Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-484/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 08:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-7359/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 08:35
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-7375/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 08:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-7468/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 08:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-7175/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 08:50
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-7237/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 08:55
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-1304/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-529/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-438/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-7250/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 09:05
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-1435/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 09:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-1838/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  4

  Предмет: КМ-110/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  04.06.2020, во 09:20
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-1399/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 09:25
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1420/16

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-550/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-2185/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1646/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-1793/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-971/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-889/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1847/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1420/16

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: КМ-123/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  04.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-7921/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 09:35
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-8104/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  4

  Предмет: КМ-130/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  04.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-8455/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 09:50
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-8487/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 09:55
 • Јуни
  4

  Предмет: К-2078/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-851/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: КОК-53/17

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-509/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-919/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-85/20

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-96/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: КМ-136/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  04.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: КМ-143/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  04.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1040/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-34/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  04.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: КМ-17/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  04.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-366/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  04.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-34/20

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  04.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1273/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-4568/07

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: КОК-101/19

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 1
  04.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-381/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: КРМ-77/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  04.06.2020, во 10:45
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1909/17

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  04.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1277/16

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1958/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1076/17

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  04.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-254/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-828/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1707/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1100/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-360/20

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  04.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1772/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  04.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-903/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-753/20

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  04.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-155/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1562/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  04.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-204/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1355/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1483/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1175/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-744/20

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  04.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-411/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-3654/15

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  04.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1309/18

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  04.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-734/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  04.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1962/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1035/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-739/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.06.2020, во 12:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1869/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-1993/16

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-776/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.06.2020, во 13:00
 • Јуни
  5

  Предмет: К-972/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  05.06.2020, во 12:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-432/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  08.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-1375/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  08.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-213/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  08.06.2020, во 09:20
 • Јуни
  8

  Предмет: К-399/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-1627/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-1027/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-2881/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-175/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-М-359/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: КМ-39/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-20/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-155/18

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: К-1307/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-421/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  08.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-2916/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:32
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-2917/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:36
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-2978/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:38
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-Ј-209/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  08.06.2020, во 09:40
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3002/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:40
 • Јуни
  8

  Предмет: ПРК-С-3029/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  08.06.2020, во 09:42