Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10487/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:22
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10067/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10075/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:32
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10113/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:34
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-6082/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:35
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10119/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:36
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-6090/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:37
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10120/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:38
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-6097/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:39
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10123/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:40
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10127/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:40
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-6124/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:41
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10130/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:42
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-6129/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:43
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-6149/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:43
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10153/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:44
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-6131/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:45
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-14045/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 08:45
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-14049/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 08:46
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10160/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:46
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-6133/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:47
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-14050/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 08:47
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-14056/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 08:48
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10163/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:48
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-14059/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 08:49
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-6134/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:49
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10165/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:50
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-14061/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 08:50
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-14068/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 08:51
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10375/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:52
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-14082/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 08:52
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-14099/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 08:53
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-14104/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 08:54
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10380/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:54
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-6174/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:55
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-14112/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 08:55
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10390/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:56
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-14128/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 08:56
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-14134/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 08:57
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-6193/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:57
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10400/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 08:58
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-14138/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 08:58
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-14142/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 08:59
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-4656/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  19.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: К-1953/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  19.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10414/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-8965/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-6194/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:01
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-1796/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  19.02.2020, во 09:02
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10427/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:02
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-6195/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:03
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-1673/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  19.02.2020, во 09:04
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10428/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:04
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-3546/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 09:05
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-6208/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:05
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-1439/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  19.02.2020, во 09:06
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10432/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:06
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-5908/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  19.02.2020, во 09:08
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-2982/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  19.02.2020, во 09:08
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10445/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:08
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-5908/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  19.02.2020, во 09:08
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-7798/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 09:08
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-6213/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:09
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-7847/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 09:10
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10416/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:10
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10453/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:10
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-7100/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 09:11
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-6226/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:11
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-5989/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  19.02.2020, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10458/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:12
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-4703/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  19.02.2020, во 09:14
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10475/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:14
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1116/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10479/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:16
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-2991/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  19.02.2020, во 09:16
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-7321/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 09:18
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-2051/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  19.02.2020, во 09:18
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10482/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:18
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-7336/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 09:19
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10483/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:20
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-7347/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 09:20
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-Ј-1031/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  19.02.2020, во 09:20
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-2009/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  19.02.2020, во 09:20
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-2001/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  19.02.2020, во 09:22
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-7103/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 09:22
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-7108/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 09:23
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-1995/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  19.02.2020, во 09:24
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-7131/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 09:24
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-10791/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  19.02.2020, во 09:24
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-7132/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 09:25
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-1972/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  19.02.2020, во 09:26
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-11089/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 09:26
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-1908/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  19.02.2020, во 09:28
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-7265/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  19.02.2020, во 09:28
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-11098/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Судница 48
  19.02.2020, во 09:28
 • Февруари
  19

  Предмет: КМ-14/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  19.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-1978/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  19.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  19.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: ПРК-С-11099/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Судница 48
  19.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  19

  Предмет: К-1839/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.02.2020, во 09:30