Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-3442/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 08:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-3446/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 08:32
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-3450/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 08:34
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-3463/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 08:36
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4069/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 08:42
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4088/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 08:44
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4041/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 08:46
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4102/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 08:46
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4103/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 08:48
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4148/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 08:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4427/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 08:52
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4437/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 08:54
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4809/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 08:56
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4823/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 08:58
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4837/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5058/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:02
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5059/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:04
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5175/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:06
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5189/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:08
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5196/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:10
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5200/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:12
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5205/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:14
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5206/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:16
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5213/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:18
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5217/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:20
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5219/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:22
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5238/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:24
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5239/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:26
 • Август
  26

  Предмет: К-1232/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: К-668/17

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1983/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-127/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-15/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2638/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2638/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2638/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: К-805/19

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2662/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:35
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2662/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:35
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1862/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 09:35
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-2662/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:35
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-417/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 09:40
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-3153/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:40
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-3153/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:40
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-3537/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:45
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-3537/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:45
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4265/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4265/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-714/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 09:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4283/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:55
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4283/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 09:55
 • Август
  26

  Предмет: К-1905/17

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4385/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: К-1433/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: КОК-98/16

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: КОК-2/18

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4385/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4387/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:05
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4387/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:05
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4389/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:10
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4389/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:10
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4397/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4397/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4397/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4402/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:20
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4402/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:20
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4400/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:25
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4400/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:25
 • Август
  26

  Предмет: КОК-66/17

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4795/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: К-1203/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4795/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4822/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:35
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4822/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:35
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4822/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:35
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4822/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:35
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4949/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:40
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4949/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:40
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4950/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:45
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4950/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:45
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5267/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-5267/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 10:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-1827/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: К-1148/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  26.08.2019, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-1827/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-1836/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 11:35
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-1836/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 11:35
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-1840/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 11:40
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-1840/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 11:40
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-1829/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 11:45
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-1829/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 11:45
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-1829/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 11:45
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-1845/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 11:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-1845/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 11:50
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-1354/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  26.08.2019, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: К-1411/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  26.08.2019, во 12:30
 • Август
  26

  Предмет: К-992/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  26.08.2019, во 13:45
 • Август
  27

  Предмет: К-418/17

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  27.08.2019, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: К-3263/13

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  27.08.2019, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: КОК-30/19

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 1
  27.08.2019, во 10:00