Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  25

  Предмет: КОК-33/24

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  25.07.2024, во 10:00
 • Јули
  25

  Предмет: К-560/24

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  25.07.2024, во 10:00
 • Јули
  25

  Предмет: К-1067/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.07.2024, во 10:00
 • Јули
  25

  Предмет: К-1281/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.07.2024, во 11:00
 • Јули
  25

  Предмет: КОК-ПП-234/2024

  Судија Васил Динковски, Судница Соба 202
  25.07.2024, во 12:00
 • Јули
  25

  Предмет: КОК-87/24

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  25.07.2024, во 12:30
 • Јули
  26

  Предмет: К-1239/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  26.07.2024, во 09:30
 • Јули
  26

  Предмет: КОК-103/24

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  26.07.2024, во 10:00
 • Јули
  26

  Предмет: К-1387/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  26.07.2024, во 11:00
 • Јули
  29

  Предмет: К-1342/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.07.2024, во 09:30
 • Јули
  29

  Предмет: К-1439/24

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  29.07.2024, во 10:30
 • Јули
  30

  Предмет: К-1384/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  30.07.2024, во 09:30
 • Јули
  30

  Предмет: К-1410/24

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  30.07.2024, во 10:00
 • Јули
  30

  Предмет: К-1405/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  30.07.2024, во 10:00
 • Јули
  30

  Предмет: К-1339/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 23
  30.07.2024, во 10:00
 • Јули
  30

  Предмет: К-ООА-85/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  30.07.2024, во 10:30
 • Јули
  31

  Предмет: КМ-92/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  31.07.2024, во 09:30
 • Јули
  31

  Предмет: КОК-90/24

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  31.07.2024, во 10:00
 • Јули
  31

  Предмет: К-2959/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  31.07.2024, во 14:00
 • Август
  7

  Предмет: К-ПП-354/2024

  Судија Васил Динковски, Судница Соба 202
  07.08.2024, во 10:00
 • Август
  9

  Предмет: К-1243/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  09.08.2024, во 09:30
 • Август
  12

  Предмет: К-1289/24

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  12.08.2024, во 10:00
 • Август
  14

  Предмет: КОК-55/24

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 1
  14.08.2024, во 10:00
 • Август
  14

  Предмет: КОК-101/24

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 1
  14.08.2024, во 10:00
 • Август
  15

  Предмет: К-718/24

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  15.08.2024, во 09:30
 • Август
  15

  Предмет: КОК-82/24

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 4
  15.08.2024, во 10:00
 • Август
  15

  Предмет: К-1309/24

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  15.08.2024, во 10:30
 • Август
  15

  Предмет: КОК-197/23

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 1
  15.08.2024, во 11:30
 • Август
  16

  Предмет: КОК-92/24

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  16.08.2024, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: К-1270/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  16.08.2024, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-Ј-1045/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  16.08.2024, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: КОК-51/24

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 4
  16.08.2024, во 11:30
 • Август
  19

  Предмет: КОК-130/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  19.08.2024, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: К-1196/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.08.2024, во 11:00
 • Август
  19

  Предмет: К-1367/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.08.2024, во 11:15
 • Август
  19

  Предмет: К-1136/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.08.2024, во 11:30
 • Август
  19

  Предмет: К-912/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  19.08.2024, во 12:00
 • Август
  19

  Предмет: КОК-215/23

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  19.08.2024, во 12:30
 • Август
  20

  Предмет: КОК-130/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  20.08.2024, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: К-1335/24

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  20.08.2024, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: КОК-97/24

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  20.08.2024, во 13:00
 • Август
  21

  Предмет: КОК-104/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  21.08.2024, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: К-1260/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  21.08.2024, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: К-1164/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  21.08.2024, во 09:45
 • Август
  21

  Предмет: КОК-30/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-1768/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: КОК-68/23

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: КОК-49/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  21.08.2024, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: К-1059/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  21.08.2024, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: К-1219/24

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  21.08.2024, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: К-801/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  21.08.2024, во 12:00
 • Август
  21

  Предмет: К-1121/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  21.08.2024, во 12:30
 • Август
  22

  Предмет: КОК-61/24

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  22.08.2024, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: К-2197/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  22.08.2024, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6041/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6064/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:32
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6090/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:34
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6091/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:36
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6118/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:38
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6128/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:40
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6212/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:42
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6245/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:44
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6247/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:46
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6265/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:48
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6274/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:50
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6279/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:52
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6303/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:54
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-6307/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:56
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-7190/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 09:58
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9021/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9066/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:02
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9084/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:04
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9163/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:06
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9172/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:08
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9183/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:10
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9188/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:12
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9205/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:14
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-2631/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:16
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-4804/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:18
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-4903/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:20
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-5655/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:22
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-5797/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:24
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-9931/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:26
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-10440/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:28
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-10697/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: К-243/24

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  22.08.2024, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-10856/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:32
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-11365/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:34
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-11453/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:36
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-11914/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:38
 • Август
  22

  Предмет: ПРК-С-11936/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  22.08.2024, во 10:40
 • Август
  22

  Предмет: К-2043/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.08.2024, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: К-610/24

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.08.2024, во 12:05
 • Август
  22

  Предмет: К-500/24

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  22.08.2024, во 13:00
 • Август
  23

  Предмет: КОК-130/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  23.08.2024, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: К-226/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.08.2024, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: К-226/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.08.2024, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: К-721/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.08.2024, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: К-706/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.08.2024, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: К-410/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.08.2024, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: К-2175/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.08.2024, во 11:30
 • Август
  27

  Предмет: КОК-130/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: К-886/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: К-410/24

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-3519/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-5538/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:32
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-1490/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:34
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-4327/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:36
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2108/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:38
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-7795/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:40
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9261/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:42
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9420/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:44
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9560/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:46
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-10136/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:48
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2752/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:50
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-2887/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:52
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-669/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:54
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9405/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:56
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9466/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:58
 • Август
  27

  Предмет: К-1861/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: К-878/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9470/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: К-1114/24

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9494/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:02
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9499/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:04
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9506/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:06
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9536/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:08
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9551/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:10
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-9580/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:12
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-10665/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:14
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-11216/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:16
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-11260/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:18
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-11267/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:20
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-11317/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:22
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-12251/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:24
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-12997/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:26
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-13144/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:28
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-16113/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:30
 • Август
  27

  Предмет: К-1056/24

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  27.08.2024, во 10:30
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-16363/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:32
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-8204/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:34
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-8463/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:36
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-8528/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:38
 • Август
  27

  Предмет: К-950/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  27.08.2024, во 11:00
 • Август
  27

  Предмет: К-56/24

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  27.08.2024, во 11:00
 • Август
  27

  Предмет: К-1336/24

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  27.08.2024, во 11:00
 • Август
  27

  Предмет: К-242/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  27.08.2024, во 11:30
 • Август
  27

  Предмет: К-1373/24

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  27.08.2024, во 11:30
 • Август
  29

  Предмет: К-461/24

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  29.08.2024, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-5036/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-5042/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:32
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7478/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:34
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7484/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:36
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7511/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:38
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7517/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:40
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7519/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:42
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7527/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:44
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7553/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:46
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7600/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:48
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7659/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:50
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7680/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:52
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7685/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:54
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7746/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:56
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7778/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 09:58
 • Август
  29

  Предмет: К-949/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  29.08.2024, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7791/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7842/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:02
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7887/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:04
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-7918/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:06
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8648/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:08
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8687/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:10
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8702/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:12
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8717/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:14
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8750/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:16
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8757/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:18
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8786/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:20
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8792/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:22
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-8794/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:24
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-9671/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:26
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-9689/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:28
 • Август
  29

  Предмет: К-1836/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  29.08.2024, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: К-1836/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  29.08.2024, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-9705/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-9744/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  29.08.2024, во 10:32
 • Август
  29

  Предмет: К-545/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  29.08.2024, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: К-922/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  30.08.2024, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: К-456/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.08.2024, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: КОК-140/23

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  30.08.2024, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: К-1385/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  30.08.2024, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: К-558/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.08.2024, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: К-600/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.08.2024, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: КОК-66/24

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 4
  30.08.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17430/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 08:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-6126/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14366/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17427/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-2625/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-679/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14374/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17445/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14379/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17439/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14380/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17474/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14405/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17478/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-12821/22

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14406/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14406/23

  Судија Драгана Исакоска, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 09:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17487/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-6879/22

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:25
 • Септември
  2

  Предмет: К-954/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-1413/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14408/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-144/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-160/24

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17497/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17670/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18312/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-1048/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-1204/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17911/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17842/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:33
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14412/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:35
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17143/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:35
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18283/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:35
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17821/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:36
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17828/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:39
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14435/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17448/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18080/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18399/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:42
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14438/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17168/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18415/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18072/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17826/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:48
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14458/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17174/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18006/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18416/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:51
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18005/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:54
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14459/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 09:55
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17194/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 09:55
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17855/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:55
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17861/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 09:57
 • Септември
  2

  Предмет: К-1227/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14472/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-1178/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17279/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-248/24

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-457/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-15041/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: КОК-63/23

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-1438/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17814/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17907/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:03
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14473/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17315/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17851/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18304/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:06
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18165/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:09
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14486/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17326/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17835/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18092/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:12
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14489/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17343/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18015/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17822/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18139/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:18
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14494/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17358/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18373/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18008/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:21
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18215/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:24
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14510/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17360/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18376/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18070/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:27
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14513/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-2420/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17419/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-1404/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17998/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-117/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-1218/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18056/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:33
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14521/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:35
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17423/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:35
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18352/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:35
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18034/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:36
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18014/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:39
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14526/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17429/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18345/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18179/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:42
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14527/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17459/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18071/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-11231/22

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18121/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:48
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14560/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 10:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17530/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17530/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-2972/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18109/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:51
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18133/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:54
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18259/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 10:55
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-3390/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:55
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18175/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 10:57
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17596/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-983/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18104/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-9006/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-668/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-9006/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18476/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:03
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17598/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-15092/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17801/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:06
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17793/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:09
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17609/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17609/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14896/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14896/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17798/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:12
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14620/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 11:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17618/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17913/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17864/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18396/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:18
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14636/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 11:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17622/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17622/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17867/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-11055/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:21
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14655/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 11:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17163/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-16886/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17868/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14848/22

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:28
 • Септември
  2

  Предмет: К-326/24

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14657/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-2276/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-16159/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-12275/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-581/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-159/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-1037/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17898/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-16433/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:33
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-19139/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:34
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-7258/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:34
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14668/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 11:35
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17899/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:35
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-10686/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  02.09.2024, во 11:36
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18075/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:38
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14671/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 11:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17905/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18096/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:42
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14679/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 11:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-17909/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18211/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:46
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14684/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 11:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-12222/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18168/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14481/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 11:54
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14690/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 11:55
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18317/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 11:55
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14580/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-393/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-9461/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-15180/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-1216/24

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-1317/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-1174/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-15875/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 12:04
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18319/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 12:05
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-13028/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 12:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-13028/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 12:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18053/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 12:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18299/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 12:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18302/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 12:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-9064/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 12:25
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-18560/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 12:25
 • Септември
  2

  Предмет: К-339/24

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  02.09.2024, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-10061/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-2538/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-369/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  02.09.2024, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-15958/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 12:35
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-15634/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 12:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-6820/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 12:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-2025/24

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 13:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-4354/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 13:01
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-10263/22

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  02.09.2024, во 13:02
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-М-489/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 08:50
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-М-7/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: КМ-54/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-823/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-8/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-14/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:02
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-22/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:04
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-23/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:06
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-33/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:08
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-37/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:10
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-61/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:12
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-62/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:14
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-78/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:16
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-97/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:18
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-108/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-3006/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  03.09.2024, во 09:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-113/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:22
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-133/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:24
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-7575/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  03.09.2024, во 09:25
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-137/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:26
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-149/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:28
 • Септември
  3

  Предмет: К-1274/24

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-1200/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-279/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-152/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-4500/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-726/24

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-130/23

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-12/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-926/24

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-163/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:32
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-19/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:32
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-38/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:34
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-184/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:34
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-7354/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  03.09.2024, во 09:35
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-193/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:36
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-46/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:36
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-201/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:38
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-50/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:38
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-208/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:40
 • Септември
  3

  Предмет: КМ-34/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 09:40
 • Септември
  3

  Предмет: КМ-10/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 09:40
 • Септември
  3

  Предмет: КМ-10/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 09:40
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-11363/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  03.09.2024, во 09:40
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-58/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:40
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-215/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:42
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-63/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:42
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-217/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:44
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-75/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:44
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-12365/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  03.09.2024, во 09:45
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-222/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:46
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-80/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:46
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-241/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:48
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-84/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:48
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-99/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:50
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-249/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:50
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-264/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:52
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-100/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:52
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-266/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:54
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-105/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:54
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-12609/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  03.09.2024, во 09:55
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-270/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:56
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-115/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:56
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-284/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 09:58
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-120/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:58
 • Септември
  3

  Предмет: К-994/24

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-12753/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-297/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-145/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: КОК-77/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: КОК-63/23

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: КОК-127/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 4
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-977/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-298/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 10:02
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-158/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 10:02
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-159/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 10:04
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-301/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 10:04
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-12367/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  03.09.2024, во 10:05
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-308/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 10:06
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-175/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 10:06
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-322/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 10:08
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-176/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 10:08
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-326/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 10:10
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-183/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 10:10
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-350/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 10:12
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-190/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 10:12
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-351/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 10:14
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-195/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 10:14
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-12812/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  03.09.2024, во 10:15
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-354/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 10:16
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-200/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 10:16
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-355/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 10:18
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-205/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 10:18
 • Септември
  3

  Предмет: КМ-28/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 10:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-369/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 10:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-13236/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  03.09.2024, во 10:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-240/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 10:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-383/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 10:22
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-243/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 10:22
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-390/24

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  03.09.2024, во 10:24
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-254/24

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 10:24
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-13670/23

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 6
  03.09.2024, во 10:25
 • Септември
  3