Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  3

  Предмет: К-2060/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-497/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1735/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: КОК-123/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-2554/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1403/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-631/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-3406/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-654/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7307/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-656/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7425/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7460/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-472/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: КОК-34/18

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1492/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-2660/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-900/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1864/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-657/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1759/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-908/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-3341/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7477/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7551/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-660/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7552/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7554/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-662/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7563/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7565/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-483/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: КОК-37/20

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1768/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 23
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-914/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-493/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: КМ-70/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-2566/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: КОК-46/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-664/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: КОК-119/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1723/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7601/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7249/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-668/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-666/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7295/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-672/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7335/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-678/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7344/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7361/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1207/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-927/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: КМ-69/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-536/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-874/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-625/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-251/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1782/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1533/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7367/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7454/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-681/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7488/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7492/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-685/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7263/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7261/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1196/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1526/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-138/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1539/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-692/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1804/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1266/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7287/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:05
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7273/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:10
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1542/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 11:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7383/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1842/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1977/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7421/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-226/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1292/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7560/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:25
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-274/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 11:25
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7285/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-2376/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1619/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1517/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1982/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1003/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1523/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1535/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-7395/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:35
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-2031/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1863/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-724/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-6169/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-6169/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: КОК-19/16

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-615/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-2178/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-412/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: КОК-3/21

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-2639/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1469/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-1827/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-802/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-6289/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: КМ-69/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-229/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-82/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-3052/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-953/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-214/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: К-214/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: КОК-65/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-6563/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 12:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-6655/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-1296/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-5460/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 12:50
 • Октомври
  3

  Предмет: К-2896/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: КОК-71/18

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  03.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: КОК-17/22

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  03.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6142/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6096/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 08:35
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6098/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 08:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6122/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6147/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 08:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-4962/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 08:50
 • Октомври
  4

  Предмет: КРМ-101/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  04.10.2022, во 08:55
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5184/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Соба 6
  04.10.2022, во 08:55
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6183/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 08:55
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-М-349/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-228/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1480/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1493/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8594/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6558/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6194/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-4926/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: КОК-107/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: КОК-110/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1219/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1411/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5051/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  4

  Предмет: КМ-95/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  04.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5225/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6217/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1205/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-М-346/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  04.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5278/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8594/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6264/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5062/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1202/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6397/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8594/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5065/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6277/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-1000/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1166/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-1000/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:16
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8596/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:17
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-481/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:18
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-481/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:19
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8596/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6409/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-481/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-864/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5194/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5194/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1262/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-481/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:21
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8617/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:22
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-627/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:23
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8627/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:24
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-627/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:24
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6556/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-605/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7514/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1278/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-631/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:26
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8638/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:28
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-632/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:28
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-632/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:29
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8642/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6428/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1502/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-М-344/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-3063/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1112/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: КОК-113/22

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-496/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-993/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-730/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-4096/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7537/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-587/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1141/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1153/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1285/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-642/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:31
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8654/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:32
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-642/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:32
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7569/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 09:32
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7571/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 09:34
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-652/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:34
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6422/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-781/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7557/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1300/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8662/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:36
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-653/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:36
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7575/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 09:36
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8684/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:38
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7590/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 09:38
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-657/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:38
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8691/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6418/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-М-345/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  04.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-659/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-787/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7591/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7602/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-574/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1316/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8696/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:42
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-661/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:42
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7603/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 09:42
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8697/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:44
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7609/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 09:44
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-663/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:44
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6414/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-663/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8000/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7592/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1323/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1440/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8698/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:46
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-4974/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 09:46
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-667/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:47
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8706/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:48
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-667/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:48
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-4942/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 09:48
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8710/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-3634/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-М-342/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  04.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-4941/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-575/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7604/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1375/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8721/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:52
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-4930/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 09:52
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8727/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:54
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-4927/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 09:54
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-2785/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5760/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7607/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1421/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8739/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:56
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-4899/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 09:56
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8755/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:58
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-4888/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 09:58
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8758/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-2839/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-М-338/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1606/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1430/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-236/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-979/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5102/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-4812/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-807/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7946/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-576/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: КОК-80/22

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-2322/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-4568/07

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: КОК-128/22

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1425/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8780/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:02
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5175/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 10:02
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8797/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:04
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5066/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 10:04
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6570/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-2099/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-602/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7952/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1459/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8803/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:06
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5081/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 10:06
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8806/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:08
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5063/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 10:08
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8810/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6577/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-М-339/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  04.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5017/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5896/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7984/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-584/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1486/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8815/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:12
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-4885/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 10:12
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8821/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:14
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5334/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 10:14
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6590/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-2802/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-594/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8035/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-4566/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8822/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:16
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5247/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 10:16
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8838/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:18
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5262/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 10:18
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8843/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6594/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-М-350/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  04.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1272/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  04.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-596/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7853/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5214/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-863/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-4566/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8847/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:22
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5299/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 09
  04.10.2022, во 10:22
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8853/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:24
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5323/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 10:24
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6604/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-2821/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-628/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8113/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-4566/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8862/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:26
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-3518/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 10:26
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8870/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:28
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5299/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 10:28
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8871/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6609/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-2003/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-Ј-2003/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-2890/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-М-351/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1659/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5230/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1520/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-2749/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-600/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-2780/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1148/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5477/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-359/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8872/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:32
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8889/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:34
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6614/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-598/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5477/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8899/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:36
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8907/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:38
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6654/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8963/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-М-353/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  04.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-610/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-2865/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-5477/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8975/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:42
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8980/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:44
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-624/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-8984/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:46
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9003/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:48
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9009/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6664/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-323/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1232/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6868/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1540/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9012/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:52
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9027/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:54
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6679/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-625/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-517/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9028/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:56
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9041/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:58
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9043/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6686/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-265/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-2851/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1714/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-191/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-630/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-308/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-593/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6862/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: КОК-154/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-581/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-4237/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1882/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9059/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:02
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9075/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:04
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6690/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 11:05
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6839/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 11:05
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-7203/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 11:05
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-629/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 11:05
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9081/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:06
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9089/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:08
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9092/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6703/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 11:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-613/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 11:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-613/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 11:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9100/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:12
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9107/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:14
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6733/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9124/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:16
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9139/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:18
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-1140/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9140/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6738/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-622/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9161/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:22
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9169/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:24
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6747/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 11:25
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9179/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:26
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9184/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:28
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9185/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6751/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-2703/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-641/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-693/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: КОК-93/22

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1102/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-116/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-509/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9193/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:32
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9194/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:34
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6752/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 11:35
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-643/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 11:35
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9202/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:36
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9223/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:38
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9232/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6804/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  4

  Предмет: КМ-74/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  04.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-648/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9243/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:42
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9244/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:44
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6808/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-654/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9259/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:46
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9260/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:48
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9277/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6813/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-М-354/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  04.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-655/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9286/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:52
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9288/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:54
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6833/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 11:55
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-656/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 11:55
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9307/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:56
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9319/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 11:58
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9323/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-6809/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-М-362/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  04.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-486/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1046/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1052/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 10
  04.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1796/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-658/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1030/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1450/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-2451/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-499/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  04.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9338/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 12:02
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9352/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 12:04
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9362/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 12:06
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9365/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 12:08
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9373/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 12:10
 • Октомври
  4

  Предмет: КМ-76/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  04.10.2022, во 12:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9377/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 12:12
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9395/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 12:14
 • Октомври
  4

  Предмет: К-738/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9396/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 12:16
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9401/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 12:18
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9414/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 12:20
 • Октомври
  4

  Предмет: КМ-76/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  04.10.2022, во 12:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9417/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 12:22
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9426/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 12:24
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9441/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 12:26
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-9442/22

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 12:28
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1019/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1772/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  04.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1632/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: КОК-38/22

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1741/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-1604/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: КОК-168/22

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 13:00
 • Октомври