Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5013/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5026/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:32
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5032/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:34
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5035/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:36
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5049/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:38
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5054/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:40
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5069/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:42
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5087/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:44
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5092/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:46
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5114/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:48
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5135/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2378/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5138/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:52
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5147/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:54
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5158/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:56
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5175/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:58
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5182/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-1067/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2882/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КОК-153/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-5358/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-185/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2969/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-3228/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 09:02
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-3228/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 09:02
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-199/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:02
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-161/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:04
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-143/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:06
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-122/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:08
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4172/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8830/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:12
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8173/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:14
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-6109/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-6109/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-6109/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2547/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8125/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:16
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8101/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:18
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4175/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8091/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8086/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:22
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8080/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:24
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8074/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:26
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8066/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:28
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-1093/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-105/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2281/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2281/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-789/14

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2762/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8064/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: КМ-141/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2071/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: КМ-141/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1394/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1660/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-46/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-7603/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:32
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-7455/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:34
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-1754/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-7442/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:36
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-7355/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:38
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8590/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-7329/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-97/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:42
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-9667/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:44
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-9667/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:44
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-3367/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1107/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-399/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:48
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-399/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:49
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-3305/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4070/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-421/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-421/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:51
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2360/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:52
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-421/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:52
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2523/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:54
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4154/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2523/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8019/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:58
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4202/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-719/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КОК-82/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2604/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1160/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-6912/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1331/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1847/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КОК-63/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КМ-166/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2470/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КОК-57/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1784/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КОК-116/16

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  24.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-6912/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 10:01
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-3292/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2330/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2341/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4206/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4087/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4087/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-4087/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2048/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2368/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1902/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1850/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2489/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: КМ-170/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-2398/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-8790/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-336/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1710/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-3523/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-101/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КОК-62/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КМ-147/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2467/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2232/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-396/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-711/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1225/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2454/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 11:03
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-С-3537/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 11:10
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2125/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2828/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1165/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2479/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: КМ-104/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-3041/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1684/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2894/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-527/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: КОК-60/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1584/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-3256/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1741/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-909/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: КОК-162/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-930/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2469/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1538/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: КМ-104/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2009/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-2253/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1831/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1798/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1798/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-276/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  24

  Предмет: К-1254/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9873/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9877/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 08:35
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9885/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 08:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9906/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9908/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9943/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 08:55
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-М-346/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1546/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1364/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1397/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9947/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-2975/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3557/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:02
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3964/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:04
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3905/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4241/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-7440/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4285/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:06
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4369/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:08
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4386/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1543/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3922/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-10481/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3525/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5363/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5386/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:14
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-М-444/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3895/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2317/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-10401/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: К-438/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  25.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-2405/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3531/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5392/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:16
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-2405/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:16
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2255/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 09:17
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-2405/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:17
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5404/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:18
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-442/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:19
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5431/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1542/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2869/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: КМ-178/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: КМ-178/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2256/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-10473/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3542/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-982/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:21
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2028/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 09:22
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5433/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:22
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-982/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:22
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5434/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:24
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-985/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:24
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3749/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2216/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-985/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-10527/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3554/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5446/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:26
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2110/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 09:27
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-989/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:27
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5482/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:28
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-989/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:28
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5491/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1540/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-М-445/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-2428/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1974/15

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3748/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2286/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: КОК-164/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-2713/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-2824/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4247/20

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1451/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2088/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-10462/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1353/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-1009/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9462/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1363/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9462/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-468/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2088/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2088/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2088/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-9462/19

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3575/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-1009/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:31
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5507/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:32
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-1024/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:33
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5510/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:34
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-1024/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:34
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3713/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4581/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-7292/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3584/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5519/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:36
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-1050/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:36
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4700/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 09:37
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-1050/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:37
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5521/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:38
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3779/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:38
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-1051/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:39
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5529/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1539/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3690/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4673/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-1051/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-7561/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3597/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-1051/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:41
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4641/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 09:42
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5530/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:42
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-1051/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:42
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5550/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:44
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-850/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:44
 • Јануари
  25

  Предмет: К-66/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-М-442/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3670/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4617/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-474/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-850/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-14136/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3602/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5560/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:46
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4735/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 09:47
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-886/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:47
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5569/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:48
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-886/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  25.01.2022, во 09:48
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3664/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5571/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1537/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4777/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: КМ-178/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-345/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3610/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4640/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 09:52
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5595/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:52
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5608/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:54
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3648/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3612/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1746/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5631/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 09:56
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5644/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 52
  25.01.2022, во 09:58
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5664/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1521/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3637/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1031/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-М-446/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4762/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-496/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-261/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КОК-163/21

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-561/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-634/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КОК-87/18

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3636/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1027/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1244/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2100/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2100/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КОК-141/20

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  25.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4724/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:02
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5670/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 10:02
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-114/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 10:03
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5691/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 10:04
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3634/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4742/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-163/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3638/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5711/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 10:06
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4701/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:07
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5719/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 10:08
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5729/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1522/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3599/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4475/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3638/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4477/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5735/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 10:12
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-6344/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 10:14
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2869/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5599/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-М-430/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2930/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-894/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3667/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-5058/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-963/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2940/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3674/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4968/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:22
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4966/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:24
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3684/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 10:25
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2974/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 10:25
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4965/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:26
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4963/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:28
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-М-431/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4947/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-59/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-964/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3895/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2977/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1457/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-2855/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-897/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3715/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1481/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1481/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1481/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-1481/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4932/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:32
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4840/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:34
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3922/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 10:35
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2980/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 10:35
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3722/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 10:35
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4877/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:36
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4882/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-М-433/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3905/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-8331/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3760/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2681/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:42
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3825/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:44
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3825/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:44
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2755/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-650/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-650/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3773/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2994/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-900/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3795/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3889/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:46
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3928/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:48
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3937/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2603/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-11041/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3800/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2782/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 10:55
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1038/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.01.2022, во 10:55
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3940/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 10:55
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1064/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1698/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КОК-158/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2578/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2983/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1666/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2299/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-326/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-2220/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1982/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2299/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1099/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-902/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КОК-111/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3661/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2538/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 11:01
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2813/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 11:02
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3068/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 11:03
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3096/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 11:04
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2766/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 11:05
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-10538/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 11:05
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2805/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 11:06
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2894/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 11:07
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2945/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 11:08
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2954/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 11:09
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-3736/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 11:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-912/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-2070/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 11:20
 • Јануари
  25

  Предмет: К-426/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  25.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4260/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-406/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4260/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1690/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-3001/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  25.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4260/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-910/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-467/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4299/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4322/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 11:50
 • Јануари
  25

  Предмет: К-78/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КОК-47/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КОК-ПП-27/2017

  Судија Весна Димишкова, Судница Судница 3
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КОК-ПП-27/2017

  Судија Весна Димишкова, Судница Судница 3
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-871/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1158/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4359/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-2496/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1481/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-781/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-781/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-913/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КОК-3/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-865/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  25.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4360/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 12:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-М-437/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 12:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-915/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 12:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4375/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 12:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-М-437/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-621/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1444/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4408/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-2211/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-2388/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-2536/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  25.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1081/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1468/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  25.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-917/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: КМ-95/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 12:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4377/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 12:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-949/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 12:45
 • Јануари
  25

  Предмет: КМ-95/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 12:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4418/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 12:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4418/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 12:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4331/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 12:55
 • Јануари
  25

  Предмет: КМ-171/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  25.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-2304/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  25.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-4447/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  25.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-1320/17

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  25.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-956/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-603/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  25.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-458/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  25.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: КОК-128/21

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  25.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-959/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 13:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-965/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-966/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 13:45
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-967/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-534/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  25.01.2022, во 14:05
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-5202/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  26.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-1397/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-5204/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  26.01.2022, во 08:32
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-5211/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  26.01.2022, во 08:34
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-9724/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.01.2022, во 08:35
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-5220/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  26.01.2022, во 08:36
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-5221/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  26.01.2022, во 08:38
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-5234/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  26.01.2022, во 08:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-8816/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.01.2022, во 08:40
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-5261/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  26.01.2022, во 08:42
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-5314/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  26.01.2022, во 08:42
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-5322/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  26.01.2022, во 08:44
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-6660/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-5333/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  26.01.2022, во 08:46
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-5335/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  26.01.2022, во 08:48
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-5336/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  26.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-2851/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  26.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  26

  Предмет: ПРК-С-7177/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.01.2022, во 08:50