Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-676/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 08:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-880/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 08:32
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-2053/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 08:34
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-7928/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 08:36
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-7989/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 08:38
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8062/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 08:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8118/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 08:42
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8358/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 08:44
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8418/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 08:46
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8515/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 08:48
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8551/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 08:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8560/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 08:52
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8656/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 08:54
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8658/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 08:56
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8673/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 08:58
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8761/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-7290/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-1503/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-14019/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-80/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-174/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-М-238/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-63/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-814/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-1014/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-430/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1150/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8979/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 09:02
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-13839/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:02
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-13777/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:04
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-7291/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 09:05
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-М-251/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2021, во 09:05
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1155/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 09:05
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-13741/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:06
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-13752/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:08
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-7381/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 09:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-13695/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-М-252/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2021, во 09:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1156/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 09:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-3119/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:12
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-3083/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:14
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-7388/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-730/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1157/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-3036/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:16
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-3040/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:18
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-157/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-7412/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-14321/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-14276/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1163/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-14205/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:24
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8506/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 09:25
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1168/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 09:25
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-14207/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:26
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-14233/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:28
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8508/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-406/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1884/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1884/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-135/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-927/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1884/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1736/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1189/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1587/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-14234/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1059/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-33/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-84/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1541/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1321/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-622/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-14236/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:32
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-14238/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:34
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1881/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:35
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1881/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:35
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1881/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:35
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-664/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 09:35
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8521/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 09:35
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1170/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 09:35
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-14267/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:36
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-14271/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:38
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8540/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1117/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1875/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1875/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1726/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-14273/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1174/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-14293/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:42
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8349/20

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 09:44
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-14301/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:44
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8724/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1874/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1874/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1874/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: К-1479/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-М-219/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2021, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: КОК-45/16

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-14314/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:46
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-2135/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:48
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-13936/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:48
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-2151/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-141/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 09:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8725/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 09:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-2987/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-М-221/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2021, во 09:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-2164/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:52
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-13820/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:52
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-2168/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:54
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-3054/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:54
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-8734/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 09:55
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-М-235/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2021, во 09:55
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-2176/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:56
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-2181/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:58
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-3038/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:58
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-379/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-2182/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1755/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1218/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-2312/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-1071/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-2420/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-2955/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: КОК-7/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-1279/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-307/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-М-244/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-96/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-94/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-2640/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: КОК-44/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: КОК-3/18

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 1
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-634/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-2185/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:02
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-13705/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 10:02
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-2196/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:04
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-3004/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 10:04
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-442/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 10:05
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-М-243/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2021, во 10:05
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1890/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:06
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-13957/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 10:06
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1897/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:08
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-6173/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 10:08
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1870/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1870/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1754/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 10:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-256/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 10:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-470/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 10:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-14410/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 10:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1175/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 10:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-533/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 10:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1507/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 10:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1864/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1864/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1864/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1181/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 10:15
 • Септември
  20

  Предмет: К-3162/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 10:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1899/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1713/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 10:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-268/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 10:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-542/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 10:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-542/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 10:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1183/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 10:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1900/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:22
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1902/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:24
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-579/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 10:25
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1184/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 10:25
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1903/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:26
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1700/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:28
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1715/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1712/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-257/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-244/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-583/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1445/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1027/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-235/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1187/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1433/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-657/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-63/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-96/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-2093/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-793/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-590/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 10:35
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1716/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:35
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1188/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 10:35
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1861/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1861/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1694/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 10:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-307/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 10:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-591/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 10:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1189/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 10:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-593/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 10:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1448/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 10:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1863/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1863/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1190/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 10:45
 • Септември
  20

  Предмет: К-1699/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 10:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1717/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1760/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 10:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-609/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 10:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1196/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 10:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1718/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:52
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1719/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:54
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1685/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 10:55
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-760/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 10:55
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1723/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:56
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1725/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:58
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1338/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1116/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1727/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-452/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-255/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1200/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-3235/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-52/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-1772/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-3071/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1732/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 11:02
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1764/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 11:04
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1765/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 11:06
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1117/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 11:10
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-69/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  20.09.2021, во 11:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1204/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 11:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-406/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 11:15
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-102/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  20.09.2021, во 11:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1118/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 11:20
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-86/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  20.09.2021, во 11:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1218/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 11:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1228/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 11:25
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1119/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-957/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1598/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-412/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-3062/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1417/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-636/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Соба 22
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-248/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-76/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-236/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: КОК-66/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1025/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-569/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1864/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-927/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 11:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1120/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 11:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1295/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 11:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1341/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 11:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-674/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 11:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1347/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 11:55
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1450/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1357/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1585/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-2327/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1692/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-364/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-10/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-1500/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-647/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-890/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-1701/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-790/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-76/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1358/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 12:05
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1663/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 12:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1592/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 12:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-683/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 12:15
 • Септември
  20

  Предмет: К-2581/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 12:15
 • Септември
  20

  Предмет: К-1151/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 12:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1661/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 12:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1662/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 12:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1662/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 12:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1652/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1558/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1055/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-2299/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-85/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-742/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-77/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: КОК-50/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-945/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1565/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-441/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1390/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-940/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 12:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1636/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 12:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-1626/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 12:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1588/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 12:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1532/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-322/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-2021/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-2121/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-1425/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-78/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  20.09.2021, во 13:15
 • Септември
  20

  Предмет: КМ-78/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  20.09.2021, во 13:15
 • Септември
  20

  Предмет: К-1472/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 13:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1478/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.09.2021, во 13:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6628/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 08:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6457/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 08:35
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6463/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 08:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6469/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 08:45
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6472/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 08:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6474/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 08:55
 • Септември
  21

  Предмет: К-2261/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-ООА-132/2021

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-168/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-1999/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-8602/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-7402/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-2239/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: КОК-27/20

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: КМ-72/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: КМ-39/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: КМ-106/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-99/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-550/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-7360/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 09:05
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-547/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:05
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-535/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:05
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-480/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.09.2021, во 09:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-158/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.09.2021, во 09:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-528/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6480/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 09:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3706/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.09.2021, во 09:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1787/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  21.09.2021, во 09:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-7006/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 09:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-517/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:15
 • Септември
  21

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  21.09.2021, во 09:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-547/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-517/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:16
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-517/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:17
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-301/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:17
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-206/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.09.2021, во 09:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-523/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-755/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-7011/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 09:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-755/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:21
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-755/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:22
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-288/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:22
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-846/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:24
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3720/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.09.2021, во 09:25
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-7021/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 09:25
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-102/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:26
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-366/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:28
 • Септември
  21

  Предмет: К-1141/17

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-636/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-3051/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-197/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-588/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-3188/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-7032/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: КМ-72/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: КМ-106/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: КМ-168/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: КРМ-225/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-1490/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-2364/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1888/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1888/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1888/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-58/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-522/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-2344/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-2408/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 09:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-755/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:32
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-755/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:33
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-5512/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.09.2021, во 09:35
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1789/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  21.09.2021, во 09:35
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-467/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 09:35
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-770/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:35
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-7035/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 09:35
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-521/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:35
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-2397/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:37
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-2397/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:38
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6743/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 09:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-3617/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.09.2021, во 09:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-178/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.09.2021, во 09:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-260/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:40
 • Септември
  21

  Предмет: КРМ-226/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.09.2021, во 09:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-513/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-852/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:42
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-856/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:43
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-176/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.09.2021, во 09:45
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6790/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 09:45
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-620/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 09:45
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-1160/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:45
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-478/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:45
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-1160/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:46
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-1192/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:48
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-1192/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:49
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1790/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  21.09.2021, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-763/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.09.2021, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-8139/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-471/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1493/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1493/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1493/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: КРМ-229/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.09.2021, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-354/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-348/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:52
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-348/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:53
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-8152/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 09:55
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-381/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:55
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-472/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 09:55
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-367/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 09:55
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-381/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Соба 16
  21.09.2021, во 09:56
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6771/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-245/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-252/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-1803/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-7766/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: КМ-36/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: КОК-146/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1505/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1505/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1505/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1505/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-3290/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: КОК-30/20

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 1
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: КОК-2/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-1504/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-383/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-2165/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-370/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-1666/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-539/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-930/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-2280/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-383/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 10:01
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-397/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 10:04
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-397/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 10:05
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-7961/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 10:05
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-610/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 10:05
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-391/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 10:05
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-404/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 10:07
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-404/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 10:08
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6924/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 10:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1892/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  21.09.2021, во 10:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-409/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 10:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1509/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 10:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1509/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 10:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-382/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 10:10
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-409/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 10:11
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6941/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 10:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-312/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 10:15
 • Септември
  21

  Предмет: К-1117/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.09.2021, во 10:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-156/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 10:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-253/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 10:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-379/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 10:15
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-285/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 10:18
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6956/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 10:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1895/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  21.09.2021, во 10:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-243/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.09.2021, во 10:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-411/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 10:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-313/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 10:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1507/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 10:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1507/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 10:20
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-809/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.09.2021, во 10:25
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6966/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 10:25
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-623/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 10:25
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-412/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 10:25
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6968/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1896/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-237/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-2304/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-2434/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-413/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-327/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1792/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1792/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-693/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-1316/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-820/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  21.09.2021, во 10:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-7002/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 10:35
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-427/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 10:35
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-213/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.09.2021, во 10:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1920/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  21.09.2021, во 10:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6521/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 10:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-318/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 10:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-О-624/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 10:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1822/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 10:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1822/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 10:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6513/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 10:45
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-331/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 10:45
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-6504/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 10:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1918/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  21.09.2021, во 10:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-875/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  21.09.2021, во 10:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-332/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 10:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1821/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 10:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1821/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 10:50
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-1469/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  21.09.2021, во 10:55
 • Септември
  21

  Предмет: ПРК-С-347/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 10:55
 • Септември
  21

  Предмет: К-495/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 11:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-2863/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7