13
  30.11.2020, во 09:50
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-М-236/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.11.2020, во 09:50
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5246/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 09:55
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7198/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 09:55
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-101/20

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2420/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-30/20

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 1
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-148/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-525/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-986/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1415/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-66/17

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-119/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-719/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2765/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5247/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-ПП-247/2020

  Судија Седат Реџепагиќ, Судница Соба 210
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7219/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5249/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 10:05
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7273/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 13
  30.11.2020, во 10:05
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-М-135/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.11.2020, во 10:10
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-147/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.11.2020, во 10:10
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7347/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 10:10
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5553/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 10:10
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7321/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 10:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5554/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 10:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-124/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  30.11.2020, во 10:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-М-430/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.11.2020, во 10:20
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-532/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.11.2020, во 10:20
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5555/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 10:20
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7336/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 10:20
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7400/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 10:25
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5557/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 10:25
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2499/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-М-135/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1997/18

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1613/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-3836/10

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1675/17

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-363/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-ПП-247/2020

  Судија Седат Реџепагиќ, Судница Соба 210
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-125/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-М-437/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-184/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5559/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-151/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7404/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5560/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 10:35
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7435/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 10:35
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-М-434/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.11.2020, во 10:35
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-М-10/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.11.2020, во 10:40
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-537/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  30.11.2020, во 10:40
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5562/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 10:40
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-М-434/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.11.2020, во 10:40
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7455/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 10:40
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5564/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 10:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7460/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 10:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-133/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  30.11.2020, во 10:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5565/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 10:50
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-5566/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 10:55
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7473/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 10:55
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1546/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  30.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-М-236/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-М-255/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  30.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-7539/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2419/14

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  30.11.2020, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-121/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 11:00