Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9006/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-8442/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9007/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:32
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-8332/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:32
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-6621/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:34
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-668/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:34
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3326/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:36
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-7103/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:38
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5085/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-6288/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:42
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9580/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:44
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9008/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9008/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-14605/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:46
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-283/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:48
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-283/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2852/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:52
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2885/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:54
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-13490/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:56
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-13682/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:56
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-14728/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 08:58
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-7869/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-3130/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-7869/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-7108/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-7869/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-М-452/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КМ-177/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-13176/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-13389/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:02
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-14599/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:04
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-13767/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:06
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-13450/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:08
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3351/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-13365/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-13424/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-13471/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:14
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-13415/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:16
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-14763/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:18
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3353/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-859/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-14801/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-13713/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:22
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3028/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:24
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-14094/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:26
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-14160/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:28
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1587/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-941/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-414/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1349/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2978/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1993/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3354/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-279/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: КМ-177/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4193/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-333/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1233/19

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-3285/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-3144/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-2183/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3008/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:32
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9007/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:32
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5469/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 09:32
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3044/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:34
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5409/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 09:34
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-413/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  25.01.2021, во 09:35
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3049/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 09:36
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-6167/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 09:36
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5368/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 09:38
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4025/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-6156/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-419/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-6160/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 09:42
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-6098/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 09:44
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-6123/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 09:46
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5904/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 09:48
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-955/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4039/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-263/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  25.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-6220/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 09:52
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-6217/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 09:54
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-6035/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 09:56
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-6190/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 09:58
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-М-546/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-11/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КОК-7/18

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5931/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-316/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1433/05

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КОК-66/19

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 3
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-997/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-2616/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КОК-140/19

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4084/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КОК-66/19

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-283/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-467/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КМ-144/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-6335/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 10:02