Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-13115/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.07.2020, во 08:30
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-10027/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.07.2020, во 08:30
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-10027/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.07.2020, во 08:30
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-2006/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 08:30
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-14391/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 08:35
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-280/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 08:40
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-283/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 08:45
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-3866/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 08:50
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-7207/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 08:50
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-1008/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 08:50
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-7243/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 08:50
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-7028/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 08:53
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-12916/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 08:55
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-1831/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 08:55
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-7076/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 08:55
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-7069/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:00
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-11446/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:00
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-1139/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  16.07.2020, во 09:00
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-5600/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:00
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-8190/16

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  16.07.2020, во 09:02
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-8190/16

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  16.07.2020, во 09:04
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-5633/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:05
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-5892/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:10
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-7979/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:10
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-5983/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:15
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-788/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:15
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-494/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:15
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-11237/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:20
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-14277/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:20
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-5992/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:20
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-2207/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:20
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-4047/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:22
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-5728/18

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:22
 • Јули
  16

  Предмет: К-1759/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  16.07.2020, во 09:30
 • Јули
  16

  Предмет: К-1344/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  16.07.2020, во 09:30
 • Јули
  16

  Предмет: К-846/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  16.07.2020, во 09:30
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-7208/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:30
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-11824/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:30
 • Јули
  16

  Предмет: КМ-14/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  16.07.2020, во 09:30
 • Јули
  16

  Предмет: К-3836/10

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  16.07.2020, во 09:30
 • Јули
  16

  Предмет: К-1449/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  16.07.2020, во 09:30
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-4805/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:30
 • Јули
  16

  Предмет: К-2078/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  16.07.2020, во 09:30
 • Јули
  16

  Предмет: К-715/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  16.07.2020, во 09:30
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-277/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:35
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-7238/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:45
 • Јули
  16

  Предмет: КМ-98/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  16.07.2020, во 09:45
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-М-31/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  16.07.2020, во 09:50
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-8962/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 09:50
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-М-8/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  16.07.2020, во 09:50
 • Јули
  16

  Предмет: К-2598/13

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  16.07.2020, во 10:00
 • Јули
  16

  Предмет: КОК-146/19

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 1
  16.07.2020, во 10:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-1959/17

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  16.07.2020, во 10:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-381/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  16.07.2020, во 10:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-1380/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  16.07.2020, во 10:00
 • Јули
  16

  Предмет: КОК-38/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  16.07.2020, во 10:00
 • Јули
  16

  Предмет: КМ-82/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  16.07.2020, во 10:00
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-М-179/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  16.07.2020, во 10:10
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-2178/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 10:15
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-8544/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 10:18
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-М-117/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  16.07.2020, во 10:20
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-7079/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 10:25
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-2214/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 10:25
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-2194/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 10:30
 • Јули
  16

  Предмет: К-1109/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  16.07.2020, во 10:30
 • Јули
  16

  Предмет: К-1040/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  16.07.2020, во 10:30
 • Јули
  16

  Предмет: К-ООА-57/2020

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  16.07.2020, во 10:30
 • Јули
  16

  Предмет: К-828/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  16.07.2020, во 10:30
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-М-429/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  16.07.2020, во 10:30
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-8603/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 10:35
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-М-86/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  16.07.2020, во 10:40
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-М-87/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  16.07.2020, во 10:40
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-М-574/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  16.07.2020, во 10:40
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-9307/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 10:40
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-9807/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 10:45
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-9312/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 10:50
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-М-344/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  16.07.2020, во 10:50
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-М-63/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 15
  16.07.2020, во 11:00
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-7282/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 11:00
 • Јули
  16

  Предмет: КОК-53/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  16.07.2020, во 11:00
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-М-121/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  16.07.2020, во 11:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-1940/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  16.07.2020, во 11:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-1348/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  16.07.2020, во 11:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-1389/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  16.07.2020, во 11:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-1270/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  16.07.2020, во 11:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-903/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  16.07.2020, во 11:00
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-С-9343/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  16.07.2020, во 11:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-413/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  16.07.2020, во 11:00
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-М-127/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 15
  16.07.2020, во 11:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-2030/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  16.07.2020, во 11:30
 • Јули
  16

  Предмет: К-1442/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  16.07.2020, во 11:30
 • Јули
  16

  Предмет: К-1317/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  16.07.2020, во 11:30
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-М-580/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  16.07.2020, во 11:50
 • Јули
  16

  Предмет: К-792/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  16.07.2020, во 12:00
 • Јули
  16

  Предмет: ПРК-М-632/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  16.07.2020, во 12:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-1030/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  16.07.2020, во 12:00
 • Јули
  16

  Предмет: КОК-28/18

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 1
  16.07.2020, во 12:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-1483/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  16.07.2020, во 12:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-1448/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  16.07.2020, во 12:00
 • Јули
  16

  Предмет: К-604/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  16.07.2020, во 12:00