Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  29

  Предмет: К-1978/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  29.11.2023, во 08:45
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-1540/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1677/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  29.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1069/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: КОК-21/22

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 23
  29.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2028/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  29.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-6455/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 09:05
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-6468/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 09:10
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7122/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 09:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7128/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 09:20
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7143/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 09:25
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7163/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1494/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  29.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-105/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1426/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1567/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: КРМ-337/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  29.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1867/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1316/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: КОК-60/23

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  29.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1966/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7179/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 09:35
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7182/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 09:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7192/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 09:45
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7193/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 09:50
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7213/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 09:55
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7224/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2029/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2104/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: КОК-70/23

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 4
  29.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: КОК-8/18

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  29.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1718/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7227/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 10:05
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7230/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 10:10
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7247/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 10:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7259/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 10:20
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7322/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 10:25
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7328/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2701/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1729/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1815/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: КОК-179/22

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  29.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-М-355/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  29.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-223/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2114/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7333/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 10:35
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-М-356/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  29.11.2023, во 10:35
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7346/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 10:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-М-364/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  29.11.2023, во 10:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7348/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 10:45
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-М-370/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  29.11.2023, во 10:45
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2242/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.11.2023, во 10:45
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7358/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 10:50
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-М-376/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  29.11.2023, во 10:50
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7377/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 10:55
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-М-388/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  29.11.2023, во 10:55
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-1603/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1459/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: КОК-178/23

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  29.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1819/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2084/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1171/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1171/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-М-393/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  29.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2018/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-349/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 23
  29.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7396/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 11:05
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-М-394/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  29.11.2023, во 11:05
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7398/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 11:10
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-М-399/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  29.11.2023, во 11:10
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7399/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 11:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-М-120/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  29.11.2023, во 11:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7422/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 11:20
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-М-362/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  29.11.2023, во 11:20
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7453/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 11:25
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-М-62/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  29.11.2023, во 11:25
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7484/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-996/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-527/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7487/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 11:35
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-7515/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 171
  29.11.2023, во 11:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-9645/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 11:45
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-10070/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 11:50
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2584/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: КОК-85/23

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  29.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: КОК-3/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  29.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-10555/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 12:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-10686/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 12:20
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-10732/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 12:25
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-15243/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2765/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1824/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1084/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: КОК-157/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  29.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1489/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-10745/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 12:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-10927/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 12:45
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-10947/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 12:50
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-6226/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 12:55
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-1547/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2023, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-891/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.11.2023, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2087/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.11.2023, во 13:15
 • Ноември
  30

  Предмет: К-949/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  30.11.2023, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-2358/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-2358/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:16
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-2358/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:17
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-1428/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:19
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-1428/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:20
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-282/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:22
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-282/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:23
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-583/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:25
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-583/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:26
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-584/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:28
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-584/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:29
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2760/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  30.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2067/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  30.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-45/23

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  30.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-772/23

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1830/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  30.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1797/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-257/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  30.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2225/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2225/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.11.2023, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-571/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:31
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-572/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:33
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-573/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:35
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-574/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:37
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-575/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:39
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-773/23

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.11.2023, во 09:40
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-М-102/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2023, во 09:40
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-576/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:41
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-577/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:43
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-491/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-578/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:47
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-579/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:49
 • Ноември
  30

  Предмет: КРМ-326/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2023, во 09:50
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-580/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:51
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-1168/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:53
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-1169/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:54
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-1210/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:55
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-1211/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:56
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-1214/23

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  30.11.2023, во 09:57
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1338/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КРМ-314/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-65/18

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  30.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-175/23

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  30.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2118/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-160/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  30.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-59/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  30.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1115/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.11.2023, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КРМ-317/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2023, во 10:10
 • Ноември
  30

  Предмет: КРМ-312/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2023, во 10:20
 • Ноември
  30

  Предмет: К-615/18

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  30.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: КРМ-13/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1901/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  30.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1678/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-977/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  30.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2291/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.11.2023, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1922/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1201/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  30.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1969/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1345/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1309/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  30.11.2023, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1076/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  30.11.2023, во 11:15
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1076/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  30.11.2023, во 11:15
 • Ноември
  30

  Предмет: К-113/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  30.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2051/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-828/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  30.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-828/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  30.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-828/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  30.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1927/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2227/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  30.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2085/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.11.2023, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: КРМ-329/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2023, во 11:40
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-68/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2023, во 11:40
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-71/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1383/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  30.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1383/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  30.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-23/23

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  30.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-871/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-871/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1757/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  30.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1296/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  30.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2264/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-152/23

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 4
  30.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1208/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1208/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2197/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  30.11.2023, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2711/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  30.11.2023, во 12:15
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-95/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2023, во 12:20
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-95/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2023, во 12:20
 • Ноември
  30

  Предмет: К-321/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  30.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-141/23

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  30.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-141/23

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  30.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-569/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  30.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2053/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  30.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2376/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  30.11.2023, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-97/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  30.11.2023, во 12:40
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-78/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2023, во 12:50
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1805/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  30.11.2023, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-15601/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-15601/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-15601/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-871/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.12.2023, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-1972/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  01.12.2023, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-2115/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  01.12.2023, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3953/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:10
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-4367/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:12
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-5139/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:14
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-6691/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:16
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-6725/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:18
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-7057/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:20
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-7242/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:22
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-9932/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:24
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-9942/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:26
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-10033/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:28
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-10224/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-1818/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.12.2023, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2167/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.12.2023, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2646/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.12.2023, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-374/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2023, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-407/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2023, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-104/23

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  01.12.2023, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-1615/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-1625/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  01.12.2023, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2047/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.12.2023, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-1038/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-375/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2023, во 09:31
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-10995/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:32
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-11010/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:34
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-408/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2023, во 09:35
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-11027/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:36
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-11078/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:38
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-11124/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:40
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-411/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2023, во 09:40
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-11156/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:42
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-224/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2023, во 09:42
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-11214/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:44
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-420/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2023, во 09:45
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-11400/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:46
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-8233/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:48
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-6107/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:50
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-421/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2023, во 09:50
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-8290/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:52
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-10284/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:54
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-330/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2023, во 09:55
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-10879/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:56
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-9422/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 09:58
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-9824/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 52
  01.12.2023, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-9565/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-983/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.12.2023, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-1791/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.12.2023, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-127/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 4
  01.12.2023, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-331/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2023, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-331/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2023, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-1877/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  01.12.2023, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-182/23

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  01.12.2023, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-185/23

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  01.12.2023, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-2107/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-455/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-579/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.12.2023, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-383/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2023, во 10:02
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-10691/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 10:04
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-332/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2023, во 10:05
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-165/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2023, во 10:10
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-321/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2023, во 10:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-5646/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 10:20
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-422/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2023, во 10:20
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-М-422/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2023, во 10:25
 • Декември
  1

  Предмет: К-1887/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.12.2023, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2799/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 8
  01.12.2023, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-105/23

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  01.12.2023, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-1062/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.12.2023, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-912/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2094/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2267/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.12.2023, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-1549/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-2480/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-574/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.12.2023, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-933/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.12.2023, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-ООА-51/2023

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.12.2023, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2095/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.12.2023, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2926/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-740/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.12.2023, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2941/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2579/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-167/23

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  01.12.2023, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-2813/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.12.2023, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-49/23

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  01.12.2023, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-2846/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-1391/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-2078/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.12.2023, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-1787/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  01.12.2023, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-1691/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 12:15
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-69/23

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  01.12.2023, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-1746/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  01.12.2023, во 12:45
 • Декември
  1

  Предмет: К-2966/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  01.12.2023, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-193/22

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  01.12.2023, во 13:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-1812/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-954/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5740/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-2119/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-2736/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-2554/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5742/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 09:05
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-956/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 09:05
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-966/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 09:10
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5750/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 09:10
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-3443/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 09:10
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5757/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 09:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-967/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 09:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-4266/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 09:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-977/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 09:20
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5771/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 09:20
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-3518/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 09:20
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-982/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 09:20
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5790/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 09:25
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1010/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 09:25
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-3720/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 09:25
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1148/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 09:25
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1016/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-2735/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5796/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-3418/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: КОК-45/23

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-2101/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-827/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-1737/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-3045/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-981/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-964/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-2020/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5807/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 09:35
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1023/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 09:35
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-3875/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 09:35
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-442/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 09:35
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1029/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 09:40
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5811/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 09:40
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-3392/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 09:40
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-980/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 09:40
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5815/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 09:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1040/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 09:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-3389/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 09:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-180/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 09:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1068/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 09:50
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5826/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 09:50
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-4056/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 09:50
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-977/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 09:50
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5839/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 09:55
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1071/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 09:55
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-3236/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 09:55
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-975/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 09:55
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5842/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1080/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-3610/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-1852/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-1028/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: КМ-74/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: КОК-56/16

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-972/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-2082/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-384/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-1703/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5891/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 10:05
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1084/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 10:05
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-3445/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 10:05
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5894/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 10:10
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1085/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 10:10
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-3662/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 10:10
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-971/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 10:10
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5897/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 10:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1088/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 10:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-4233/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 10:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-8604/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  04.12.2023, во 10:16
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-8604/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  04.12.2023, во 10:16
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-15158/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  04.12.2023, во 10:18
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-15158/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  04.12.2023, во 10:19
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1089/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 10:20
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5912/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 10:20
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-6964/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 10:20
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-969/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 10:20
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5913/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 10:25
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1091/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 10:25
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-6968/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 10:25
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1094/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5921/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-6985/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-2549/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-1572/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-1306/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: КМ-45/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-968/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-1207/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-329/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5938/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 10:35
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1097/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 10:35
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-6993/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 10:35
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1103/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 10:40
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5941/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 10:40
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-7224/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 10:40
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-965/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 10:40
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5943/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 10:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1104/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 10:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-7220/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 10:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-964/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 10:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1111/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 10:50
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5946/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 10:50
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-7178/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 10:50
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-958/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 10:50
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5956/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 10:55
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1112/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 10:55
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-7143/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 10:55
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-960/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 10:55
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1147/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5969/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-7155/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: КОК-140/23

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-536/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-679/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-1709/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: КМ-100/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-916/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-1671/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-961/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5970/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 11:05
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1151/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 11:05
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-7157/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 11:05
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1153/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 11:10
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5971/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 11:10
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-7326/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 11:10
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-381/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 11:10
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-11431/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 11:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1154/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 11:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-7350/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 11:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5978/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 11:20
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1170/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 11:20
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-7234/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 11:20
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1182/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 11:25
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5991/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 11:25
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-7257/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 11:25
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-7256/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 11:25
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-14958/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1189/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-7388/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: КОК-124/22

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-7205/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-1809/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-588/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-1196/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-1964/23

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-1674/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-2034/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-15133/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 11:35
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1192/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 11:35
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-7209/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 11:35
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-15300/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 11:40
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1197/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 11:40
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-7385/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 11:40
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-15737/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 11:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1212/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 11:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-7333/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 11:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-15766/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 11:50
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1224/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 11:50
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-6688/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 11:50
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1244/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 11:55
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-5977/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 11:55
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-6692/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 11:55
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1256/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-772/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-897/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-1013/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-713/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-2052/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-1990/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-987/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-1024/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1257/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 12:05
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-788/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 12:05
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1262/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 12:10
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1073/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 12:10
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1073/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 12:10
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1264/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 12:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-2445/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 12:15
 • Декември
  4

  Предмет: К-2216/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  04.12.2023, во 12:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1267/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 12:20
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1144/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 12:20
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1291/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 12:25
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1297/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 12:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1634/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 12:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-1810/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 12:30
 • Декември
  4

  Предмет: К-2222/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  04.12.2023, во 12:30
 • Декември
  4

  Предмет: КОК-174/23

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 12:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1299/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 12:35
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1768/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 12:35
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1301/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 12:40
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1702/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 12:40
 • Декември
  4

  Предмет: ПРК-С-1307/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.12.2023, во 12:45