Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10744/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 08:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10745/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 08:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10745/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 47
  13.12.2019, во 08:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10745/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 08:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10749/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 08:55
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-М-333/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  13.12.2019, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-1768/17

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  13.12.2019, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10743/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-1323/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  13.12.2019, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: КОК-101/18

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  13.12.2019, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-1816/18

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  13.12.2019, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-1414/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  13.12.2019, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-М-612/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  13.12.2019, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-М-333/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  13.12.2019, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-60/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  13.12.2019, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10715/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:05
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10575/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:07
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10720/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:10
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10574/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:13
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10574/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:13
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10721/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10573/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:18
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10739/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10558/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:23
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10703/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:25
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10544/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:27
 • Декември
  13

  Предмет: К-1819/19

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  13.12.2019, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-1205/18

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  13.12.2019, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-1992/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  13.12.2019, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-1418/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  13.12.2019, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-1207/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1275/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  13.12.2019, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-3250/13

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  13.12.2019, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: КМ-101/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  13.12.2019, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-1893/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  13.12.2019, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10710/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-2245/16

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 1
  13.12.2019, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-7120/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:33
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10693/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:35
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-7108/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:37
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10696/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:40
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-М-449/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  13.12.2019, во 09:40
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10668/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1301/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  13.12.2019, во 09:45
 • Декември
  13

  Предмет: КОК-116/16

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 2
  13.12.2019, во 09:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-7090/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:47
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10671/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-7085/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:52
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10672/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 09:55
 • Декември
  13

  Предмет: КОК-116/19

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 1
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: КОК-3/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-М-413/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10660/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-791/18

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-2141/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-1902/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-1362/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: КОК-76/19

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 4
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-1751/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-2145/12

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-М-413/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-1951/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-1306/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  13.12.2019, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10662/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:05
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-7081/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:08
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10665/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:10
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10528/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:12
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-904/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  13.12.2019, во 10:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10643/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10520/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:17
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-351/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  13.12.2019, во 10:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10652/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:20
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10519/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:22
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10641/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:25
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-352/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  13.12.2019, во 10:25
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10507/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:27
 • Декември
  13

  Предмет: К-1865/16

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  13.12.2019, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-3017/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  13.12.2019, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-344/17

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  13.12.2019, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10635/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-1886/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  13.12.2019, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-1989/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  13.12.2019, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-М-481/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  13.12.2019, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-354/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  13.12.2019, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-1880/19

  Судија Ѓоко Ристов, Судница Судница 20
  13.12.2019, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-1877/19

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  13.12.2019, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: К-1692/18

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  13.12.2019, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-М-536/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  13.12.2019, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10636/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:35
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-366/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  13.12.2019, во 10:35
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10623/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:40
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10624/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:45
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10616/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-М-489/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  13.12.2019, во 10:50
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10605/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 10:55
 • Декември
  13

  Предмет: К-923/17

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-10779/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  13.12.2019, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-1929/17

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  13.12.2019, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-427/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  13.12.2019, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-591/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  13.12.2019, во 11:00